Välj ditt land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

SA8000


Socialt ansvar

Socialt ansvar är en av hållbarhetspelarna i Forbo Flooring Systems. För att stödja social rättvisa och rättvis behandling av arbetstagare i vår försörjningskedja antog vi standarden Social Accountability - SA 8000. Denna standard återspeglar arbetskraftsbestämmelser som finns i FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och Internationella arbetsorganisationen (ILO).

Forbo Floorings SA8000-certifiering säkerställer att viktiga mänskliga rättigheter och etiska arbetsförhållanden respekteras i vår globala leveranskedja. Detta innefattar inget tvångsarbete eller barnarbete, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, förebyggande av diskriminering, rättvis ersättning och rätten till kollektiva förhandlingar. Certifieringen respekterar, kompletterar och stöder även nationella arbetslagar runt om i världen, och tvingar oss att regelbundet granska våra globala leverantörer. Genom att följa SA8000-standarden övervakar vi våra leverantörer och ser till att alla i vår kedja behandlas rättvist. Vi upprätthåller vår policy genom att själva utföra regelbundna granskningar för att kontrollera att våra leverantörer garanterar lämpliga arbetsförhållanden.

Mer information om SA8000 på Forbo Flooring finns i vår årsredovisning.

Forbo Assendelft