Välj ditt land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Bättre hälsa för alla

Idag bor mer än hälften av världens befolkning – över 54 % – i urbaniserade områden. Vi spenderar i genomsnitt 80–90 % av vår tid inomhus och hur förvånande det än låter kommer denna siffra bara att öka. Det är alltså inte så konstigt att vi satsar mer på att förbättra inomhusmiljöerna och att vi lägger allt större vikt vid miljövänlig arkitektur och hälsosamma byggnader. Nu är det inte enskilda produkter utan snarare hela byggnader som utgör kärnan i miljöklassificeringssystem som LEED eller byggstandarden WELL som nyligen lanserats för bedömning av hur hälsosamma byggnader är.

Bättre hälsa för alla

Vi spenderar 80–90 % av vår tid inomhus

Eftersom våra golv är en del av de inomhusmiljöer där människor bor, träffas och arbetar är det också vårt uppdrag att designa och erbjuda produkter som bidrar till bättre hälsa och komfort hos enskilda individer. Initiativet ”Bättre hälsa för alla” är ett sätt för oss att arbeta ännu mer fokuserat med hållbarhet i alla aspekter som rör människors hälsa, välbefinnande och komfort i samband med våra produkter och tjänster – såväl idag som för kommande generationer.

80–90 %