Välj ditt land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Hälsa: nästa steg inom hållbarhet

Miljödebatten har under en ganska lång tid varit framåtblickande och i stor utsträckning handlat om påverkan på kommande generationer. Verkligheten visar dock att det är NUET som är det viktiga!

Smogen i Asien, plastsoppan i havet och risken för att naturresurser tar slut är alla ämnen som är relevanta idag. Forbo Flooring Systems vill satsa på miljön idag och hur den påverkar dig och din hälsa.

Internationella trendrapporter framställer hälsa som ”den nya rikedomen”. Den nya professuren i inomhusmiljö på Delft Technical University, system för hälsoklassificering av byggnader och forskning om positiva effekter av naturliga inslag på arbetsplatser är alla tydliga indikationer på en koppling till hälsoområdet.

Hälsa: nästa steg inom hållbarhet
Bättre hälsa för alla: hela huset

Centrala element för att kunna vända de negativa effekterna till en positiv upplevelse är utvärdering och kontroll av olika miljöparametrars kombinerade effekt på människor och miljön i byggnaden, till exempel temperatur, akustik, belysning och luftkvalitet.*

Vad kan ett golvföretag göra för att bidra till bättre hälsa hos enskilda personer? För oss handlar det om att ha en bred produktportfölj som hjälper oss att erbjuda den bästa lösningen för varje enskild situation, att göra förbättringar där det är möjligt och se till att innovation alltid är vår ledstjärna.

Vår ambition är ”Bättre hälsa för alla”, ett ledord som går ut på att alla enskilda personer som på något sätt kommer i kontakt med våra golv ska kunna dra fördel av vårt arbete med att skapa en bättre inomhusmiljö.

*Prof. dr. ir. Philomena M. Bluyssen: The indoor environment hand book