Välj ditt land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Golvbeläggningar som ger en sund inomhusmiljö

Golvbeläggningen är en central del av miljön i en byggnad och finns på varje kvadratmeter av våra skolor, vårdcentraler, arbetsplatser, sporthallar och hem.

Forbos golvbeläggningar är designade för att bidra till en säker, hygienisk och bekväm miljö som främjar människors hälsa.

Golvbeläggningar som ger en sund inomhusmiljö
Skolor och förskolor

Skolor och förskolor

Barn tillbringar mycket tid inomhus, både hemma och i skolan. Mätningar av luftkvaliteten inomhus visar att barn i grundskolan utsätts för höga koncentrationer av koldioxid, en allt högre halt av VOC-partiklar (lättflyktiga organiska föreningar) och biologisk smuts.

Astma och allergier är de vanligaste kroniska sjukdomarna bland barn och har ökat kraftigt under de senaste decennierna. Detta kan inte förklaras av genetiska förändringar, utan beror troligen på ändringar i miljöexponering och/eller livsstilsfaktorer.

Forbos Marmoleum är tillverkat av förnyelsebara råvaror som är PVC-fria, lågutsläppande och enkla att göra rent. Med hjälp av ett välinstallerat golvsystem i entrén skapar vi en bättre inomhusmiljö på skolor och förskolor.

Kontor och andra arbetsmiljöer

En av de mest standardiserade lokaltyperna i en byggnad är kontoren, som är i stort sett identiska oavsett var i världen man befinner sig. Här finns ofta luftkonditionering, mekanisk ventilation och konstgjord belysning, funktioner som är oerhört energikrävande och även har en stor inverkan på inomhusmiljön.

I takt med att vi lär oss mer om hur kontorens utformning påverkar medarbetarnas hälsa och produktivitet blir det allt viktigare att skapa inspirerande arbetsplatser med utrymme för såväl enskilt arbete som interaktion och lekfulla möjligheter.

En viktig del av alla våra kollektioner är golv med en design som utgår från användarna, är bekväma, livfulla eller mer naturliga, förbättrar akustiken och förstärker de naturliga ljuskällorna.

Kontor och andra arbetsmiljöer
Butiker och fritidsanläggningar

Butiker och fritidsanläggningar

Butiker och fritidsanläggningar är numera upplevelsecenter där individualitet och varumärken spelar en viktig roll. Här återspeglas en annan aspekt av komfort och välbefinnande, även om säkerhet och hygien fortfarande är lika viktigt. Snabb och enkel läggning, rengöring och underhåll är krav som är centrala i en butik.

Individuella golv med anpassad design och lättlagda lösa modulgolv finns i alla våra golvkollektioner, med olika funktion och design. Forbo Flooring Systems värnar om dig och din hälsa – oavsett var du kommer i kontakt med våra golv.