Välj ditt land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Våra hållbara ideal

Vårt hälsofrämjande arbete och vår strävan att förbättra tillvaron för alla som arbetar, interagerar och lever på våra golv utgår från golvlösningar som ger en säker och hygienisk miljö. Forbos filosofi bygger på tre pelare: Hälsa och säkerhet, Hälsa och hygien och Hälsa och välbefinnande.

Loggan för "Bättre hälsa för alla"

Hälsa

Hälsa handlar om en säker, ren och bekväm miljö, både hemma och på arbetsplatsen. Begreppet ”hälsa” är dock mycket mer omfattande än så och är avgörande för hur du lever ditt liv. Vår ambition med alla våra golvlösningar är att bidra positivt till din hälsa och ditt välbefinnande i den miljö där du befinner dig. För oss på Forbo är vårt hållbarhetsengagemang också ett engagemang i din hälsa.

Hälsa

Hälsa och säkerhet

I säkra inomhusmiljöer är golven giftfria, har låg utsläppsnivå och uppfyller alla internationella standarder. Ett säkert golv är dessutom framtaget för att undvika olyckor, vägleda personer med nedsatt syn och lugna demenspatienter. Det ökar även säkerheten i renrum och operationssalar.

Hälsa och säkerhet

Hälsa och hygien

Hygieniska golvlösningar är designade för att vara enkla att rengöra, kontrollera fint damm i en miljö och förhindra allergier i en annan. Dessa lösningar är specifika för det aktuella användningsområdet. Det kan röra sig om ett högteknologiskt renrum med känslig utrustning, en vårdinrättning där man arbetar med infektionskontroll eller en förskola där golvet är utgångspunkten för lek och aktiviteter. För att inte tala om det som kanske är viktigast av allt: entrégolv av hög kvalitet som hjälper till att förhindra att smuts och damm kommer in i byggnaden överhuvudtaget.

Hälsa och hygien

Hälsa och välbefinnande

Genom stimulans av sinnena i inomhusmiljön är det möjligt att skapa en känsla av välbefinnande och komfort. Den här typen av golv bidrar till en god akustisk kvalitet och spelar även en viktig roll när det gäller temperaturen i rummet. Dessutom förstärker golvet de naturliga ljuskällorna. Det kan också röra sig om naturmaterial som skapar en trivsam miljö och reducerar stress. Genom sin färg och design ger golven en god atmosfär som får folk att slappna av och känna sig bekväma eller pigga och energiska. Framförallt tror vi att de naturliga och hållbara materialen är den bästa utgångspunkten för hälsa och välbefinnande på lång sikt.

Hälsa och välbefinnande