Välj ditt land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Marmoleum - Cirkulärt

Cirkulärt av naturen

Återvinningsprocess

Vad är en cirkulär ekonomi?

Kärnan i en cirkulär ekonomi är att bevara naturresurser genom att behålla produkternas och deras delars kvalitet och värde. ​ För en cirkulär ekonomi är det bästa att först och främst förhindra att avfall uppkommer. Att välja ett golv som varar mer än 20 år är att föredra framför att byta ut ett golv med några års mellanrum. Om detta inte är möjligt, hjälper det att välja ett golv som är lätt att avlägsna. Detta gör det möjligt att återanvända det någon annanstans eller gör det lättare att återvinna golvet.

Cirkulärt

Sluten materialslinga för Marmoleum

Hållbara förbättringar slutar inte vid koldioxidneutralitet. Vi bidrar till en cirkulär värld genom att följa vägen mot att sluta materialslingan för Marmoleum i varje aspekt av dess livscykel. Ta reda på hur vi sluter materialslingan för Marmoleum nedan.

Cirkulärt Marmoleum

Cirkulärt av naturen

Återställning av naturresursernas förmåga utgör grunderna för den cirkulära ekonomin. I huvudsak är linoleum är en bio-cykel produkt, vilket innebär att de naturliga råvarorna i princip skulle kunna komposteras och återföras till jorden som näringsämnen till de nyodlade snabba naturliga råvarorna. Detta är det enda sättet att fånga in CO2 i en produkt, om man inte vill kompensera. Användningen av återvunna, upparbetade och återanvända material (dvs. kakaoskal och tallolja) är en princip för cirkulär ekonomi som redan har tillämpats på Marmoleum under lång tid.

råvaror linoleum

Utformning på olika sätt

Genom att utforma på olika sätt görs Marmoleum cirkulärt i flera produktlösningar såsom Marmoleum Click Cinch LOC, som kan avinstalleras eller såsom utbytbara och flytande installeringslösningar för Marmoleum Modular. Utvecklingen av ett verkligt cirkulärt golv är ett högprioriterat projekt hos vårt innovationsteam.

Design

Cirkularitet på våra fabriksplatser

I våra linoleumfabriker återanvänds den övervägande delen av linoleumavfallet i Marmoleum-produkter. Andra värdefulla flöden, såsom jute eller rester av underlagspapper för linoleum till möbler erbjuds till parter som upparbetar dem till mycket värdefulla eller socialt ansvarsfulla produkter. Ett nollavfall till sophögar/förbränningsuppdrag eftersträvas och en tredjepartskonsult för avfallshantering anlitas för att minska och upparbeta alla återstående avfallsflöden.

Linoleumfabriken

Cirkularitet i leverantörskedjan

Med korsdockningslogistiken och återanvändning av material såsom pallar, tillämpas cirkulära principer på linoleumleverantörskedjan. Marmoleumets förpackning är tillverkad av förnybart papper och får ofta ett nytt syfte som maskeringsskyddspapper eller mall under installeringen.

Leverantörskedja

Tillbaka till golvet

Under installeringen behöver inget avfall produceras, eftersom Forbo erbjuder tjänsten 'Tillbaka till golvet' i länder som ligger nära våra fabriker. Installeringsrester samlas in och läggs till återvinningssystemet på våra produktionsplatser, vilket bidrar till andelen återvunnet innehåll i Marmoleum uppgår till 43 %. Lägg också märke till att Modular flooring reducerar installeringsavfallet med ungefär 7 %, jämfört med arkgolvläggningar.

Tillbaka till golvet

Livstidsförlängningar

I användningsfasen är en lång produktlivslängd den viktigaste cirkulära principen. De viktigaste styrkan hos Marmoleum är dess hållbarhet och tidlösa design. För att förlänga livstiden ytterligare kan Marmoleum renoveras och till och med återställas till nytt tillstånd med hjälp av UV Careshield.

Marmoleum

Renoleum

Vid livets slut kan Marmoleum i huvudsak komposteras men det är en lågvärdig lösning, som inte är föredragen. Renoleum-projekt har inletts sedan början av år 2018 och flera återtillverkningskoncept för livets slut utvecklades med partner, från linoleumgolv efter konsumentledet.

Renoleum