Välj ditt land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Linoleum

Linoleumgolv är tillverkade av råvaror som linolja, harts, trämjöl och kalksten. Linoleum från Forbo innehåller därmed 72 % förnyelsebara råvaror. Andelen naturliga råvaror är så mycket som 97 %. Vi använder i många fall också så kallad "upcycling" från annan industri, ett exempel på det är trämjölet som är en restprodukt från pappersindustrin.

Tillverkningsprocessen är energisnål och miljöprofilen för linoleum är stark. Det är också anledningen till att Forbos linoleum klarar Svanens höga krav.

Forbo har under de senaste tio åren utvecklat en ny ytbehandling av linoleum kallad Topshield². Med Topshield² kan linoleum med fördel installeras i de allra flesta torra utrymmen. Mattan kan skötas med alla förekommande skötselsystem på marknaden. Forbos rekommendation är vaxbaserade städmetoder då det innebär lägre miljöpåverkan samt längre intervall mellan periodiska underhåll.

Ingredienser linoleum
Eternal Natural geode PVC

PVC-golv

Forbo har många olika kollektioner PVC-golv i olika design och utförande. Heterogena golv med olika stegljudsdämpning och tryckta mönster eller homogena golv i riktningsfria mönster.

PVC-golv är väl beprövade och står för god funktionalitet. Ur miljöhänseende har PVC varit ifrågasatt främst beroende på innehåll av ftalater (mjukgörare). Alla stora tillverkare, inklusive Forbo, har idag ftalatfria plastgolv och golven kan tryggt användas i alla byggnader. Ur miljösynpunkt är golven i första hand fortfarande baserade på fossilt material (olja) och innehåller lite eller inga förnybara råvaror.

PVC-golv kan skötas med alla förekommande skötselsystem på marknaden. Forbos rekommendation är vaxbaserade städmetoder då det innebär lägre miljöpåverkan samt längre intervall mellan periodiska underhåll.

PVC-fria golv

På senare år har det kommit nya material på marknaden i form av PVC-fria plastgolv. Produkterna är framtagna som ett svar på PVC-debatten. Den stora förändringen gentemot PVC-golv är att klor (Cl) från salt (NaCl) ersätts med andra råvaror. Produkterna är med något undantag fortfarande i hög grad baserade på råolja.

Läs mer om hur klimatpåverkan ser ut för PVC-fria plastgolv.

Gummigolv

Gummigolv tillverkas av till största delen av mineraliskt fyllmedel och syntetiskt gummi. En del gummigolv har en viss mängd naturligt gummi inblandat. Till största delen består gummigolv av icke förnyelsebara råvaror.

Den största klimatpåverkan från gummigolv kommer ifrån utvinning av råvaror och framställningen av det färdiga materialet.

Textilplattor

Textilplattor har ökat i popularitet de senaste åren, inte minst i kontorsmiljö. Råvaror i textilplattor skiljer sig åt beroende på tillverkare. Forbos textilplattor tillverkas av Nylon 6, polyester, mineraliska fyllmedel och bitumen. Både energiåtgång och klimatpåverkan är relativt hög.

För att förbättra miljöpåverkan av textila golv så tillverkas en del golv med en större mängd återvunnet material.

Tessera Acrobat Ethos