Välj ditt land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Hållbara relationer

Forbo verkar för integritet, ärlighet och jämställdhet i alla aspekter av vår verksamhet och vi söker desamma från dem som vi gör affärer med. I alla relationer, både direkt och indirekt.

Hållbara relationer

Ingen anställd får erbjuda, betala, begära eller ta emot en muta eller annan betalning som kan tolkas som sådan. Forbos uppförandekod gäller alla våra medarbetare och det anges tydligt att bolaget inte kommer att engagera sig i eller tolerera några omtvistade eller korrupta affärsmetoder. Uppförandekoden är en del av Forbos utbildningsprogram och är obligatorisk utbildning för alla berörda medarbetare.

Policy vid inköp

Vi köper råvaror, varor och tjänster på ett sätt som integrerar social rättvisa, ekonomiskt ansvar och miljöhänsyn. På Forbo finns det ett underliggande och långt pågående engagemang för etisk handel, baserad på övertygelsen att verksamheten kan vara både lönsam och ansvarsfull. Vi anser att uppbyggnaden av meningsfulla och långsiktiga relationer med medarbetare, kunder, leverantörer och samhällen är god affärssed och är vad våra kunder förväntar sig av oss.

Detta är, och har alltid varit, den grundläggande principen i vårt engagemang; ”Corporate Social Responsibility”.

Policy vid inköp
Sedan många år gör vi en anpassning och integration av konventionerna från internationella arbetsorganisationer

Internationella riktlinjer

Forbo jobbar kontinuerligt med att söka efter lösningar genom hela leveranskedjan och affärspartners som bidrar till hållbarhet både i ett miljömässigt och socialt sammanhang.

Sedan många år gör vi en anpassning och integration av konventionerna från internationella arbetsorganisationer. Detta gäller såväl vår kärnverksamhet som hela vår globala leveranskedja.

Vi förväntar oss att även våra samarbetspartners kommer att stödja följande globala riktlinjer:

• Arbetstiderna är inte för långa
• Barnarbete får inte användas
• Bolaget stöder ordentlig utbildning, bostäder och sjukvård vid behov
• Ersättningen motsvarar minst lägsta lagliga eller branschstandard
• Föreningsfrihet och rätten till kollektiva förhandlingar
• Ingen diskriminering praktiseras
• Ingen hård eller omänsklig behandling är tillåten
• Regelbunden sysselsättning tillhandahålls
• Sysselsättningen är fritt vald
• Säkra och hygieniska arbetsvillkor

Lokala leverantörer

Vår upphandlingspolicy står på tre ben:

• Låga kostnader
• Säkerhet
• Oberoende

Innan ett samarbetsavtal ingås genomför vi en analys i flera steg och riskbedömning, inklusive miljömässiga och sociala risker för varje ny leverantör. När det är möjligt köper vi varor och tjänster från lokala företag. Men det finns inga direktiv beträffande förmånsbehandling av lokala leverantörer eller från vissa länder.

Trepartavtal i projekt – Forbo Project Partners

Ett fördjupat samarbete med våra närmaste partners sker genom ”Forbo Project Partners” för våra viktigaste projektkunder i Sverige. Ur ett hållbarhetsperspektiv är främsta syftet att lägga rätt golv på rätt plats av rätt golvläggare för att säkerställa högsta kvalitet även vid installation. Rätt kompetens och erfarenhet av ett auktoriserat golvföretag ger maximal livslängd och minskad miljöpåverkan. Dessutom är Forbo Project Partners ett stöd för de medverkande golvläggningsföretagen vid support och kompetensutveckling i miljöfrågor, golvläggning för minskad miljöbelastning och att vid miljöupphandling kunna erbjuda miljödeklarationer, EPD och andra certifieringar.

FPP – Forbo Project Partners