Välj ditt land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Hållbar tillväxt

Att upprätthålla en stark finansiell ställning med en långsiktig, sund tillväxt och bibehållen lönsamhet är centralt i vår målsättning att bli en hållbar organisation som kan bidra till det hållbara samhället.

Hållbar tillväxt

Där vi samtidigt jobbar med frågor som har fokus på både social och miljömässig hållbarhet, men som alltid sätts i ett sammanhang med förbättringar och innovationer i design, service, prestanda, omfattning och kvaliteten på våra erbjudanden till alla våra intressenter. Detta arbete måste göras i samklang med visionen och värdegrunden vårt företag vilar på. Och de skyldigheter som omfattas av bolagsstyrning, risk- och krishantering, uppförandekoder och efterlevnaden av internationella lagar och förordningar.

Auktoriserade enligt Golvbranschen

GBR Golvbranschen har sedan många år arbetat med auktorisering av golvinstallatörer. Sedan hösten 2018 har kriterierna utökats så att även leverantörer kunnat auktorisera sitt företag, tidigare har de bara varit stödjande. Forbo har nyligen genomgått en revision och erhållit auktorisationen.

Auktorisationen innebär att Forbo Flooring AB uppfyller samtliga uppställda krav inom områdena miljö och hållbarhet – däribland en genomförd riskanalys kring arbetsvillkor hos underleverantörer samt rutiner för att motverka korruption. Däri ingår även att Forbo uppfyller kemikalielagstiftningen REACH och att det finns innehållsförteckningar för samtliga produkter redovisade som eBVD eller motsvarande.

Auktorisationen av leverantörer innebär nu att entreprenörer och leverantörer tillsammans kan erbjuda beställarna en helhetslösning för hållbara golvkonstruktioner.

Läs vårt certifikat
Läs mer på auktorisation.se

Forbo Flooring AB Auktoriserat Golvföretag – Leverantör
Hållbar integritet

Affärsintegritet

Forbo verkar för integritet, ärlighet och jämlikhet i alla aspekter av vår verksamhet och vi söker samma från dem som vi gör affärer med, både direkt och indirekt. Inga anställda får direkt eller indirekt erbjuda, betala, begära eller ta emot en muta eller annan sådan betalning som kan tolkas som sådana, i någon form.

Vi har också omfattande leverantörskrav som inkluderar tydliga normer för såväl hantering av ekonomi och kvalitet som etiska, miljömässiga och sociala frågor.

Affärsintegritet