Välj ditt land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Våtrum

Läggningsanvisningar

Läggningsanvisningar

Skötsel

Så sköter du en våtrumsmatta

För att bibehålla sitt utseende och hållbarhet är det viktigt att ett ytskikt rengörs och underhålls regelbundet. En väl rengjord yta är enklare att hålla rent och minskar riskerna för framtida problem.

Läs alltid aktuella anvisningar för alla produkter som används i utrymmet.