Välj ditt land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Valet av golv löser problem med fukt i betong

Vi har pratat med Daniel Johansson, VD på KVM Golventreprenad i Norrköping, om ett växande problem för alla som bygger nya bostadshus och kontorsfastigheter. Fukt i betong och de konsekvenser detta kan få när betongen inte får torka tillräckligt.

Växande problem vid användning av klimatsmart betong

– Fukt i betong och sjuka hus har blivit en stor fråga framför allt nu när klimatsmartare betong används mer och mer, säger Daniel Johansson. Klimatsmartare betong har andra egenskaper än den betong vi i byggbranschen är vana vid att använda.

Sammansättningen gör betongen tätare och i kombination av felaktig hantering eller avsaknad av väderskydd innan byggaren fått tätt hus så kan torktiden förlängas avsevärt. Tar man inte hänsyn till att denna betong behöver längre torktid, ja då bygger man in fukten och problemet med sjuka hus uppstår.

Det finns en ökad medvetenhet idag hos både byggare, golvläggare men även beställare om fukt i betong och konsekvenserna detta kan ge i form av allergier. Och vad det kostar att göra om exempelvis en skola där golvet lagts på fuktig betong.

Daniel Johansson, VD på KVM Golventreprenad i Norrköping
Sarlon Modul'Up limfritt och löslagt golv i en skola

Var kommer då golvet och golvläggaren in i bilden?

– Jo, lägger man ett limmat golv på en betongyta som inte torkat ordentligt, då kommer man få problem med allergier med mera hos de som ska bo eller jobba i lokalerna.

Orsaken är att limmet och andra komponenter i golvmaterialet reagerar med fukten som tränger upp från betongen. Det bildas emissioner i inomhusmiljön som påverkar människors hälsa negativt. Limmet blir en katalysator när det reagerar med fukten från betongen. Kan man plocka bort limmet är mycket vunnet, därför använder vi mer och mer löslagda golv som Forbos Sarlon Modul'Up.

Upptäck Sarlon Modul'Up

Löslagda golv löser problemet

– Ett golv som kan läggas utan lim har många fördelar, fortsätter Daniel. Golvet klarar att läggas på en högre relativ fuktighet och tillåter att betongen torkar upp långsamt över tid, utan att det blir någon reaktion och risk för att problem med sjuka hus uppstår.

Vi rekommenderar Forbos vinylgolv. Våra mattläggare gillar verkligen att jobba med golvet och våra kunder ser fördelen att byggtiden inte förlängs för att man måste vänta på att betongen ska torka. Här pratar vi inte om dagar utan månader i skillnad på torktid.

Vi har exempel där vi kunnat minska byggtiden 3–4 månader genom att lägga in ett limfritt golv som Sarlon Modul'Up. Det handlar om stora kostnadsbesparingar för såväl byggföretag som fastighetsägare som bygger nytt.

Forbo Sarlon Modul'Up löslagda, limfria golv är lösningen på fukt i betong
Minska miljöpåverkan med limfria, löslagda Sarlon Modul'Up på modern, klimatsmart betong

Minskad miljöpåverkan i många aspekter

– Sarlon Modul'Up är inte bara ett smart golvval, produkten blir en problemlösare som ger friskare hus och bättre totalekonomi genom att minska byggtiden, säger Daniel på KVM.

Dessutom minskar det golvets miljöpåverkan då vi slipper limmet och golvet kan även återanvändas vid en ombyggnation. Det är bara att rulla ihop, lyfta ur och återbruka i ny miljö.

Golvläggarens favorit

– Fördelarna med ett golv som Sarlon Modul'Up är som jag ser det flera, både för oss och för beställaren, säger Daniel. För oss som golvläggare kan vi lägga golvet med eller utan uppvik utan lim vilket avsevärt förbättrar vår arbetsmiljö. Enda begränsningen är
att det inte får finnas golvbrunnar i rummet. Våra läggare uppskattar Sarlon Modul'Up, dessutom är golvet lätt att jobba med och slutresultatet, det färdiglagda golvet, blir fantastiskt bra! En produkt som stärker yrkesstoltheten.

För beställaren ger produkten ett snyggt och hållbart golvmaterial som är lättstädat och enkelt att hålla snyggt. Där vi kan göra golvläggningen tidigare, vilket sparar tid och pengar.

Sarlon Modul'Up löslagd, limfri vinyl i boendemiljö