Välj ditt land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Webinar

Hur man väljer hållbara golv

I detta Forbo Flooring Systems-webinar diskuterade experterna Amanda Fisher och Edo Rem vad man ska leta efter när man väljer ett riktigt "grönt" golv. Du hittar en videoinspelning från webinaret längst ner på sidan.

Webinar Selecting sustainable flooring

Webinar Hur man väljer riktigt hållbara golv

Hållbarhetsprofilen för en golvprodukt blir en allt mer avgörande faktor för byggherrar och arkitekter vid val av golvbeläggning. En produktlivscykelanalys (LCA) är ett beprövat sätt att bestämma produkters miljöprestanda. LCA tar en produkts hela livscykel i beaktande inom många kriterier; från råvaruutvinning till slutet av dess livslängd.

I webseminariet den 21 juni 2022 förklarade Amanda Fisher, affärsutvecklingschef på UL och Edo Rem, direktör för global marknadsföring på Forbo Flooring Systems, vad som är viktigt och vad man ska titta efter när man väljer ett verkligt "grönt" golv. De diskuterade hur UL intygar att all information i LCA:er och den färdiga EPD är sann och korrekt och varför Forbo Flooring har tagit detta upp ett snäpp genom att lägga till hälsodeklarationer till varje EPD.

LCA circular

Se webinaret

Amanda Fisher

Amanda är affärsutvecklingschef för UL:s produkthållbarhetsteam med 18 års erfarenhet inom produktcertifieringsbranschen. Amandas fokus på UL ligger på livscykelanalys (LCA)-baserade produktlösningar som miljövarudeklarationer (EPD) och produkters koldioxidavtryck..

Amanda arbetar med tillverkare, designers, inspektörer, branschorganisationer och andra intresserade parter för att identifiera industribehov, bedöma marknadstrender, sätta strategiska mål för UL, utvärdera affärsmöjligheter och lansera nya tjänster.

Amanda har en kandidatexamen i kemi från University of Illinois i Urbana-Champaign.

FÖLJ AMANDA PÅ LINKEDIN

Webinar Selecting sustainable flooring

Edo Rem

Edo Rem är Director of Global Marketing på Forbo Flooring Systems och en stark förespråkare för hållbart entreprenörskap. Eftersom detta främjar en kultur av "compliance plus" var Forbo Flooring först med att använda livscykelbedömningen som grund för att fatta miljöbeslut.

Edo Rem har över 25 års erfarenhet inom byggbranschen och har varit aktiv i flera roller från produktledning till internationell försäljning & marknadsföring. Från sin erfarenhet och med sin insyn i Forbo Flooring kommer Edo att förklara hur ett verkligt hållbart beslutsfattande görs möjligt och vad mer man ska leta efter.

FÖLJ EDO PÅ LINKEDIN

edo rem

Missat något tidigare webinar?