Välj ditt land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Tenement Museum

  • 14 Henrietta St-3
  • 14 Henrietta St-5
  • 14 Henrietta St-1
  • 14 Henrietta St-4
  • 14 Henrietta St-6
  • 14 Henrietta St-2

14 Henrietta Street är ett georgianskt radhus i Dublin byggt cirka 1748 och anslogs 1877 för att hysa ett flertal arbetarklassfamiljer. Projektet är ett tioårigt program med arbeten för att rädda 14 Henrietta Street från en ofrånkomlig kollaps, och för att bevara och anpassa huset till nya kulturella användningsområden arrangerade av Tenement Museum, Dublin.

Projektbeskrivningen satte det övergripande målet att "bygga som primär artefakt" och försökte säkra, behålla och återfå de tyger och ytskikt som berättar husets rika och komplexa historia.

Forbo valdes ut som golvexpert och ombads att ersätta, alternativt skapa en autentisk kopia av det ursprungliga linoleumgolvet, där remsor fortfarande fanns, och replikera så tidsenligt som möjligt. Ett komplicerat uppdrag, men genom samråd med arkitekter, historiker och före detta boende på Henritta Street, slutfördes uppgiften till alla inblandades belåtenhet.

Projekt Tenement Museum
Plats 14 Henrietta Street, Dublin 1
Arkitekt Shaffrey Architects
Golventreprenör John Lynch Carpets

Dokument

  • Document