Välj ditt land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

East Midlands Trains

  • East Midlands trains
  • East Midlands train
  • East Midland trains

Det finns få miljöer som är mer utmanande när det kommer till golvbeläggning än insidan av en välbesökt tågvagn. Beställare involverade i interiörsutprovningen av nya och renoverade vagnar måste vara säkra på att deras valda produkt har den höga nivå av hållbarhet som krävs för att behålla utseende och prestation trots intensiv gångtrafik, tungt bagage på hjul, samt det omfattande rengöringsschema som krävs i miljöer för passagerartrafik.

Dokument

  • Document