Välj ditt land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

4 anledningar att lägga limfritt

Självhäftande golvbeläggningar blir allt mer populära inom många sektorer, men varför ska du välja dem för ditt nästa projekt? Här är våra fyra bästa anledningar till att bli limfri.

Collage of Fast Flooring solutions

Inom alla sektorer har det skett en ökad efterfrågan på golvlösningar som kan installeras snabbt, med minimala störningar och stillestånd. Men varför är det så?

Med sjukhus, callcenter och butiker som erbjuder 24-timmarstjänster, och utbildningsbyggnader och kontor som kräver renoveringar som måste slutföras över en natt, är själva karaktären hos kommersiella byggnader orsaken till varför tidsbegränsningar blir en akut fråga. Tidsbegränsningar är dock inte det enda problemet som branschen står inför.

Utmanande undergolvsförhållanden, t.ex. de som skapas av permanent limmade installationer eller fuktiga och skadade undergolv, är också ett allmänt bekymmer. Därför blir självhäftande golvbeläggningar den bästa lösningen för beställare, slutanvändare och golventreprenörer för att lyckas övervinna dessa utmaningar.

Så, vilka är de fyra främsta anledningarna till att bli limfri?

1. Du sparar både tid och pengar

Limfria golvbeläggningar har utformats för att läggas rakt ner på befintliga, fuktiga eller skadade undergolv, med minimal förberedelse i många fall.

Detta minskar installationstiden avsevärt med över 50 % och innebär att renoveringsarbeten kan slutföras under helgen, över natten eller till och med medan byggnaden fortfarande är i full drift, beroende på installationsytans storlek, vilket sparar både tid och pengar.

Allura Puzzle
Sarlon Modul'up - 409  black & white doodle

2. Limfria golv är redo för användning direkt

Långvariga driftstopp är ibland inte ett alternativ för vissa byggnader, t.ex. inom hälso- och sjukvårds- och utbildningssektorerna. Med limfria installationer kommer området som monteras endast att vara ur funktion under en minimal tid och möbler kan flyttas runt inom området vid behov.

På grund av att installationen är helt fri från lim, behöver ingen härdning eller torktid tas med i projektet och det finns ingen anledning att vänta i 48 timmar innan användning med tung trafik. När golvet har monterats är det omedelbart klart att användas, oavsett om det trampas på eller rullas över. Möbler kan också sättas tillbaka på sin ursprungliga plats och faciliteterna kan återgå som vanligt.

3. Förbättrad hälsa och välbefinnande för användarna

Medan förorenad luft sällan är synlig för blotta ögat, påverkar luftkvaliteten i hög grad hälsan och välbefinnandet för de boende i byggnaden. Dålig inomhusluftkvalitet kan till och med resultera i luftvägssjukdomar och andra sjukdomar, som orsakas av dålig ventilation och avdunstning av flyktiga organiska föreningar (VOC-utsläpp) från möbler och golv, rengöringsmedel och byggmaterial som lim. Golvprodukter, som de som är limfria, är därför viktiga.

Dessutom kommer elimineringen av de vanliga begränsningarna förknippade med lim, såsom kvardröjande lukter och "sjuka hus", att bidra till att skapa bättre inomhusmiljöer och bidra till att förbättra välbefinnandet för alla som använder byggnaden. Det kommer också att bli mindre damm och smuts under installationen som ett resultat av minimal eller ingen förberedelse av undergolvet.

Allura s62419 | w60085
Allura Click installation

4. Hållbarhet och cirkularitet – Remove, Reuse, Recycle

När det så småningom är dags att byta ut en limfri golvbeläggning är de lätta att lyfta och återanvända, eller ta bort och återvinna, eftersom det inte finns några limrester kvar på baksidan av materialet. Undergolv lämnas rena och oskadade, redo för en upprepad installation.

Besparingar på framtida renoveringar kan också göras eftersom det inte kommer att krävas några kostsamma förberedelser av undergolvet vid borttagning.

Så varför välja Forbos limfria golv?

Våra lösningar är etablerade över hela världen och har installerats i tusentals projekt. För maximal flexibilitet erbjuder vi ett antal installationsalternativ inom vår Fast Flooring-kollektion, från sammankopplade plattor och plankor, såsom vår Allura Click och Allura Ease, till produkter på rulle, som vårt Modul' Up-sortiment som kan installeras utan lim och bara kräver en innovativ enkelsidig tejp för att underlätta varmsvetsningen.

Alla våra Fast Flooring-lösningar produceras i Europa med 100 % förnybar el och i anläggningar som är certifierade enligt ISO14001. De är också alla ftalatfria för hälsosammare inomhusmiljöer, och många finns i naturligt stressreducerande design och höga LRVs (Light Reflectance Values).

Om det låter som att limfria golv kan vara av intresse för dig, besök vår Fast Fit-produktkategori eller kontakta oss.