Välj ditt land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Fukt i betong - EN UNIK LÖSNING

Så kortar du ledtiden med 6 månader och minskar CO2-utsläppen med upp till 60%


Thomas Betong header

Ett bygge får idag ökade ledtider på flera månader då för hög relativ fuktighet i den gjutna betongen försenar läggning av golvet och resten av byggnationen. I en tid med ständigt ökade krav på effektivitet, hållbarhet och lönsamhet har Forbo Flooring i nära samarbete med Thomas Betong utvecklat ett revolutionerande system. Den nyutvecklade specialbetongen Thomagolv 4v Grön kan i kombination med Forbos löslagda matta Modul' Up läggas bara 4 veckor efter gjutningen. Två auktoriteter på området ger här sin syn på problematiken och den unika lösningen.

Forbo & Thomas Betong

Oskar Esping, fuktexpert på Thomas Betong

- Att välja rätt betong för golvläggning har gjort många byggare sömnlösa och skapat osäkerhet. Man uttrycker att fukt i betong och torktider är ett av de största problemen de har idag, på grund av den ovisshet som finns om betongen torkat tillräckligt för att kunna fortsätta bygget. Det känns skönt att vi på Thomas Betong tillsammans med Forbo kan öka tryggheten hos byggaren, att man får rätt betong för ändamålet och väljer rätt golv som funkar.

Oskar Esping, fuktexpert på Thomas Betong

Jonas Rothén, hållbarhetsansvarig Forbo Flooring

-Systemet vi utvecklat tillsammans är enkelt och går ut på att välja rätt betong för ändamålet och lägga rätt golv som inte behöver limmas utan läggs löst och klarar alla funktionskrav tack vare sin formbeständighet. Golvet i detta systemtänk är Forbos vinylgolv Modul' Up som lösläggs, utan lim. Det är diffusionsöppet som en jacka i funktionsmaterial som "andas". Det är enkelt att lägga, formstabilt och tåligt. Dessutom återbrukbart då det kan flyttas och läggas på en ny yta och enkelt återvinningsbart då inga lim- eller spackelrester följer med utrivningen av golvmaterialet.

Jonas Rothén, hållbarhetsansvarig Forbo Flooring

Korta ledtiden i byggprocessen med 6 månader och minska CO2-utsläppen med upp till 60%

Stora miljövinster som också sparar pengar

Oskar Esping: - Betong står för en betydande del av CO2-utsläppen på ett bygge, man talar om att över 30% av Sveriges totala CO2-utsläpp orsakas av byggsektorn, där cementen i betongen är den stora energislukaren när den tillverkas vid extremt höga temperaturer. Idag byggs det allt fortare, där kravet på att betongen ska torka ökar för att inte få för långa ledtider. Det finns ju klara gränser uppsatta för den relativa fuktigheten i betongen. Idag är den 85%. Denna fuktighet mäts flera gånger under byggnationen vilket tar tid och kostar pengar. Ofta handlar det om väntetider på upp till ett halvår innan betongen nått detta gränsvärde och ett golv kan läggas. För byggföretagen handlar detta om stora kostnader. Dagens betongblandningar torkar annorlunda än den traditionella betongen där fukten vandrade ut över tid. Idag är betongen tätare och torkar långsammare. För att få ner torktiden tillsätts ofta mer cement vilket ger större klimatavtryck. Det är detta vi hittat lösningen på i detta gränsöverskridande samarbete. Det möjliggör att man kan reducera andelen cement i betongen och minska CO2-utsläppen upp till 60%.

Betongarbetare
Betong

En lösning som sparar tid, pengar och miljö

Jonas Rothen på Forbo: - För betongen så räcker 93% relativ fuktighet för att man nu ska kunna fortsätta byggnationen och lägga vårt golv. Det betyder att kunden kan välja rätt betong för ändamålet, med lägre andel cement vilket sänker både kostnader och CO2-utsläpp. Idag används ofta högprestandabetong, utvecklat för extrema byggen som höga hus, även för t.ex. en förskola eller ett äldreboende. Oscar Esping: -Våra gemensamma tester visar att golvet kan läggas efter 4 veckor, under angivna förutsättningar, med rätt betong som underlag utan ytterligare fuktkontroller. Vilket även det sparar tid och pengar.

Läs mer i Thomas Betongs datablad

Ledtider på fyra veckor istället för sex månader

Oskar Esping: -Nyttan för vår gemensamma kund; byggindustrin, är enorm. Ledtiderna kan kortas där vi pratar om 4 veckor istället för ett halvår. Kostnaderna blir lägre rakt över och klimatavtrycket minskar. Det svarar också upp till de ökade krav som kommer vid årsskiftet på hela byggindustrin. Boverket ställer från 1 januari 2022 krav på att det ska göras en klimatdeklaration av varje nybyggd fastighet. Andra konkreta nyttor är att inomhusmiljön i den färdiga fastigheten blir bättre då man undviker risken för att bygga ”sjuka hus”, ett problem som funnits i årtionden. Jonas Rothén: -Det är faktiskt rätt revolutionerande att byggaren med detta systemtänk kan lägga Modul' Up på den gjutna betongkonstruktionen efter bara 4 veckor.

Modul' up blue stardust
Modul Up

Webinar - klimatförbättrad betong i praktiken

Forbo och Thomas Betong medverkade nyligen på ett webinar om klimatförbättrad betong. Webinaret arrangerades av Byggmaterialindustrierna och Svensk Betong och gick inom ramen för färdplanen för bygg- och anläggningssektorn och färdplanen för klimatneutral betong.

Se presentationen!