Välj ditt land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Laminat


Broschyrer

Miljö

Säkerhetsdatablad

Läggningsanvisningar

XLNT-living Läggningsanvisning

Skötselanvisningar

Laminatgolv Skötselanvisning

Declaration of Performance (DOP)

Laminatgolv DOP

Byggvarudeklarationer

Laminat XLNT Living e-BVD

Environmental Product Declaration (EPD)

Environmental Product Declaration (EPD) - Transparency Brief

Light Reflectance Value (LRV) & Natural Colour System (NCS)