Velg land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Modulsystem på kontoret

Modulsystem på kontoret
Dagens moderne kontormiljøer med åpne landskaper er designet for og assosieres med fleksibilitet, med tanke på hyppige endringer i utformingen. Et modulgulvsystem, slik som teppefliser, kan raskt tilpasses til endrede behov og dermed gi lavere omorganiseringskostnader og større designfleksibilitet.
Fordelene ved modulsystemer
• Flere flisstørrelser og -formater som kan kombineres
• Økt monteringshastighet
• Mindre svinn ved montering
• Ødelagte eller tilsmussede fliser kan byttes ut
• Flisene kan roteres for å forlenge gulvets levetid
• Renovering kan skje med minst mulig forstyrrelse
• Kompatibilitet med inngangssystemer

Tessera Create Space carpet tiles