Velg land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Cleanroom/Klinisk rene rom

I cleanroom-miljøer i produksjonsindustrien og den farmasøytiske og vitenskapelige industrien kan luftbårne partikler være en hovedkilde til forurensning. Partiklene kan ikke bare føre til tapt avkastning, men også til korrosjon og produktforringelse. ISO-standarder og cGMP-forordninger for luftrenhet krever at du følger opp ved å presentere samsvarende resultater som kan kontrolleres på regelmessig basis. Her kan Colorex bidra. Egnede produkter er Colorex SD, Colorex EC og Colorex EC plus.

Colorex
Colorex

Colorex

Colorex er ideell for cleanroom i slike miljøer og oppfyller de strengeste kravene til hvordan partikler skal frigjøres, og bidrar dermed til å redusere forurensningstrusselen. Og ikke nok med det; etter et omfattende testprogram er gulvets egnethet for bruk i cleanroom sertifisert av det anerkjente Fraunhofer IPA-instituttet i Tyskland
klikk for å gå til Colorex

Normer, sertifiseringer, garanti

Sertifiseringen som Colorex har fått for bruk i cleanroom, består faktisk av to uavhengige kvalifikasjoner:
CSM-kvalifikasjonen, som definerer egnetheten til Colorex EC for en spesifikk cleanroomsklasse, basert på gulvets evne til å frigi partikler og dets avgassingevne.
Dette er hovedkvalifikasjonen, som er spesielt rettet mot lokaler for halvlederproduksjon, men også for farmasøytiske cleanroom.
TESTED DEVICE-sertifiseringen, der den kjemiske og biologiske eksponeringen som Colorex EC utsettes for, samt gulvets dekontamineringsevne, er vurdert. Denne testserien er spesielt rettet mot farmasøytisk industri, vitenskapelige anlegg og helsevesenet generelt.
CSM står for Cleanroom Suitable Materials (cleanroomsegnede materialer). CSM er en industriallianse som ble initiert av Fraunhofer IPA-instituttet i 2003. CSM-alliansen utvikler testmetoder basert på internasjonale standarder som skal vurdere og godkjenne egnetheten til alt som brukes i eller kommer inn i et cleanroomsmiljø. I dag inngår rundt 30 ledende navn fra forurensningskontrollbransjen i alliansen. Forbo Flooring ble med i CSM-alliansen i 2009.

Følgende er de viktigste kvalifikasjonene Colorex EC har oppnådd:
Colorex Ecs partikkelfrigjøring ved friksjonsbelastning samsvarer med ISO-kravene, klasse 4, for bruk i cleanroom, i henhold til ISO 14644-1.
Utslippene av TVOC ved 23° C overstiger ikke grenseverdiene for ISO-AMC, klasse -9.1, i henhold til ISO 14644-8.
Resultatene av vedheftstesten for mikroorganismer utført ved Fraunhofer-metoden, viser at Colorex EC er egnet for bruk i farmasøytiske soner, klasse A og B, i henhold til EC-GMP, vedlegg 1.
Den biologiske motstanden (ved påvirkning av mikroorganismer) til Colorex EC ble testet i henhold til ISO 846. Vekstintensiteten ved mikroskopisk undersøkelse var 0, som viser at materialet ikke er et næringsmiddel for mikroorganismer, og at det derfor er inert og fungistatisk.
Hvor rengjøringsvennlig overflaten er, ble klassifisert i henhold til de tyske VDI-retningslinjene 2083, del 9.1. Oppnådd rengjøringsvennlighet i henhold til denne standarden, plasserer Colorex EC mellom klasse 1 og 10 på en skala fra 0,1 (best) til 1000 (verst).
Den kjemiske motstanden til Colorex EC overfor 14 utvalgte kjemikalier ble testet ved nedsenking, i henhold til ISO 2812-1. De valgte kjemikaliene er de som er vanligst forekommende i overflaterengjøringsmidler, desinfiseringsprodukter og ved prosedyrer for bio-dekontaminering.
Komplette testresultater og forklaringer finnes i vår brosjyre om sertifisering for bruk i cleanroom, som kan lastes ned ved hjelp av lenken til høyre.

Fraunhofer