Velg land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

KUA, Københavns Universitet Amager

  • KUA
  • KUA
  • KUA
  • KUA
  • KUA
  • KUA
  • KUA
  • KUA

Arkitema Architects er arkitektkontoret bak den seneste utvidelsen av Københavns Universitet Amager, Søndre Campus. I den 48.000 m2 store universitetsbygningen er juridisk kunnskap senter et av hovedpunktene: Tre etasjer rundt et stort atrium med service og fasiliteter for studerende, lærere og forskere.
Inventaret er designet til intensiv og fleksibel benyttelse og uttrykker fakultetets identitet i funksjon, uttrykk og materialer. En serie mobile «rom møbler» danner en karakterfull ramme rundt studiearbeid, veiledning og uformelle møter. Møblene er samtidig en link mellom bygninger og løst inventar.
«DeskTop er et supert og velegnet materiale til miljøer som Juridisk Vitenskapssenter – det innfrir de krav vi har med hensyn til holdbarhet, bæredyktighet og estetikk – i helhet og detaljer»
Anna Kathrine Bisgaard, Arkitekt MAA, kreativ leder, Arkitema Architects.

Referanser prosjektnavn KUA, Københavns Universitet Amager, Juridisk Videncenter
Referanser arkitekt Arkitema Architects
Søk etter interiørarkitekt Arkitekt MAA, Kreativ leder Anna Kathrine Bisgaard
Fotograf referanser Peter Jørgensen, PJ Foto

Dokumenter

  • Document