Velg land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Marmoleum Stories

Detektiven

Santje Pander

Santje Pander

I 2018 ble Santje Pander uteksaminert i bevaring og restaurering av kulturarv ved universitetet i Amsterdam (UvA). Hun er for tiden ansatt ved UvA som såkalt Post-Master trainee, med restaurering av historiske interiører som spesialfelt og med en spesiell interesse for etterkrigsarkitektur. I masteroppgaven forsket hun på UNESCOs presserom anno 1958, designet av Gerrit Rietveld. I 2018 ble hun tildelt forskningsprisen av 4D ved UvA. Dette gjorde det mulig å fortsette med en digital rekonstruksjonsforskning av UNESCOs presserom i samarbeid med 4D Research Lab.

Santje Pander

En arkitektonisk perle

Da UNESCOs hovedkvarter ble innviet i 1958, befant det seg en skjult arkitektonisk perle i betongveggene: UNESCOs presserom som ble designet av Gerrit Thomas Rietveld (1888-1964) og var en nasjonal gave fra den nederlandske regjeringen til UNESCO. Det som gjorde presserommet så unikt både visuelt og konseptuelt, var i stor grad hvordan linoleumsgulvets flerfargede geometri, som dekket hele rommet, sto i stil med bordene. Rietvelds eksepsjonelle og visjonære bruk av linoleum ga et interiør som så mer ut som et kunstverk enn et kontor.

Skalamodell av UNESCO-bygningen i Paris i 1958, foto Marijke Griffioen
Berget bord fra UNESCOs presserom, som står på lager hos RCE, foto Dutch Cultural Heritage Agency

Bergede møbler

På 1980-tallet ble interiøret demontert, og etter at saken hadde blitt diskutert en stund, ble møblene brakt til Dutch Cultural Heritage Agency for sikker forvaring. Mange arkitektoniske elementer, blant annet veggen, gulvet og enkelte møbler, ble borte. Fordi møblene som kom til Nederland var i dårlig stand, har det frem til nå vært vanskelig å plassere dem et annet sted. Dessuten manglet det viktig informasjon til å ledsage de bergede møblene. Faktisk har det ikke blitt avdekket fargebilder av presserommet enda. De eksisterende bildene er i svart/hvitt og har blitt håndfarget i ettertid. Med et ønske om å gjenskape interiøret i presserommet i 2017, ble det arrangert et ekspertmøte av Dutch Cultural Heritage Agency som utgangspunkt for et forskningsprosjekt som fortsatt pågår. Flere forskere har jobbet med presserommet. Santje Pander ble med på laget i 2018 da hun tok mastergraden i bevaring og restaurering ved universitetet i Amsterdam.

Linoleumsarkivet

Våren 2018 stakk Santje innom arkivet til Forbo Flooring. Linoleumen som ble brukt til gulv- og møbelmønsteret i presserommet, ble opprinnelig fremstilt av Linoleum Krommenie (nå Forbo Flooring). I arkivet, som inneholder skatter som kolleksjonsbøker som er over 100 år gamle, fant Santje detaljert informasjon om de spesifikke Marmoleum-fargene Rietveld valgte til sitt design.

Fargeprøver fra linoleumsproduksjon i 1958, Forbo Archive Assendelft, foto Santje Pander
Stillbilde fra digital 3D-modell av det opprinnelige presserommet, som er laget av 4D Research Lab ved universitetet i Amsterdam

Rekonstruksjonen

Santje bygger for tiden en digital 3D-modell av det opprinnelige rommet ved hjelp av Marmoleum-fargeprøver fra arkivet som referanse. Modellen er laget sammen med 4D Research Lab ved universitetet i Amsterdam. Kuratoren og konservatorene i Dutch Cultural Heritage Agency håper at det til slutt kan bygges en permanent, fysisk rekonstruksjon av rommet.

En spesiell takk til:

Santje Pander | Universitetet i Amsterdam Merel van Schrojenstein Lantman og Jessica Hensel | Universitetet i Amsterdam Gal Keshet | regi, filming og redigering Simone de Vries | konsulenttjenester Tijm Lanjouw | 4D Research Lab RCE | Sylvia van Schaik, Ron Kievits, Dorian Meijnen Stichting Erven Rietveld | Martine Eskes Rietveld Stichting | Martine Eskes UNESCO | Eng Sengsavang UNESCO | Collection of UNESCOs arkiver Skisser og bilder av presserommet som vises i filmen er hentet fra dokumentasjon mottatt fra Dutch Cultural Heritage Agency, og kommer fra følgende kilder: UNESCO | Collection of UNESCOs arkiver, Het Nieuwe Instituut Rotterdam | Rietveld Archief, D. Berretty/GAMMA RAPHO Filmopptak fra innvielsen av UNESCO-bygningen-© UNESCO for flyttebilder «Het hoofdkwartier van de Unesco te Parijs» Linoleumnieuws 1958, bind 10, side 18-19 «UNESCO gebouw Parijs» av A. Buffinga, artikkel i Bouw, 1959 bind 14 (40) 1130-1140 «In Search of the Original Press Room», artikkel av Eng Sengsavang, Santje Pander, Dorian Meijnen i Link-rapport (Lien) UNESCO |AFUS, 2019 bind 135, side 34