Velg land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

FAQ - Bærekraft og Forbo generelt

Velkommen til vår FAQ-side for bærekraft. Her tar vi opp spørsmål om Forbo Flooring Systems og bærekraft generelt. Hvis du ikke finner det du leter etter, ikke nøl med å kontakte oss for ytterligere hjelp.


Hva gjør Forbo Flooring for å oppfylle myndighetenes bærekraftsmål?

Forbo Flooring Systems oppfyller og overholder konsekvent lokale forskrifter. Lokale myndighetsmål i Europa er avledet fra European Green Deal, som regjeringer vedtar og implementerer under tidsbegrensninger, noen raskere enn andre. For andre regioner i verden, som Australia og Nord-Amerika, er nasjonal lovgivning et resultat av regjeringens egen aktivitet eller som følge av klimakonferanser og avtalene som er oppnådd der, for eksempel toppmøtene i Paris og Glasgow.

Hvor finner jeg informasjon og eksempler om deres samfunnsansvar?

Samfunnsansvar er kjernen i vår virksomhet. Vår SA8000-akkreditering refererer til den menneskelige komponenten gjennom hele forsyningskjeden, og CSR er inkludert i ulike deler av vår årlige bærekraftrapport.

Hva er Forbo Flooring sine mål for CO2-utslipp?

Forbo Flooring Systems har som mål å redusere CO2-utslippene (produksjon og produkt) til null innen 2050. For å komme dit har vårt Bærekraft 2025-initiativ som mål å redusere CO2 på alle produksjonsrelaterte CO2-utslipp på stedet innen 2025. Vi beregner alle våre aktiviteter, som elektrifisering, effektiviseringsinvesteringer, LCA-forbedringer, etc., tilbake til mengden CO2 som senkes. Vi oppnådde en 70% reduksjon i CO2-utslipp mellom 2004-2021.

Er du og produktene dine enige i EU-taksonomien og de fire hovedbetingelsene en bedrift må oppfylle for å bli ansett som miljømessig bærekraftig?

EUs taksonomi er et ordboklignende verktøy for de aktivitetene og forretningspraksisene som EU anser som bærekraftige for å nå målene om å redusere klimagassutslippene med 55 % innen 2030 og nå nullutslipp innen 2050. Vi har ikke utviklet vår bærekraftstrategi mot disse målene presist, men når du ser på vår strategi og bærekraft 2025-programmet, finner du alle komponentene som er fastsatt i EU-taksonomien.

Vi støtter selvsagt de fire overordnede forholdene. Du kan lese mer om dette i vår årlige bærekraftrapport.