Kies uw land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

FAQ - Productie en distributie

Op deze FAQ-pagina vind je antwoorden op vragen over afvalvermindering, het behoud van hulpbronnen en milieuvriendelijke praktijken bij de productie en distributie van onze vloeren. Als je niet vindt wat je zoekt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen voor verdere hulp.


Wat zijn jullie inspanningen om te komen tot groenere productieprocessen?

Als onderdeel van onze duurzaamheidsstrategie hebben wij een energiebesparingsprogramma (aangezien dit een effect heeft op onze CO2-uitstoot). Het is ook belangrijk te vermelden dat onze productieprocessen geen water gebruiken, behalve de stoom die we gebruiken voor onze Flotex-druktechnieken.

Verder hebben we programma's waarbij we zoeken naar alternatieven voor het gebruik van aardgas. Zo zijn we op verschillende locaties begonnen met de elektrificatie van bepaalde apparatuur die voorheen op gas werkte. In een van onze fabrieken zijn we bij wijze van proef overgeschakeld op biogas om te zien hoe dit op meer locaties kan worden geïmplementeerd.

Wat voor groene energie gebruiken jullie in jullie fabrieken?

Groene energie is iets dat we kunnen kopen van onze energieleveranciers. Al onze West-Europese productielocaties maken gebruik van groene stroom. Wanneer we dit type elektriciteit gebruiken, zijn we ervan verzekerd dat deze energie wordt opgewekt via wind, zon of waterbronnen. Wij hebben ook onze eigen zonnepanelen op de daken van een aantal van onze fabrieken.

Hoe kunnen jullie bewijzen dat jullie afvalverminderings- en recyclingprogramma's hebben? Bijvoorbeeld voor het gebruik van water, papier, inkt of plastic?

Al onze productievestigingen zijn ISO 14001 gecertificeerd, en voor deze certificering is het verplicht om reductieprogramma's te hebben voor energie, afval, enz. Een onafhankelijke derde partij controleert en verifieert dit jaarlijks.

Wij hebben ook een intern programma dat "The Green Walk" heet. Dit programma is gericht op onze medewerkers en laat hen weten dat duurzaamheid ieders verantwoordelijkheid is en in feite begint met de dingen die je zelf kunt beïnvloeden. Wij voeren regelmatig campagnes over het gebruik van elektriciteit, water, luchtdruk, afval, enz., meten het gebruik van kopieermachines en hebben als doel 100% van ons kantoorafval te laten recyclen.

Hoe gebruiken of hergebruiken jullie productieafval?

Wij streven ernaar al ons productieafval te hergebruiken in onze interne processen; dit werkt heel goed en maakt deel uit van onze inspanningen om een zero-waste bedrijf te worden volgens de principes van de circulaire economie. Fabrieksafval is meestal nieuw materiaal of materiaal dat qua receptuur lijkt op het product dat we produceren, dus het hergebruik van dit afval in hetzelfde proces is gemakkelijk te doen (als je over de juiste apparatuur en de gespecialiseerde kennis beschikt).

Hergebruik van productieafval is bijna een standaard, omdat het een van de gemakkelijkst te beheersen en te controleren processen is. In vergelijking met het veel complexere proces van inzameling en hergebruik van gebruikte vloerbedekking. Wij zijn transparant in onze processen en in de informatie in ons jaarlijkse duurzaamheidsverslag Hier kan je precies lezen hoeveel wij in onze fabrieken hergebruiken en recyclen: 70% van onze producten heeft al meer dan 25% gerecycled materiaal.

Welke informatie is er over de ingebedde energie van een product, dat wil zeggen alle energie die wordt gebruikt om de materialen te maken en alle energie die nodig is gedurende de hele levensduur van het product?

Deze informatie is te vinden in het EPD voor elk product.

Wat is jullie recyclingdoelstelling voor de toekomst?

We hebben meerdere doelstellingen voor 2025 om onze circulariteit te vergroten:
- We streven naar 20% gerecyclede inhoud in al onze producten
- We ontwerpen voor recycling: de recycleerbaarheid van de verkochte producten vergroten door het EU-verkoopvolume te verhogen dat na consumptie wordt gerecycled meer post-installatieafval in de EU te recyclen
meer los liggende producten te verkopen die in de EU worden hergebruikt en doorverkocht.

Ons uiteindelijke doel is een zero-waste bedrijf te worden, wat betekent dat we niet alleen kijken naar ons afval na de productie, maar ook naar de afvalstroom die ontstaat tijdens de installatie van onze producten of die stromen die afkomstig zijn van post-consumer (oude) vloeren. We hebben doelen gesteld voor de hoeveelheid gerecycled materiaal die we gebruiken in onze nieuwe vloerbedekkingen, en we hebben doelen gesteld voor de hoeveelheid installatieafval en post-consumentenafval die we inzamelen en terugbrengen in onze processen.

Wat is jullie recyclingbeleid (ter plaatse)?

Ons eerste doel is om zo min mogelijk grondstoffen te gebruiken voor de productie van hoogwaardige producten die aan de normen voldoen. Ons tweede doel is om zoveel mogelijk van onze grondstoffen tijdens het productieproces te hergebruiken en grondstoffen en composieten te recyclen die bijvoorbeeld afkomstig zijn van snijafval van andere fabrieken. Het uiteindelijke doel is een zero-waste proces.

Hoe zit het met de recycleerbaarheid van jullie verpakkingen?

Bijna al onze verpakkingen bestaan uit papier en papierkern. Deze worden allemaal gerecycled, zowel intern als via een derde partij. Papierafval op bouwplaatsen wordt gescheiden ingezameld.

Wat is jullie transportbeleid?

Onze productievestigingen bevinden zich allemaal in Europa, waar er een zeer goede infrastructuur is voor weg-, spoor- en watertransportmogelijkheden. Terwijl onze fabrieken de grondstoffen via de waterwegen vervoeren, wordt het eindproduct over de weg (vrachtwagen) gedistribueerd via professionele transporteurs die gebruik maken van fijnmazige distributie en altijd verzekerd zijn van retourvracht. Wij gebruiken hubs in onze fabrieken en in onze lokale distributienetwerken om ervoor te zorgen dat klanten alle producten die ze besteld hebben op hetzelfde moment krijgen, zelfs als ze op verschillende plaatsen zijn gemaakt.

Welke energie wordt gebruikt voor transport? Fossiele brandstoffen?

Nee, niet per definitie. Onze derden, de transporteurs, zijn zeer milieubewust en hebben elektrische vrachtwagens, wat zeker het geval is voor de fijndistributie. Wij stimuleren onze partners ook om deze keuzes en investeringen te doen.