Kies uw land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Van hoe het gemaakt wordt, onze voetafdruk...

Van hoe we onze fabrieken aansturen tot hoe we onze ingrediënten kiezen... alles in de manier waarop we onze vloeren maken, draagt bij aan onze missie om betere omgevingen te creëren.

We meten de complete milieuprestatie van onze producten aan de hand van een levenscyclusanalyse (LCA), een open en transparante procedure. We zijn fervent aanhanger van Groene Design-principes.
Dat wil zeggen dat we zuinig zijn, zo min mogelijk nieuwe grondstoffen gebruiken en altijd zoeken naar de beste oplossing voor het milieu.

We verminderen, nemen terug, hergebruiken en hernieuwen. Voorbeelden daarvan zijn de terugname van installatieresten en het verwerken van gebruikt materiaal in nieuwe producten. Onze vloeren worden gemaakt in schone, efficiënte fabrieken die draaien op 100% groene energie.

How it is made

Life Cycle Assesment

Forbo maakt gebruik van een levenscyclusanalyse (LCA). Dit is een onafhankelijke methode voor het bepalen van de impact op het milieu.

De Levens Cyclus Analyse zoals Forbo die gebruikt, is gestandaardiseerd binnen ISO 14040. LCA wordt gedefinieerd als het verzamelen en evalueren van gegevens over de input en output en de mogelijke milieueffecten daarvan van een productsysteem gedurende zijn gehele levenscyclus, een wieg-tot-graf-benadering. Meting van de effecten behorende bij specifieke impactcategorieën zijn gericht op inspanningen ten behoeve van reductie. Dat is de basis voor de duurzame ontwikkeling van Forbo's en onze prestaties in het algemeen.

our footprint

"Ons belangrijkste doel is het milieueffect van Forbo Flooring Systems vóór 2015 met 25% te reduceren (ten opzichte van 2009). Dit effect wordt berekend met het onafhankelijk getoetste LCA-berekeningsmodel."

Environmental Product Declarations (EPD's)

Forbo Flooring systems heeft milieuproductverklaringen (EPD) gepubliceerd voor onze individuele vloerbedekking producten. Een EPD presenteert gekwantificeerde milieugegevens voor een product, op basis van informatie van een levenscyclusanalyse (LCA). Een EPD laat de gegenereerde data van een LCA in een samengevat verslag zien, die is gecontroleerd door de European Resilient Flooring Manufacturers Institute (ERFMI).

ALLE EPD's KUNT U VINDEN OP DE UL ENVIRONMENT SUSTAINABLE PRODUCTS DATABASE

ALS U MEER WIL WETEN OVER DE ERFMI OF UW EIGEN EPD WIL CREEREN, BEZOEK DAN DE ERFMI WEBSITE

EPD

Green design principles

Wij passen de Green design principles nauwgezet toe op al onze producten en processen. Met de bedoeling om onze doelstelling te bereiken. Wij willen onze ecologische voetafdruk met 25% verminderen voor 2015. Al onze collecties zijn ontwikkeld en designed om dit doel te halen.

Met elk nieuw product streven wij naar:

● Het verhogen van de efficiency in het gebruik van materialen, energie en andere bronnen.
● Het minimaliseren van aantasting of vervuiling van het gekozen materiaal.
● Het minimaliseren van elke langere termijn schade door gebruik van het product.

Reduce, Renewable, Reuse, Recycle

De sleutel tot ons succes bij de uitvoering van ons milieubeleid ligt in de toepassing van onze "4xR": Reduce, Renewable, Reuse, Recycle. Of in het Nederlands: reductie, hernieuwbaarheid, hergebruik en recycling. Diverse initiatieven zijn uitgerold in het hele bedrijf en zijn van belang in ons streven naar voortdurende verbetering om onze milieudoelstellingen te bereiken.

Reduce: Verminderen van energiegebruik, afval en het gebruik van grondstoffen.
Renewable: Gebruik van hernieuwbare energie, natuurlijke en duurzame grondstoffen.
Reuse: Hergebruiken van het afval op al onze locaties
Recycle: Concepten met betrekking tot het terugnemen van producten en stalen

4R's

Forbo Way To Win

Dit is het interne bewustwordingsprogramma voor Forbo-medewerkers.
In 2010 zijn we gestart met dit programma - De Forbo Way To Win. We gebruikten het om ons duurzaamheidsbeleid te introduceren en de betrokkenheid van onze werknemers te versterken. We creëren hiermee een platform voor iedereen om bij te dragen aan onze inspanningen om het energieverbruik, het gebruik van grondstoffen en afval te verminderen.

Gerealiseerde voorbeelden uit Forbo Way To Win

Het programma genereerde meer dan 1.700 ideeën, wat resulteerde in 600 mogelijke projecten, waarvan een aantal al succesvol zijn geïmplementeerd.

• Het hergebruik van de uiteinden van garen bij de productie van tapijttegels.
• Het verminderen van de hoeveelheid water dat nodig is om stoom te produceren.
• Het gebruik van vooraf op maat gesneden papier voor de automatische verpakkingsmachine.

• Het niet meer gebruiken van de kartonnen kernen in de jumborollen van Flotex.

Brochures

  • MilieubrochureCreatingBetterEnvironments.pdf

    Creating better environments
    Lees onze volledige verhaal in onze milieu-brochure

  • FORBO FLOORING SYSTEMS SUSTAINABILITY REPORT

    Sustainability report
    Download de laatste versie van ons sustainability rapport.