Izvēlēties valsti

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Kā tas tiek panākts, mūsu ietekme

Tas, kā vadām savas ražotnes, kā izvēlamies izejmateriālus, kā ražojam grīdas, ir liela daļa no tā, kā pildām savu misiju — veidot labāku vidi.

Mēs izmantojam dzīves cikla novērtējumu, atvērtu un caurskatāmu metodi, lai novērtētu mūsu produktu pilnīgu ietekmi uz vidi. Mēs ievērojam zaļās ražošanas principus: palielināt efektivitāti, samazinot jaunu izejmateriālu izmantošanu un vienmēr meklējot vispiemērotākos risinājumus videi.

Mēs samazinām, atkārtoti izmantojam, otrreizēji pārstrādājam un atjaunojam resursus. Piemēram, mēs savācam ieklāšanas atgriezumus un palīdzam pārstrādāt nokalpojušos materiālus jaunos produktos. Mēs ražojam savu produkciju tīrās, efektīvās ražotnēs, kas izmanto 100% atjaunojamu enerģiju.

Kātas tiek panākts
Mūsu nostāja

Dzīves cikla novērtējums

Lai novērtētu mūsu ietekmi uz vidi, Forbo kā neatkarīgu metodi izmanto dzīves cikla novērtējumu (LCA).

ISO 14040 standartam atbilstošais dzīves cikla novērtējums (LCA) ir patērētā un saražotā novērtējums, kā arī produkta dzīves cikla potenciālā ietekme uz vidi. Noteiktu ietekmes kategoriju izvērtēšana palīdz koncentrēties uz ietekmes samazinājumu; tas ir Forbo zaļās attīstības un kopējā snieguma pamats.

LCA tiek aprēķināts 1 m2 ieklāta grīdas seguma, ņemot vērā pilnu ražošanas ciklu (ieskaitot ieklāšanu). Mēs veicam LCA aprēķinu, ņemot vērā visu mūsu saražoto produktu vidējo masu un visu mūsu biroju un ražotņu enerģijas patēriņu visā pasaulē.

„Mūsu mērķis ir līdz 2015. gada beigām (salīdzinājumā ar 2009. gadu) pakāpeniski samazināt Forbo Flooring Systems ietekmi uz vidi par 25%, novērtējot to svērtās kategorijās mūsu neatkarīgi sertificētajā dzīves cikla novērtējuma sistēmā.”

Izstrādājuma vides deklarācijas (EPD)

Uzņēmums Forbo Flooring Systems ir publicējis visu mūsu grīdas segumu produktu izstrādājumu vides deklarācijas.

EPD ir ietverti noteikti produkta vides dati, balstoties uz dzīves cikla novērtējuma (LCA) informāciju. EPD atskaiti ir apstiprinājis Eiropas Elastīgo grīdas segumu ražotāju institūts (European Resilient Flooring Manufacturers Institute – ERFMI), kas apkopo un skaidro no LCA iegūtos datus.

Visas EPD ir atrodamas UL vides ilgtspējīgo produktu datubāzē.

Lai uzzinātu vairāk par ERFMI vai izveidotu savu EPD, apmeklējiet ERFMI tīmekļa vietni.

EPD

Zaļās ražošanas principi

Mēs apzinīgi piemērojam zaļās ražošanas principus visu savu produktu izstrādē un procesos. Lai izpildītu savu solījumu — līdz 2015. gadam samazināt mūsu ietekmi uz vidi par 25%, visas mūsu kolekcijas tiek izstrādātas tā, lai sasniegtu šo mērķi.

Ar katru jaunu produktu mēs vēlamies:

● Palielināt izmantoto resursu efektivitāti
● Samazināt izvēlēto materiālu radīto ietekmi vai piesārņojumu
● Pēc iespējas samazināt mūsu produktu izmantošanas ilgtermiņa ietekmi
● Nodrošināt, ka produkta plānotais darbmūžs atbilst vides nosacījumiem

Samazināšana, atjaunojamība, atkārtota izmantošana, otrreizēja pārstrāde

Mūsu vides politikas veiksmes atslēga ir mūsu
„4 R” - Reduce, Renewable, Reuse, Recycle (samazināšana, atjaunojamība, atkārtota izmantošana, otrreizēja pārstrāde).
Savā darbībā esam uzsākuši vairākas iniciatīvas, un mūsu apņemšanās ir turpināt uzlabojumus, lai sasniegtu savus ar vidi saistītos mērķus.
Samazināšana: enerģijas, atkritumu, izejmateriālu patēriņa
Atjaunojamība: elektrības, dabisko un ilgtspējīgo izejmateriālu
Atkārtota izmantošana: visu ražotņu pārpalikumu
Otrreizēja pārstrāde: produktu un paraugu savākšanas shēmas

4R's

Forbo ceļš uz uzvaru

Forbo izpratnes un atbildības iekšējā programma.
2010. gadā mēs aizsākām savu izpratnes un atbildības iekšējo programmu „Forbo ceļš uz uzvaru”.
Mēs to izmantojām, lai ieviestu savu ilgtspējīguma politiku un veicinātu savu darbinieku iesaistīšanos, sniedzot viņiem platformu, kas palīdzētu mūsu centienos samazināt enerģijas patēriņu, izejmateriālu izmantošanu un atkritumu apjomu.
Mēs arī lūdzām viņiem meklēt veidus, kā veicināt otrreizēju pārstrādi.

Programmas „Forbo ceļš uz uzvaru” piemēri

Programmas ietvaros tika radītas vairāk nekā 1700 idejas, kas kļuva par 600 realizējamiem projektiem, no kuriem daži jau ir veiksmīgi īstenoti dzīvē.
● Dzijas atlikumu pārvērpšana un izmantošana Tessera paklājflīžu ražošanā.
● Samazināts ūdens patēriņš tvaikam, ko izmanto Flotex ražošanā.
● Dažāda garuma papīra izmantošana bloka muguras apspaides presē.
● Atteikšanās no kartona seržu izmantošanas Flotex ruļļos.

Brošūras

  • Creating Better Environments brochure

    Vides brošūra
    Visu stāstu varat izlasīt mūsu vides brošūrā.

  • Sustainability Report 2019

    Ilgtspējas ziņojums 2019