Vælg land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Giftfritt, miljövänligt, hållbart

Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala mål och Agenda 2030 för hållbar utveckling. Världens länder har åtagit sig att från och med den 1 januari 2016 fram till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid.

Läs mer om regeringens hållbarhetsmål.

Hur påverkar det byggindustrin och i vårt fall golvmarknaden? Hur styrs kriterier i upphandlingar för att bidra till att vi uppnår målen i stort och smått?

Vi på Forbo vill leda den hållbara utvecklingen och jobbar ständigt för att hjälpa våra kunder med golvval som minskar klimatpåverkan.

Kustaa Saksi Iris
Ftalatfria plastgolv 2017

Giftfri vardag

Regeringens plan för att uppnå miljökvalitetsmålet En giftfri vardag, är en av de viktigaste och mest utmanande uppgifterna inom miljöpolitiken just nu och prioriteras högt av politikerna. Genom att förbättra innehållet i våra produkter bidrar vi till bättre inomhusmiljö och en giftfri vardag för alla som använder våra golv.

Mest omdebatterat just nu är förmodligen PVC och ftalater.
Vi välkomnar debatten men tycker samtidigt att det finns en stor risk att klimatpåverkan kommer i skymundan när det blir stort fokus på enskilda råvaror. Att byta en enstaka beståndsdel innebär inte att det blir en miljöprodukt. Forbos sortiment av plastgolv är idag helt fritt från ftalater.

Miljövänliga golv

Att vi ska erbjuda giftfria golv är en självklarhet. Men hur ser det ut med miljöpåverkan? Och hur svarar det mot miljömålen i er verksamhet? Det finns idag många olika miljöbedömningar på marknaden och fokus ser lite olika ut beroende på vilket system det är.

Läs mer om miljöbedömningssystemen vi tillämpar.

För att få en mer utslagsgivande jämförelse rekommenderar vi att man jämför vilka råvaror golven innehåller samt hur stor klimatpåverkan produkten har över livscykeln.

En sådan råvarujämförelse finner du här.

Linoleum ingredienser
Bättre hälsa för alla grundskola

Hållbara golv

Att ställa sociala krav i upphandling blir allt vanligare. Byggvarubedömingen kommer även att inkludera sociala krav i sin bedömning av material från år 2019. Även Forbos arbete i sociala frågor ökar stadigt. Det kan vara allt från lokala aktiviteter till internationella initiativ som att certifiera våra fabriker enligt SA8000.

Här kan du läsa mer om Forbos olika hållbarhetsinitiativ.