Vælg land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Giftfrie, miljøvenlige, bæredygtige

Ved FN:s topmøde den 25 september 2015 vedtog verdens stats- og regeringschefer 17 globale mål og Agenda 2030 for bæredygtig udvikling. Verdens lande har fra og med den 1. januar 2016 frem til år 2030 påtaget sig at lede verden mod en bæredygtig og mere retfærdig fremtid.

Læs mere om regeringens bæredygtighedsmål .

Hvordan påvirker det byggeindustrien og i vores tilfælde gulvmarkedet? Hvordan styres kriterier i offentlige indkøb for at bidrage til, at vi opnår målene i stort og småt?

Hos Forbo vil vi lede den bæredygtige udvikling, og vi arbejder konstant for at hjælpe vores kunder med gulvvalg, der mindsker klimapåvirkningen.

Kustaa Saksi Iris

Miljøvenlige gulve

At vi skal tilbyde giftfrie gulve er en selsfølge. At vi skal tilbyde giftfri gulve er en selvfølge. Men hvordan ser det ud med miljøindvirkningen? Og hvordan svarer det til miljømålene i jeres virksomhed? Der er i dag mange forskellige miljøvurderinger på markedet, og fokusset ser lidt forskelligt ud, alt efter hvilket system der er tale om.

Læs mere om de miljøvurderingssystemer vi benytter.

For at få en mere udslagsgivende sammenligning anbefaler vi, at man sammenligner, hvilke råvarer gulvene indeholder, samt hvor stor klimapåvirkning produkterne har i hele deres livscyklus.

En sådan råvaresammenligning finder du her.

Linoleum ingredienser
Øget sundhed i folkeskolen

Bæredygtige gulve

At stille sociale krav ved indkøb bliver mere og mere almindeligt. Forbos arbejde med sociale spørgsmål øges konstant. Det kan være alt fra lokale aktiviteter til internationale initiativer såsom at certificere vores fabrikker i overensstemmelse med SA8000.

Her kan du læse mere om Forbos forskellige bæredygtighedsinitiativer.