Vælg land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Vores bæredygtige strategi

Going round, moving forward

Scroll ned og få mere at vide

We create better environments

Vores Flooring Systems tagline - at skabe bedre miljøer - udtrykker vores bevidsthed, engagement og indsats, når det kommer til bæredygtighed. Vi stræber efter at hjælpe med at skabe en bedre verden for vores planet og de mennesker, der lever på den.

Som virksomhed er vi forpligtet til at opfylde vores forpligtelser over for fremtidige generationer. Det gør vi ved at tage konkrete skridt mod at være så miljøansvarlige som muligt.

Strategi for bæredygtighed

Blive en nul affaldsvirksomhed, der eksekverer de ledende principper for cirkulær økonomi

Vores strategiske retning er baseret på tre hovedmål:

1. Transformere den lineære økonomiske forretningsmodel for at opfylde principperne i modellen for cirkulær økonomi: reducere brugen af materialer, optimere ressourcerne, øge brugen af genanvendte materialer og udvikle ”take back”-programmer og genanvendelsesmuligheder.

2. Bidrage til at skabe bedre indeklimaer og sundere bygninger ved at designe gulve med fokus på menneskers sundhed, der er funktionelle, sikre, komfortable og miljøvenlige.

3. Støtte social lighed og retfærdig behandling af medarbejdere i forsyningskæden gennem SA8000.

For at sikre, at vores bæredygtighedsstrategi ikke kun projicerer mod fjerne horisonter, har vi oprettet et program med klare mål og målsætninger, som vi sigter mod at nå inden 2025.

Bæredygtighedsstrategi_vejen fremad

Bæredygtighedsprogram 2025

Vores udfordringer og vores rejse

Vores bæredygtighedsprogram for 2025 går langt ud over ”cradle to gate”-stadierne i produktets livscyklus og omfatter vores ambitioner om genbrug og genanvendelse samt ”take back”-ordninger og pilotprojekter til indsamling af gulvbelægninger efter brug.

Med vores bæredygtighedsprogram for 2025 har vi taget højde for hele livscyklussen, som rækker langt ud over, hvad vi fremstiller og sælger. Vores produktudvikling og design, indkøb, fremstilling, distribution, gulvpleje, vedligeholdelse og reparation samt tilbagetagelse af monteringsaffald, genbrug og genanvendelse er alle integrerede dele af vores fornyede strategi.

Læs mere om vores udfordringer og vores rejse

Mål for den cirkulære økonomi

Kunne fremvise en kulstofnegativ produktportefølje
• Vækst ud over faldet på 70% i CO2 emissioner mellem 2004-2021.

Brug af vedvarende energi
• Opnå 100% vedvarende elforbrug, hvor det er muligt
• Kraftig reduktion af fossilt gasforbrug

At blive en nul affaldsvirksomhed
• Nå ≥ 95% genbrug/genanvendelse af produktaffald
• Opnå 100% genbrug/genanvendelse af kontoraffald

Aktivt bidrage til den cirkulære økonomi
• Stigende EU-salgsmængde, der genanvendes efter brug
• Stigende EU-affald efter monteringen, der genanvendes
• Stigende salg af løslagte produkter, der genbruges og videresælges i EU
• Design til genanvendelse: øg genanvendeligheden af de solgte produkter
• Alle produkter har 20 % genanvendt indhold

råvarer_cirkulære gulve

Mål for de mennesker vi arbejder med

Sikring af etisk og bæredygtig supply chain management
Vi opfordrer vores leverandører til at have et bæredygtighedsprogram for at mindske deres miljømæssige fodaftryk. Der er også et stærkt fokus på de materialer, der indkøbes, for at øge genanvendt eller biobaseret indhold i vores gulve.

Sikring af, at alle medarbejdere er involveret i bæredygtighed
Vores bæredygtighedsprogram for 2025 omfatter en cirkulær økonomi og bæredygtighedsuddannelse for alle medarbejdere. Desuden er leasingbiler og andre køretøjer fri for fossile brændstoffer i lande med en passende infrastruktur.

Sikring af, at vi er socialt ansvarlige, mangfoldige og en inkluderende virksomhed med talentfulde medarbejderes
Vi har implementeret en køns-, alders-, kulturel og fysisk baggrundsdiversitets- og inklusionspolitik og opretholder og forbedrer vores SA8000-certificerede sociale ansvarlighedsstyringssystem.

Social ansvarlighed Forbo

Statusopdatering

Gennem vores årlige bæredygtighedsrapporter forklarer og beskriver vi vores strategi.

Gennem vores årlige bæredygtighedsrapporter forklarer og beskriver vi vores strategi.

Vores bæredygtighedsrapporter giver et gennemsigtigt overblik over vores økologiske, sociale og økonomiske resultater som defineret af ”Global Reporting Initiative”. Vi ser udarbejdelsen af rapporterne ikke blot som et rapporteringsværktøj, men også som et ansvarlighedsværktøj. De vil hjælpe os med at holde os til de aktiviteter, der er afledt af vores bæredygtighedsstrategi, og forbedre vores overordnede bæredygtighedsresultater i alle aspekter.

Se alle vores publikationer
Bæredygtighedsrapport

Kontakt

Vil du vide mere om vores bæredygtighedsstrategi, vores gulvløsninger eller andre emner? Vi er klar til at hjælpe dig.

Kontakt os