Vyberte svou zemi

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

FAQ - Zajišťování zdrojů a suroviny

Objevte odpovědi na nejčastější otázky o používání udržitelných a obnovitelných materiálů při výrobě našich podlah. Pokud nenaleznete, co hledáte, neváhejte nás kontaktovat s žádostí o další pomoc.


Máte certifikaci ISO (ISO 9001, ISO 14001, ISO 26000 atd.) pro všechny vaše výrobní závody?

Ano, naše výrobní závody mají několik certifikátů ISO (International Standards Organisation), jako jsou ISO 9001 a ISO 14001. Ty jsou každoročně kontrolovány.
Podrobnější informace o našich certifikátech naleznete v naší výroční zprávě o udržitelnosti.

Jak změřím a porovnám udržitelnost produktu?

Tím, že se podíváte a porovnáte EDP různých produktů a určíte, co je pro vás nejdůležitější. Podívejte se na náš nejnovější webinář na toto téma "Jak vybrat udržitelné podlahy."

Poskytujete pro své produkty údaje o životním prostředí ověřené třetí stranou?

Pro každý z našich produktů poskytujeme EPD neboli Environmentální prohlášení o produktu. EPD je doklad o produktu, který přesně říká, co tento produkt je a z čeho je vyroben. Můžete najít informace na:

• Hodnoty EPD

• Informace o potenciálu globálního oteplování ve fázi získávání zdrojů a výroby (A1-A3), fázi používání (A4-A5.1) a fázi konce životnosti (A1-A5). Biogenní uhlík je publikován v obnovených EPD po 1. červenci 2022 podle obnovené normy EN 15804.Všechny Forbo Flooring EPD jsou ověřeny třetí stranou společností UL Solutions. Pro Francii poskytujeme také FDES pro každý produkt.

Uvádějí vaše ekologické listy informace o recyklovaném obsahu (před spotřebitelském i pospotřebitelském)?

Ano, i když je to zmíněno pouze jako „recyklovaný obsah“.

Máte certifikaci Cradle to Cradle (C2C) nebo Cradle to Gate?

Cradle to Cradle je soukromá (komerční) organizace, kde žadatel musí zaplatit za hodnocení svých produktů (bronz, stříbro, zlato, platina). Certifikace poskytuje určitou informaci o profilu udržitelnosti produktu. Ovšem námi používané LCA a EPD nezávisle ověřené třetí stranou poskytují transparentnější a podrobnější pohled a pokrývají také vše od kolébky po kolébku.

Všechny certifikáty, technické specifikace a prohlášení o ekologických produktech naleznete v naší zóně pro stahování dokumentů na našem webu.

Jaká je kvalita surovin, které používáte?

Spolupracujeme s prvotřídními dodavateli po celém světě. Vybíráme původní materiál z kvalifikovaných zdrojů, abychom zajistili konzistenci a vysokou kvalitu našich produktů. Všechny suroviny jsou před použitím ve výrobním procesu kontrolovány v našich laboratořích. Prostudujte si prosím specifické EPD pro použité suroviny a země jejich původu.

Jak poznám, že získáváte nebo používáte udržitelné materiály od udržitelné společnosti?

Očekáváme, že naši dodavatelé budou mít stejný přístup k otázkám životního prostředí jako naše společnost Forbo Flooring. Musí splňovat všechny stejné standardy, které my sami prosazujeme, včetně systému environmentálního managementu a splnění klíčových zásad [norma sociální odpovědnosti SA8000.] (cmspage:45624)

Také žádáme dodavatele, aby podepsali naši Zásadu požadavků na dodavatele Forbo. Tato politika se zabývá všemi aspekty etického a udržitelného získávání zdrojů, jako je řízení kvality, protikorupční opatření a regulace surovin.

Jaké pojivo se používá ve vašich produktech?

Pojivo pro linoleum je oxidovaná kombinace lněného oleje a pryskyřice. Tato kombinace poskytuje přírodnímu linoleu Marmoleum základní složku, což je linoleový cement (lepkavá látka, do které se přidává dřevitá moučka a vápenec, aby se vytvořil granulát, které se lisují na jutovou textilii). V případě výroby vinylů PVC pasta působí jako pojivo spolu se změkčovadlem a plnivem.