Vyberte svou zemi

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

FAQ instalace linolea bez svařování


Je instalace bez svařování složitá? / Potřebujete speciální soubor dovedností?

Pokud provádíte instalaci bez svařování poprvé, bude dobré se podívat na pokyny k instalaci a video. Jakmile již máte zkušenosti, instalace bez svařování není obtížná. Ve skutečnosti existuje méně faktorů, které by mohly způsobit problémy, než při instilaci se svařováním.
Forbo má k dispozici on-line instrukční videa, které vysvětlují krok za krokem postup při instalaci linolea Marmoleum bez svařování.

Jaké nástroje / vybavení jsou potřeba při instalaci linolea Marmoleum bez svařování?

Standardní nástroje pro pokládku podlahy budou fungovat, jako například natrhávač, podlahářský nůž, rovná nebo zahnutá čepel, ruční ocelový válec, kombi natrhávač. Pro snadnější a jednodušší instalaci bez svařování se doporučuje použít ořezávač okrajů Forbo nebo Wolf ořezávač spojů.

Jak široké bych měl řezat spoje mezi pásy?

Prosím, podívejte se na naše pokyny k pokládce. Je důležité, aby mezi pásy nevzniklo žádné pnutí. Po uříznutí pásu by měl dolů spadnout sám. Pokud ho musíte dolů tlačit, vytváříte tak pnutí, které může způsobit stříšky u spojů.

[Pokyny k instalaci lina Marmoleum v rolích](document: 90569)

Je instalace krytiny Marmoleum bez svařování dražší?

Ne, naopak. Pokládka linolea Marmoleum bez svařování je ve většině případů levnější než instalace se svařováním, protože šetří čas a materiál, neboť není potřeba svařovací šnůra.

Je spoj bez svařování viditelnější než svařený spoj?

Ne, naopak. Ve většině případů je správně nainstalovaný spoj bez svařování (na těsný přířez) méně viditelný, než správně provedený svařený spoj. Viditelnost spojů se obecně liší také podle struktury a barvy. Nejrealističtější způsob, jak zjistit vizuální vzhled instalované podlahové krytiny, je ze stoje ve vzdálenosti 3 metry.

Trvá instalace bez svařování déle ve srovnání s pokládkou, když se spoje svařují za tepla svařovací šňůrou?

Ne, instalace bez svařování vyžaduje méně kroků, což šetří čas. Pokládka bez svařování je dokončena po zaválcování podlahy. Zatímco při svařování spojů musíte čekat, následně drážkovat, svařovat, ořezávat v prvním kroku a poté finálně šňůru seříznout.

Proč je instalace bez svařování zdravější?

Kladeč stráví méně času při pokládce na kolenou a s méně pracovními operacemi, než by normálně dělal, neboť již nejsou potřeba jako drážkování, svařování, seřezávání šnůry v prvním kroku následné finální oříznutí.

Jsou zde také ekologické výhody, proč instalovat bez svařování?

Ano, pro takovou instalaci je zapotřebí menší počet nástrojů a méně energie. Pro každý projekt o ploše 6000 m2 kladeč ušetří 20 kg CO2, což odpovídá tomu, co strom přijme za rok.

Je instalace bez svařování hygienická?

Ano. Díky bakteriostatickým vlastnostem linolea Marmoleum není také nesvařený spoj domovem pro bakterie.
Studie provedená v USA ukázala, že průměrně komerčně instalované Marmoleum bez svařování funguje dobře. Bylo provedeno srovnání se svařeným homogenním vinylem.

Je spoj bez svaření voděodolný?

Díky kvalitě současných lepidel pro Marmoleum, jako je například Eurocol 614, mohou spoje odolat dokonce i nedoporučeným metodám mokrého čištění. (pokud je instalace provedena správně).

Jak mám uklízet Marmoleum instalované bez svařování?

Pravidelný režim čištění pro Marmoleum je také vhodný pro spoje bez svaření (na těsný přířez).

Kdy je svařování potřeba?

V některých zemích/aplikacích mohou existovat zákony/ kodexy / předpisy, které vyžadují použití svařování. Kromě toho je možné použít svařování ke zvýraznění linií z dekorativních důvodů.

Potřebuji speciální přípravu podkladu pro instalaci bez svařování?

Ne, podmínky/ požadavky na podklad jsou stejné jako u svařovaného linolea.

Mohu provést instalování bez svařování také u krytin Marmoleum Decibel nebo Marmoleum Acoustic?

Ano, dokonce i s mírně pružnější podlahou funguje instalace bez svařování.