Vyberte svou zemi

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

SA8000


Společenská odpovědnost

Společenská odpovědnost je jedním z pilířů udržitelnosti podlahových systémů Forbo. Abychom podpořili sociální spravedlnost a spravedlivé zacházení s pracovníky v našem dodavatelském řetězci, přijali jsme standard sociální odpovědnosti – SA 8000. Tento standard odráží pracovní ustanovení obsažená ve Všeobecné deklaraci lidských práv a úmluvách Mezinárodní organizace práce (ILO).

Certifikace SA8000 společnosti Forbo Flooring v současnosti zajišťuje, že v našem celosvětovém dodavatelském řetězci jsou respektována důležitá lidská práva a etické pracovní podmínky, jako je povinná práce a dětská práce, zdraví a bezpečnost na pracovišti, prevence diskriminace, spravedlivé odměňování a právo na kolektivní vyjednávání. Rovněž respektuje, doplňuje a podporuje národní pracovní zákony po celém světě a zavazuje nás k pravidelnému auditu našich světových dodavatelů. Dodržováním standardu SA8000 sledujeme naše dodavatele a zajišťujeme, aby se s každým v našem řetězci zacházelo spravedlivě. Svou politiku dodržujeme tím, že sami provádíme pravidelné audity, abychom ověřili, že naši dodavatelé zaručují vhodné pracovní podmínky.

Další informace o SA8000 ve společnosti Forbo Flooring naleznete v naší výroční zprávě.

Forbo Assendelft