Välj Ert land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Disclaimer


Friskrivning från ansvar och användarvillkor

Upplysningar som krävs enligt tysk lagstiftning
Forbo Siegling GmbH
Lilienthalstraße 6/8
DE-30179 Hannover
Tyskland
Telefon: +49 (0) 511 67 04 0
Telefax: +49 (0) 511 67 04 305
E-post: siegling@forbo.com
www.forbo-siegling.com

Användarvillkor och friskrivning från ansvar

Allmän information
All åtkomst och all användning av Forbo Holding Ltd:s (nedan ”Forbo”) webbplats www.forbo.com (nedan ”webbplatsen”) ska regleras av de här villkoren (nedan ”användarvillkoren”). Forbo förbehåller sig rätten att ändra användarvillkoren när som helst och utan föregående meddelande.

Genom att besöka webbplatsen, godkänner du (nedan ”du” eller ”användaren”) de här användarvillkoren.

Friskrivning från ansvar
Den här webbplatsen och dess innehåll, det vill säga det du läser, hör eller ser på den, är avsedd endast för att ge information. Forbo stävar efter att hålla den information som publiceras på webbplatsen korrekt och uppdaterad men utan att ge några garantier för webbplatsen eller dess innehåll. Det innebär särskilt att alla garantier för den knapphet, fullständighet, juridiska giltighet, aktualitet, användbarhet eller korrekthet gällande den information som webbplatsen innehåller eller den information som den länkar till utesluts. Dessutom garanterar Forbo inte att en åtkomst till webbplatsen sker utan problem eller att din åtkom st inte avbryts.

Forbo har ingen skyldighet att radera, uppdatera eller ändra gammal information på webbplatsen. Forbo förbehåller sig även rätten att när som helst och utan föregående meddelande förbättra, utöka eller på annat sätt ändra innehållet på den här webbplatsen.

Ansvarsbefrielse
Forbo ska ta ansvar för skador på dig eller tredje person förorsakade av Forbo till följd av avsiktligt eller grovt vårdslöst beteende eller till följd av en avsiktlig eller grovt vårdslös underlåtenhet, men ett sådant ansvar ska tas endast inom ramen för vad som föreskrivs i den tillämpliga lagstiftningen. Varje ytterligare ansvar, nämligen ansvar för annat än avsiktlig eller grovt vårdslös försummelse eller underlåtenhet, eller för skador som orsakas av medhjälpande ombud (inklusive leverantörer och anställda), ska uteslutas helt och hållet. All användning av webbplatsen sker på användarens egen risk.

Externa länkar
Forbos webbplats kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser. Forbo har ingen kontroll över innehållet på tredje parts webbplatser och lämnar därför inga garantier för juridisk giltighet, korrekthet, användbarhet, aktualitet eller fullständighet för innehållet på de webbplatserna. Forbo bär inte ansvaret för innehållet på tredje parts webbplatser eller för webbplatser som innehåller länkar till Forbos webbplats eller visar sådana i rutor.

Sociala bokmärken
Sociala bokmärken, som identifieras genom respektive logotyp, används på Forbos webbplats. Användare av vissa vanliga, sociala medieplattformar kan använda de här sociala bokmärkena för att placera länkar till utvalda Forbo-sidor i sina profiler i syfte att markera dem eller för att dela den aktuella sidan med sina kontakter. När du klickar på sociala bokmärken, sänder du identifieringsdata till den aktuella plattformen för respektive socialt medium. Personer som delar Forbos meddelanden/information med hjälp av de sociala bokmärkena har inte behörighet att tala för eller representera Forbo. De publicerar sina egna synpunkter och åsikter. Dessutom gäller bestämmelserna i de här användarvillkoren inte bara externa länkar utan även sociala bokmärken.

Immateriella rättigheter
Innehållet på den här webbplatsen, nämligen bilder, videofilmer, varumärken i form av bild och text, textlogotyper, grafiska logotyper, grafik, text, pressmeddelanden och annan information, skyddas av den gällande upphovsrätten och andra lagar som syftar till att skydda immateriella rättigheter. Kopiering, överföring eller annan användning av en del av eller hela innehållet eller layouten på den här webbplatsen är förbjuden utan ett skriftligt medgivande från Forbos kommunikationsavdelning. Varje sådant av Forbo beviljat godkännande kan när som helst återkallas av Forbo, utan att Forbo blir ansvarig för någon typ av ersättning eller kostnader.

Datasekretess
Om du beslutar att tillgängliggöra dina personuppgifter för Forbo, samtycker du till att de kommer att sändas utan föregående kryptering samt att Forbo har rätt att lagra och använda uppgifterna i enlighet med Forbos datasekretessbestämmelser. Detaljerad information om skyddet av ditt privatliv kan hittas i dataskyddsförsäkran nedan.

Säkerhet vid överföring av data
Internet är ett globalt behov. Genom att använda webbplatsen eller genom att kommunicera med oss via e-post, kontaktformulär eller liknande, godkänner du en okrypterad överföring av alla uppgifter du har för avsikt att sända till Forbo. Alla uppgifter som skickas via de här kanalerna är varken konfidentiella eller säkra. De kan gå förlorade eller visas, avlyssnas eller ändras av tredje part och de kan röra sig över nationsgränserna. På grund av den operativa utformningen av Internet och systemets inre risker sker alla dataöverföringar som initierats av dig på egen risk. Andra bestämmelser gäller endast om Forbo erbjuder en möjlighet till krypterad överföring. Genom att kontakta Forbo på elektronisk väg, godkänner du att Forbo också får kontakta dig på elektronisk väg.

Forbo har inget ansvar gentemot dig eller andra för skador som uppstår i samband med meddelanden som skickas till och från Forbo via e-post eller något annat elektroniskt överföringssystem.

Tillämplig lagstiftning
Alla tvister som uppstår på grund av eller i samband med användning av den här webbplatsen ska lösas endast med hjälp av schweizisk lagstiftning genom en domstol vid Forbos företagssäte Baar i Schweiz med förbehåll för undantag vid krockande lagbestämmelser.

Augusti 2014

Cookies

Vad är kakor (cookies)?
Nästan alla professionella webbplatser, så även Forbos webbplats, använder kakor. Med kakor avses små filer som laddas ned till din dator för att förbättra din användarupplevelse. Det här dokumentet beskriver vilken information de samlar in, hur de används och varför det är nödvändigt att ibland lagra de här kakorna och hur du kan förhindra att de lagras. Men det kan begränsa eller inaktivera vissa av webbplatsens funktioner.

För mer allmän information om kakor, se Wikipedia-artikeln på
HTTP cookies

Hur Forbo använder kakor
Forbo använder kakor av många anledningar, se nedan. I de flesta fall finns det tyvärr inga industristandardsalternativ för att inaktivera kakor utan att helt inaktivera de funktioner de tillför webbplatsen. Vi rekommenderar dig att låta alla kakor vara på, om du är osäker på, om de behövs för att tillhandahålla en tjänst som används.

Inaktivering av kakor
Det går att förhindra att kakor skapas genom att ändra inställningarna i webbläsaren. Tänk på att en inaktivering av kakor kommer att påverka funktionaliteten på såväl den här som på många andra webbplatser du besöker. Inaktivering av kakor resulterar normalt i att även vissa funktioner på den här webbplatsen inaktiveras. Därför rekommenderar vi dig att inte inaktivera kakor.

Kakor som Forbo skapar
När du skapar ett konto hos Forbo, kommer Forbo att använda kakor för hanteringen av registreringsprocessen och för allmän administration. De kakorna raderas normalt vid utloggningen. Men i vissa fall kommer de att vara kvar efter utloggningen för att komma ihåg dina preferenser för webbplatsen.

Medan du är inloggad använder Forbo kakor för att komma ihåg att du är inloggad. Det hindrar att användaren behöver logga in varje gång en ny sida besöks. De här kakorna raderas eller rensas normalt, när du loggar ut, detta för att se till att du bara kan komma åt begränsade funktioner och områden, medan du är inloggad.

Den här webbplatsen erbjuder möjligheter till e-handel. Vissa kakor är väsentliga för att säkerställa att din order finns kvar, när du växlar mellan sidorna, så att Forbo kan hantera den korrekt.

Emellanåt erbjuder Forbo undersökningar och enkäter för att få återkoppling från användarna och för att förstå webbplatsbesökarnas behov bättre. Sådana undersökningar kan skapa kakor för att komma ihåg vem som redan har deltagit i en viss undersökning eller för att ge korrekta resultat efter växling till en ny sida.

När du skickar data via ett formulär, exempelvis kommentarsformulär eller sådana som finns på kontaktsidor, kan kakor skapas för att komma ihåg användaruppgifterna inför framtida korrespondens.

För att skapa en bra upplevelse på den här webbplatsen erbjuder Forbo funktioner för att göra användarpreferenser. Forbo måste skapa kakor för att komma ihåg preferenserna.

Tredjepartskakor
I vissa speciella fall använder Forbo kakor även från betrodda tredje parter. Nedan finns några tredjepartskakor som användare kanske stöter på på den här webbplatsen.

På den här webbplatsen används Google Analytics, en av de mest spridda och betrodda analyslösningarna på Internet. Det hjälper Forbo att förstå hur webbplatsen används och hur användarupplevelsen kan förbättras. De här kakorna kan exempelvis spåra hur lång tid en användare är inne på webbplatsen och vilka sidor som har besökts, så att Forbo kan fortsätta att skapa ett intressant innehåll.

För mer information om Google Analytics kakor, se Google Analytics officiella webbplats.

Den här webbplatsen använder en Investis-tjänst för att visa delad information.

Forbo använder även knappar och/eller insticksprogram för sociala medier på den här webbplatsen. De tillåter användaren att ansluta till sina sociala nätverk på olika sätt. Webbplatser för sociala medier, exempelvis Facebook och Twitter, skapar kakor genom Forbos webbplats. Kakorna kan användas för att förbättra profilen på de sociala mediernas webbplats eller bidra till data som de innehåller för olika ändamål som anges i deras respektive sekretesspolicy.

Mer information
Vi rekommenderar generellt att man låter kakorna vara aktiverade för att därmed få en bra användarupplevelse. Tveka inte att kontakta oss på communications@forbo.com, om du önskar mer information.

Augusti 2014