Vyber tvoju krajinu

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Vyhlásenia a podmienky používania


Podmienky používania a vylúčenie zodpovednosto

Požiadavky na zverejnenie podľa nemeckého práva
Forbo Siegling GmbH
Lilienthalstraße 6/8
DE-30179 Hannover
Nemecko
Telefón: +49 (0) 511 67 04 0
Fax: +49 (0) 511 67 04 305
E-Mail: siegling@forbo.com

Všeobecné informácie
Prístup a používanie webovej stránky www.forbo-flooring.cz ("webová stránka") spoločnosti Forbo Holding Ltd ("Forbo") sa riadi týmito podmienkami ("Podmienky používania"). Spoločnosť Forbo si vyhradzuje právo kedykoľvek Podmienky používania bez predchádzajúceho oznámenia zmeniť.

Návštevou tejto webovej stránky súhlasíte ("vy" alebo "užívateľ") s Podmienkami používania.

Vyhlásenie
Táto webová stránka a jej obsah - tj. Čokoľvek, čo si tu prečítate, počujete alebo uvidíte, bola vytvorená len na účely poskytovania informácií. Spoločnosť Forbo sa snaží zabezpečiť, aby informácie publikované na webovej stránke boli pravdivé a aktuálne, neposkytuje však na webovú stránku ani na jej obsah žiadne záruky. To predovšetkým znamená, že spoločnosť neposkytuje záruky na presnosť, úplnosť, legálnosť, aktuálnosť, použiteľnosť alebo správnosť informácií, ktoré stránka obsahuje, ani na informácie umiestnené pod jednotlivými odkazy. Spoločnosť Forbo navyše nezaručuje, že prístup na túto stránku bude bezproblémový, alebo že nebude prerušený.

Spoločnosť Forbo nie je povinná odstraňovať z webovej stránky neaktuálne informácie, ani takéto informácie aktualizovať alebo opravovať. Spoločnosť Forbo si tiež vyhradzuje právo kedykoľvek bez predchádzajúceho oznámenia meniť, rozširovať alebo inak prispôsobovať obsah tejto webovej stránky.

Vylúčenie zodpovednosti
Spoločnosť Forbo nesie zodpovednosť za škody, ktoré Vám alebo tretím stranám spôsobili subjekty spoločnosti Forbo v dôsledku úmyselného alebo hrubo nedbalého konania alebo v dôsledku úmyselného alebo hrubo nedbalého opomenutia. Spoločnosť Forbo však uvedenú zodpovednosť nesie len v rozsahu stanovenom platnými právnymi predpismi. Akákoľvek ďalšia zodpovednosť, najmä zodpovednosť za iné ako úmyselné alebo hrubo nedbalé konanie, či vynechanie alebo zodpovednosť za škody spôsobené ostatnými zúčastnenými stranami (vrátane dodávateľov alebo zamestnancov), je úplne vylúčená. Užívateľ používa webovú stránku na vlastné riziko.

Externé odkazy
Webová stránka spoločnosti Forbo môže obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán. Spoločnosť Forbo nemá kontrolu nad obsahom ani webovými stránkami tretích strán, neposkytuje teda záruky na legálnosť, správnosť, použiteľnosť, aktuálnosť alebo úplnosť uvedeného obsahu alebo webových stránok. Forbo nezodpovedá za obsah a webové stránky tretích strán ani za webové stránky, ktoré uvádzajú odkazy na webovú stránku spoločnosti Forbo alebo je zobrazujú v rámčekoch.

Odkazy na sociálne siete
Na webovej stránke spoločnosti Forbo sú uvedené odkazy na sociálne siete, ktoré sú označené príslušným logom. Užívatelia konkrétnych platforiem pre prevádzkovanie sociálnych sietí môžu tieto odkazy používať na umiestňovanie odkazov vybraných stránok spoločnosti Forbo na svoje profily, aby ich mohli propagovať alebo zdieľať príslušnú stránku so svojimi kontakty. Akonáhle kliknete na odkazy, odosielate identifikačné údaje príslušnej platforme pre prevádzkovanie sociálne siete. Osoby, ktoré zdieľajú správy / informácie spoločnosti Forbo pomocou odkazov na sociálne siete, nie sú oprávnené hovoriť v mene spoločnosti Forbo ani ju zastupovať. Zverejňujú svoje vlastné názory a stanoviská. Ustanovenia týchto podmienok použitia týkajúce sa externých odkazov platí aj pre odkazy na sociálne siete.

Práva duševného vlastníctva
Obsah tejto webovej stránky, najmä obrázky, videá a ochranné známky vo forme obrázkov alebo textu, loga vo forme textu, grafické logá, grafické umenie, kópie, tlačové správy a iné informácie sú chránené platným autorským zákonom a inými zákonmi, ktorých cieľom je ochrana práv duševného vlastníctva. Reprodukcie, prenos alebo iné používanie obsahu alebo jeho časti, prípadne grafickej úpravy tejto webovej stránky bez predchádzajúceho písomného súhlasu oddelenia Corporate Communications spoločnosti Forbo je zakázané. Spoločnosť Forbo je oprávnená kedykoľvek odobrať už udelený súhlas, bez toho, aby bola povinná hradiť akúkoľvek náhradu alebo náklady.

Ochrana osobných údajov
Ak sa rozhodnete poskytnúť spoločnosti Forbo svoje osobné údaje, súhlasíte s tým, že tieto údaje budú prenášané bez predchádzajúceho kódovania a že má spoločnosť Forbo právo ukladať a používať uvedené údaje v súlade s firemnou politikou ochrany osobných údajov. Podrobné informácie o ochrane vašich osobných údajov nájdete v Vyhlásenie o ochrane súkromia uvedenom nižšie.

Zabezpečenie prenosu dát
Internet je globálnym požiadavkou. Ak používate webovú stránku alebo komunikujete ak pomocou e-mailu, kontaktného formulára alebo podobných prostriedkov, súhlasíte s nekódovaným prenosom údajov, ktoré hodláte zaslať spoločnosti Forbo. Takto zaslané údaje nie sú dôverné ani zabezpečené, môžu sa stratiť, byť zobrazené, zachytené alebo modifikovali tretími stranami alebo môžu byť prenesené za hranice štátu. Kvôli prevádzkovému nastavenie internetu a hroziacim systémovým rizikám prebiehajú všetky prenosy dát, ktoré spustíte, na vlastné riziko. Ďalšie ustanovenia platí len v prípade, že vám spoločnosť Forbo ponúkne možnosť kódovaného prenosu. Kontaktujete Ak spoločnosť Forbo elektronickou formou, súhlasíte, že s vami bude spoločnosť Forbo tiež komunikovať touto formou.

Spoločnosť Forbo nezodpovedá za škody vzniknuté v spojitosti so správami zaslanými z / do spoločnosti Forbo prostredníctvom e-mailu alebo iného systému na prenos elektronických správ.

Zákony
Všetky spory vzniknuté v spojitosti s používaním tejto webovej stránky sa riadi švajčiarskymi zákonmi a budú riešené iba príslušnými súdmi v mieste hlavného sídla spoločnosti Forbo v Baar (Švajčiarsko), pričom budú vylúčená spornými právne ustanovenia.

August 2014

Cookies

Čo sú to cookies?
Ako je bežnou praxou takmer u všetkých odborných webových stránok, aj spoločnosť Forbo na svojich stránkach používa cookies. Cookies sú malé súbory, ktoré sa sťahujú do vášho počítača s cieľom zlepšiť vašu používateľskú skúsenosť. Tento dokument uvádza, aké informácie získavajú, ako sa používajú, prečo je niekedy potrebné cookies uložiť a ako môžete ukladanie cookies zamedziť. Zakázaním cookies môže však dôjsť k zhoršeniu alebo "poškodenie" funkčnosti webovej stránky.

Ako spoločnosť Forbo využíva cookies
Spoločnosť Forbo využíva cookies z mnohých dôvodov uvedených nižšie. Vo väčšine prípadov bohužiaľ neexistujú štandardné možnosti, ako cookies zakázať, bez toho aby ste kompletne nenarušili funkčnosť a prvky, ktoré cookies zaisťujú na danej webovej stránke. Ak si nie ste istí, či sú cookies potreba alebo nie, odporúčame ich všetky povoliť, pretože môžu zabezpecovat službu, ktorú využívate.

Zakázanie cookies
Používanie cookies možno zamedziť zmenou nastavenia vo vašom prehliadači. Upozorňujeme vás, že zakázanie cookies ovplyvní funkčnosť tejto a celého radu iných webových stránok, ktoré navštívite. Zakázaním cookies väčšinou tiež dôjde k narušeniu niektorých funkcií a vlastností tejto webovej stránky. Preto odporúčame cookies nezakazovať.

Cookies používané na stránkach spoločnosti Forbo
Pri vytváraní účtu u spoločnosti Forbo bude spoločnosť používať cookies pre proces prihlasovania a všeobecnú správu. Tieto cookies budú obvykle pri odhlásení vymazané. Avšak v niektorých prípadoch môžu zostať funkčné aj naďalej a slúžiť na zapamätanie vašich preferencií po odhlásení.

Spoločnosť Forbo využíva cookies, keď ste prihlásení, aby vám pripomenula vaše preferencie. Užívatelia sa vďaka nim nemusia prihlasovať zakaždým, keď navštívi novú stránku. Cookies sú zvyčajne odstránené alebo vymazané, akonáhle sa odhlásite, a zaisťujú, že po odhlásení môžete využívať iba obmedzené prvky a oblasti.

Táto stránka ponúka možnosť využívania e-commerce. Niektoré cookies sú nevyhnutné na to, aby si jednotlivé stránky pamätali vašu objednávku a aby ju spoločnosť Forbo mohla riadne spracovať.

Spoločnosť Forbo niekedy svojim užívateľom predkladá ankety a dotazníky, na základe ktorých získava spätnú väzbu a je tak schopná lepšie pochopiť potreby návštevníkov svoje webové stránky. V týchto anketách môžu byť tiež využívané cookies, aby si stránky pamätali, kto už v ankete zodpovedal, alebo aby bolo možné po prechode na iné stránky poskytnúť presné výsledky.


Keď vypĺňate údaje vo formulároch, napr. Na stránkach s kontaktnými údajmi alebo pri zasielaní komentárov, môžu cookies slúžiť na zapamätanie údajov o používateľovi na účely ďalšej korešpondencie.

Aby spoločnosť Forbo zaistila skvelý zážitok zo svojich stránok, ponúka užívateľom možnosť nastavenia preferencií. K zapamätanie preferencií potrebuje mať spoločnosť Forbo nastavené cookies.

Cookies tretích strán
V niektorých osobitných prípadoch používa spoločnosť Forbo tiež cookies poskytované dôveryhodnými tretími stranami. Nižšie uvádzame cookies tretích strán, s ktorými sa môže užívateľ stretnúť na tejto stránke.

Táto stránka využíva nástroj Google Analytics, jedno z najrozšírenejších a najdôveryhodnejších analytických riešení na webe. Toto riešenie pomáha spoločnosti Forbo pochopiť, ako sa stránka používa a ako zlepšiť zážitok používateľa. Cookies môžu sledovať napríklad dobu, ktorú používatelia strávia na webovej stránke a ktoré stránky navštívi a my tak môžeme aj naďalej vytvárať zaujímavý obsah.

Pre viac informácií o cookies v rámci Google Analytics pozri oficiálne stránky nástroja Google Analytics.

Táto stránka používa službu Investis na zobrazenie zdieľaných informácií.

Spoločnosť Forbo využíva tiež odkazy na sociálnom médiá a / alebo zásuvné moduly (pluginy), ktoré užívateľom umožňujú pripojiť sa rôznymi spôsobmi na svoju sociálnu sieť. Stránky sociálnych sietí, vrátane Facebooku a Twitteri, nastavujú cookies cez webové stránky spoločnosti Forbo. Cookies môžu byť používané tiež na propagáciu stránok na ich profile, alebo na dopĺňanie údajov, ktoré majú a ktoré slúžia na rôzne účely, a to v súlade so zásadami pre ochranu súkromia jednotlivých sociálnych sietí.

Ďalšie informácie
Všeobecne sa odporúča ponechať cookies zapnuté, aby mohol užívateľ plne využívať webové stránky. Ak potrebujete ďalšie informácie, kontaktujte nás, prosím, na adrese: communications@forbo.com