Válasszon országot

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Disclaimer & Terms of use

Disclosures Required by Swiss Law
Forbo Holding Ltd
Lindenstrasse 8
CH-6340 Baar
Switzerland
Telephone +41 58 787 25 25
Fax +41 58 787 20 25
E-Mail: info@forbo.com


A Forbo weboldal felhasználási feltételei

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
A www.forbo.com weboldal használatával kapcsolatosan, az alábbiakban felsorolt feltételek az irányadók. A Forbo fenntartja a változtatás jogát. A Forbo honlapra látogatva Ön elfogadja a használati feltételeket.

ELFOGADÁS
A weboldal használatával Ön elismeri, hogy elolvasta, megértette és magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Felhasználási feltételeket. Amennyiben az alábbi Felhasználási feltételekkel nem ért egyet, kérjük, szíveskedjen a Weboldalt elhagyni, és az itt található információkat figyelmen kívül hagyni. A Forbo fenntartja a jogot, hogy a Felhasználási feltételeket az általa szükségesnek tartott módon időről időre megváltoztassa.

INFORMÁCIÓKRA VONATKOZÓ NYILATKOZAT
A Forbo valamennyi tőle elvárható intézkedést megtett annak biztosítása érdekében, hogy a Weboldalon található valamennyi információ megbízható legyen. Kérjük azonban, hogy minden, a Weboldalon közölt információk alapján meghozott döntést megelőzően győződjön meg az információk pontosságáról és hitelességéről.
A Forbo nem vállal felelősséget azokért az esetlegesen bekövetkező közvetlen vagy közvetett károkért, amelyek a Weboldal használatából, annak nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek a Weboldalon közölt információk továbbításának késedelméből, számítógépes vírusból, rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak. Az Ön felelőssége gondoskodni a szükséges óvintézkedésekről annak biztosítása érdekében, hogy számítástechnikai eszközei védve legyenek az esetleges vírusokkal, férgekkel, trójaiakkal és más, potenciálisan veszélyes programokkal szemben.

SZELLEMI ALKOTÁSOKHOZ FŰZŐDŐ JOGOK
A Weboldal, és az azon található minden képi, szöveges és egyéb tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi és iparjogvédelmi oltalom alatt áll, így annak felhasználása – a magáncélú felhasználás kivételével -, kizárólag a Forbo kifejezett erre vonatkozó írásbeli engedélyével lehetséges. A magáncélú felhasználás jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetett módon sem szolgálhatja. A magáncélú felhasználás körében Ön nem módosíthatja a Weboldalon megjelent tartalmakat, nem sértheti meg a szerzői jogokat, védjegyeket, és más szellemi alkotásokra vonatkozó előírásokat, valamint elfogad minden, a Weboldalon található tartalomhoz kapcsolódó, vagy egyéb módon közzétett feltételt.
Ön kizárólag a Weboldal tartalmának számítógépe merevlemezén történő rögzítésére, vagy annak kinyomtatására jogosult. A Weboldal tartalmára vonatkozóan Ön ezen túlmenően nem szerez felhasználási jogot. Ön nem jogosult a Weboldal tartalmának többszörözött formában történő terjesztésére, további másolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, forgalomba hozatalára sem díjmentesen, sem ellenérték fejében.
Bármely tartalomnak a Weboldalon történő megjelenítése nem értelmezhető a vonatkozó szerzői jogról, illetve bármilyen egyéb ezzel kapcsolatos jogról történő lemondásként.

ESETLEGES JOGVITA
Amennyiben a Weboldal Ön általi használata tekintetében bármilyen jogvita merül fel, úgy azt a felek közti jóhiszemű tárgyalások útján kell rendezni. Amennyiben az ilyen erőfeszítések sikertelennek bizonyulnak, az esetleges jogvitára a svájci jogszabályokat kell alkalmazni, a jogviták elbírálására pedig a Baar-ban jegyzett székhely szerinti bíróságok rendelkeznek joghatósággal.

2014. augusztus hó.