Επιλέξτε τη χώρα σας

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Forbo Websites

Επιλέξτε ένα τμήμα

Γραμμή Ακεραιότητας της Forbo

Ο Κώδικας Συμπεριφοράς της Forbo καθορίζει τις σημαντικότερες επιχειρηματικές αρχές και βασικές αξίες. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τον Κώδικα Συμπεριφοράς της Forbo.
Σε περίπτωση που, κατ’ εξαίρεση, η Forbo δεν ανταποκρίνεται πλήρως στις επιχειρηματικές αρχές και στις βασικές αξίες της, σας ενθαρρύνουμε να μας το αναφέρετε μέσω της Γραμμής Ακεραιότητας της Forbo. Μπορείτε εναλλακτικά να καλέσετε τον Υπεύθυνο Εταιρικής Συμμόρφωσης στο +41 58 787 25 46 ή να στείλετε email στη διεύθυνση compliance@forbo.com.


ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Σας ενθαρρύνουμε ιδιαίτερα να δηλώσετε τα στοιχεία ταυτότητάς σας, έτσι ώστε να μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί σας, εάν θέλετε ωστόσο να διατηρήσετε την ανωνυμία σας, κατανοούμε και σεβόμαστε την επιλογή σας.