Επιλέξτε τη χώρα σας

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Forbo Websites

Επιλέξτε ένα τμήμα

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Εισαγωγή
Με αυτήν τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, εμείς η Forbo Holding Ltd., θα θέλαμε να περιγράψουμε πως χειριζόμαστε προσωπικά δεδομένα, που εμείς ή οποιαδήποτε από τις θυγατρικές μας (“Forbo”) συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και επεξεργαζόμαστε μέσω του ιστότοπου της Forbo και των υποσελίδων του (“Website”) και τα δικαιώματα που έχετε ως υποκείμενο των δεδομένων.
Η Forbo δεσμεύεται σε υψηλά πρότυπα προστασίας προσωπικών δεδομένων και η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από τη Forbo θα είναι σύμφωνη μόνο με την εφαρμοστέα νομοθεσία προστασίας δεδομένων [ιδιαίτερα το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (General Data Protection Regulation - "GDPR") της Ευρωπαϊκής Ένωσης]. Ενώ η χρήση αυτού του ιστότοπου είναι σε γενικές γραμμές δυνατή χωρίς τη διαβίβαση οποιωνδήποτε προσωπικών δεδομένων, συγκεκριμένες υπηρεσίες στον ιστότοπο μπορούν να χρησιμοποιηθούν, μόνον εάν επιλέξετε να διαβιβάσετε προσωπικά δεδομένα σε εμάς.
Η Forbo έχει υλοποιήσει πολυάριθμα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, για να διασφαλίσει την προστασία των προσωπικών δεδομένων που υπόκεινται σε επεξεργασία μέσω αυτού του ιστότοπου. Εντούτοις οι διαδικτυακές διαβιβάσεις δεδομένων μπορεί να μην είναι ασφαλείς και η απόλυτη προστασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί ως εκ τούτου να μη διασφαλίζεται.


Πληροφορίες που θα συλλέξει η Forbo
Η Forbo μπορεί να συλλέγει γενικά προσωπικά δεδομένα χρηστών με διάφορους τρόπους, για παράδειγμα εάν επισκεφτείτε τον ιστότοπο, εάν γίνετε συνδρομητές σε μια υπηρεσία ενημερωτικών δελτίων ή σε συνδυασμό με άλλες δραστηριότητες, υπηρεσίες, λειτουργίες ή εφαρμογές, που η Forbo διαθέτει στον ιστότοπό της.
Κατά την επίσκεψη σε αυτόν τον ιστότοπο, συλλέγονται τα λεγόμενα δεδομένα χρήσης, όπως είναι οι τύποι και εκδοχές των χρησιμοποιούμενων διακομιστών (Browser), ο ιστότοπος από τον οποίο επιχειρείται η πρόσβαση στον ιστότοπό μας, η ημερομηνία και η ώρα της πρόσβασης, η διεύθυνση Πρωτοκόλλου Internet (η οποία εντούτοις είναι ανωνυμοποιημένη στο βαθμό που να μην επιτρέπει συμπεράσματα για μεμονωμένα πρόσωπα) και ο πάροχος των υπηρεσιών Internet του συστήματος που επιχειρεί την πρόσβαση. Η Forbo χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα μόνο για να διαθέτει σωστά το περιεχόμενο του ιστότοπού μας, να βελτιστοποιεί αυτό καθώς και τη διαφήμισή του, να διασφαλίζει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των συστημάτων μας τεχνολογίας πληροφοριών και της τεχνολογίας του ιστότοπου και να παρέχει στις αρχές επιβολής του νόμου τις αναγκαίες πληροφορίες για την ποινική δίωξη στην περίπτωση κυβερνοεπιθέσεων. Η Forbo δεν θα χρησιμοποιήσει τα δεδομένα για τη συναγωγή οποιωνδήποτε συμπερασμάτων σχετικά με το υποκείμενο των δεδομένων. Τα δεδομένα που περιέχονται σε αρχεία καταγραφής του διακομιστή, αποθηκεύονται χωριστά από όλα τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται από ένα υποκείμενο δεδομένων.
Άλλα δεδομένα όπως το όνομά σας, η διεύθυνση email, ο αριθμός τηλεφώνου ή οποιαδήποτε άλλα προσωπικά δεδομένα, συλλέγονται μόνον εάν εσείς τα μοιραστείτε οικειοθελώς με τη Forbo.

Συνδρομητικές υπηρεσίες και φόρμες επικοινωνίας
Σε αυτόν τον ιστότοπο, δίνεται στους χρήστες η ευκαιρία να γίνουν συνδρομητές σε ενημερωτικά δελτία και σε άλλες δημοσιεύσεις της Forbo, να επικοινωνήσουν μαζί μας με φόρμες επικοινωνίας και να παραγγείλουν υπηρεσίες από τη Forbo. Μπορείτε να παρακολουθήσετε από τη σχετική μάσκα εισόδου, ποια προσωπικά δεδομένα διαβιβάζονται. Εκτός από αυτά τα δεδομένα, αποθηκεύουμε επίσης τη διεύθυνση IP (Πρωτοκόλλου Internet) του συστήματος πληροφορικής, που αποδόθηκε από τον πάροχο υπηρεσιών Internet και χρησιμοποιήθηκε από το υποκείμενο των δεδομένων κατά τη στιγμή της εγγραφής, καθώς επίσης την ημερομηνία και ώρα της εγγραφής, προκειμένου να προστατευτούμε από πιθανή κατάχρηση.
Εφόσον αναφέρεται στη φόρμα, επιτρέπεται να συνδυάσουμε τα στοιχεία χρήση σας με τα αποσταλθέντα στοιχεία για να διαπιστώσουμε τις προτιμήσεις σας.
Τα κατά τον τρόπο αυτό συλλεγόμενα στοιχεία θα χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς για τους οποίους τα στέλνετε στη Forbo, για παράδειγμα για την αποστολή ενημερώσεων (newsletter) ή άλλων δημοσιεύσεων που έχετε καταχωριθεί σαν συνδρομητής, για την απάντηση των ερωτημάτων σας και την επεξεργασία των παραγγελιών σας. Πέραν τούτου μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία σας, για να επικοινωνήσουμε μαζί σας για προϊόντα που ενδεχομένως σας ενδιαφέρουν. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να τερματίσετε μια συνδρομή και να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία δεδομένων. Μπορείτε είτε να χρησιμοποιήσετε το αντίστοιχο link (σύνδεσμο), που μπορείτε να βρείτε σε κάθε ενημερωτικό δελτίο ή να ακυρώσετε τη συνδρομή σας ανά πάσα στιγμή, αποστέλλοντας ένα e-mail στο info.flooring.sc@forbo.com

Cookies
Προκειμένου να μπορούμε να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες της Forbo, η Forbo χρησιμοποιεί cookies σε αυτόν τον ιστότοπο.
Έχετε την επιλογή να αποτρέψετε την αποθήκευση ή την εγκατάσταση των cookies, προσαρμόζοντας ανάλογα τις ρυθμίσεις σας του browser. Περαιτέρω, ήδη τοποθετημένα cookies μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή μέσω του browser (περιηγητή) σας ή άλλων προγραμμάτων λογισμικού. Αυτό είναι δυνατό σε όλους τους συνήθεις browsers. Εντούτοις η Forbo δίνει έμφαση, στο ότι σε αυτήν την περίπτωση, ενδεχομένως να μη μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πλήρως όλες τις λειτουργίες σε αυτόν τον ιστότοπο. Περισσότερες πληροφορίες για τα cookies, μπορείτε να βρείτε στις κατευθυντήριες γραμμές για τα cookies στα επόμενα.

Νομική βάση για την επεξεργασία
Για τους σκοπούς της επεξεργασίας και σεβόμενοι τον GDPR (όπου είναι εφαρμόσιμος), θα θέλαμε να περιγράψουμε τη νομική βάση στην οποία βασιζόμαστε για την επεξεργασία μας των προσωπικών δεδομένων. Οι πλείστες διαδικασίες επεξεργασίας σε σχέση με τον ιστότοπό μας, βασίζονται στο άρθρο 6(1)(f) του GDPR, καθώς η επεξεργασία είναι αναγκαία για τους σκοπούς των νομίμων συμφερόντων που επιδιώκονται από τη Forbo ή από οποιονδήποτε τρίτο, εκτός από την περίπτωση που τα συμφέροντα αυτά υπερκαλύπτονται από τα συμφέροντα ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων, τα οποία απαιτούν προστασία των προσωπικών δεδομένων. Το άρθρο 6(1)(a) του GDPR εξυπηρετεί σα νομική βάση για διαδικασίες επεξεργασίας, για τις οποίες αποκτούμε συγκατάθεση για ένα συγκεκριμένο σκοπό επεξεργασίας. Εάν η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων απαιτείται για την εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενος, όπως είναι η περίπτωση για παράδειγμα, που απαιτούνται οι διαδικασίες επεξεργασίας για τον εφοδιασμό με αγαθά ή για την παροχή άλλης υπηρεσίας, η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6(1)(b) του GDPR. Το ίδιο ισχύει για διαδικασίες επεξεργασίας που απαιτούνται
για την εκτέλεση προσυμβατικών μέτρων, για παράδειγμα στην περίπτωση αιτημάτων πληροφοριών που αφορούν προϊόντα ή υπηρεσίες μας. Εάν η Forbo υπόκειται σε μια νομική υποχρέωση στην οποία απαιτείται η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, όπως η εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων ή η απάντηση σε δημόσιες αρχές, η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6(1)(c) του GDPR.

Διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων
Δεν θα μεταβιβάσουμε, πωλήσουμε ή ανταλλάξουμε προσωπικά δεδομένα που συλλέξαμε, σε οποιουσδήποτε τρίτους, εκτός εάν σας έχουμε ενημερώσει για μια τέτοια μεταβίβαση, πώληση ή ανταλλαγή και μας έχετε χορηγήσει τη ρητή σας συγκατάθεση για το σκοπό αυτό. Εντούτοις στο πεδίο που καθορίζεται στα ακόλουθα, η Forbo επιφυλάσσεται του δικαιώματος να μοιραστεί τα συλλεγέντα δεδομένα με τρίτους: (i) Ανταλλαγή δεδομένων με συνεργαζόμενες ή ελεγχόμενες εταιρείες καθώς επίσης με υπεργολάβους που υπόκεινται σε αυτήν τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή που διέπονται από αρχές που προσφέρουν τουλάχιστον την ίδια προστασία όπως αυτή η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. (ii) Ανταλλαγή δεδομένων με παρόχους υπηρεσιών που διαχειρίζονται τον ιστότοπο ή παρέχουν άλλες υπηρεσίες, όπως η παρακολούθηση της διαδικτυακής κυκλοφορίας, ή η συλλογή στατιστικών αναλύσεων. (iii) Για την προστασία της Forbo και τρίτων, μπορούν συλλεγέντα δεδομένα να διαβιβαστούν σε τρίτους, εάν αυτό απαιτεί μια σχετική νομική εντολή ή εάν μια παρόμοια διαβίβαση είναι αναγκαία για την επιβολή των Όρων της Χρήσης ή της προστασίας των δικαιωμάτων της Forbo ή εκείνων των τρίτων.
Στις ανωτέρω αναφερθείσες περιστάσεις, τα δεδομένα σας μπορούν να μεταβιβαστούν σε χώρες εκτός Ελβετίας ή Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (“EEA”). Προσωπικά δεδομένα μεταβιβάζονται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, στη βάση των δηλώσεων επάρκειας ή άλλων κατάλληλων εγγυήσεων, ιδιαίτερα τυποποιημένων ρητρών προστασίας δεδομένων, υιοθετημένων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας, εάν επιθυμείτε να ζητήσετε ένα αντίγραφο των συγκεκριμένων εγγυήσεων, που εφαρμόζονται στην εξαγωγή των προσωπικών σας δεδομένων [(άρθρο 13(1)(f) του GDPR)].

Για πόσο διάστημα θα αποθηκευθούν προσωπικά δεδομένα;
Θα επεξεργαστούμε και θα αποθηκεύσουμε προσωπικά δεδομένα, μόνο για όσο διάστημα απαιτείται προκειμένου να επιτύχουμε το σκοπό για τον οποίο τα προσωπικά δεδομένα συγκεντρώθηκαν, αλλά σε κάθε περίπτωση, για όχι μικρότερο διάστημα από όσο απαιτούν οι εφαρμοστέες διατάξεις διατήρησης δεδομένων και θα διαγράψουμε κατά κανόνα τα προσωπικά δεδομένα εν συνεχεία.

Τι δικαιώματα διαθέτω ως υποκείμενο δεδομένων;
Κάθε υποκείμενο δεδομένων διαθέτει το δικαίωμα της πρόσβασης σύμφωνα με το άρθρο 15 του GDPR, το δικαίωμα της διόρθωσης σύμφωνα με το άρθρο 16 του GDPR, το δικαίωμα της διαγραφής σύμφωνα με το άρθρο 17 του GDPR, το δικαίωμα του περιορισμού της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 18 του GDPR, το δικαίωμα της αντίρρησης σύμφωνα με το άρθρο 21 του GDPR και κατά περίπτωση – το δικαίωμα της φορητότητας δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 20 του GDPR. Περαιτέρω, εάν ισχύει στην περίπτωσή σας, υπάρχει επίσης ένα δικαίωμα υποβολής μιας καταγγελίας σε μια αρμόδια ρυθμιστική αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 77 του GDPR.
Μπορείτε ανά πάσα στιγμή, να αποσύρετε τη συγκατάθεση που μας παραχωρήσατε για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Αυτό ισχύει επίσης, όσον αφορά την απόσυρση δηλώσεων συγκατάθεσης, που μας χορηγήθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του GDPR, δηλ. πριν από την 25η Μαΐου του 2018. Μια παρόμοια απόσυρση εντούτοις, δεν θα επηρεάσει την επεξεργασία δεδομένων, που διεξήχθη πριν από την απόσυρση της συγκατάθεσής σας.

Google Analytics (υπηρεσία αναλύσεων που προσφέρει η Google, σχετικά με την επισκεψιμότητα του ιστότοπου)
Ο ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί τη Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού διαχειριζόμενη από τη Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, United States (“Google”). Αναλυτικά στοιχεία ιστού είναι η συλλογή, η συνάθροιση και η ανάλυση δεδομένων, που αφορούν τη συμπεριφορά των επισκεπτών των ιστότοπων. Μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού συλλέγει μεταξύ άλλων δεδομένα για τον ιστότοπο από τον οποίο ήλθε ένα πρόσωπο (το λεγόμενο παραπέμποντα -referrer), για τις υποσελίδες που δέχτηκαν επίσκεψη ή για τη συχνότητα και τη διάρκεια κατά την οποία μια υποσελίδα υπήρξε αντικείμενο παρατήρησης. Τα αναλυτικά στοιχεία ιστού χρησιμοποιούνται κυρίως για τη βελτιστοποίηση ενός ιστότοπου και προκειμένου να φέρουν εις πέρας μια ανάλυση κόστους – οφέλους της διαδικτυακής διαφήμισης.
Για τα αναλυτικά στοιχεία ιστού μέσω της Google Analytics, ο διαχειριστής χρησιμοποιεί την εφαρμογή "_gat. _anonymizeIp". Με αυτήν την εφαρμογή, η διεύθυνση IP της διαδικτυακής σύνδεσης του υποκειμένου των δεδομένων, περικόπτεται και ανωνυμοποιείται από τη Google, όταν επιχειρείται πρόσβαση στον ιστότοπό μας από ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από άλλο συμβαλλόμενο κράτος της Συμφωνίας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Στόχος της Google Analytics, είναι να αναλύει την κυκλοφορία στον ιστότοπό μας. Η Google χρησιμοποιεί τα συλλεγέντα δεδομένα και πληροφορίες, μεταξύ άλλων για την αξιολόγηση της χρήσης του ιστότοπού μας και για την παροχή online αναφορών που εμφανίζουν τις δραστηριότητες στον ιστότοπό μας και για την προσφορά άλλων υπηρεσιών, που αφορούν τη χρήση του διαδικτυακού μας τόπου για εμάς.
Η Google Analytics τοποθετεί ένα cookie, στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων. Με την τοποθέτηση του cookie, η Google έχει τη δυνατότητα να αναλύει τη χρήση του ιστότοπού μας. Με κάθε κλήση σε μια από τις μεμονωμένες σελίδες αυτού του ιστότοπου, ο διαδικτυακός περιηγητής (web browser) στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων, θα υποβάλει αυτόματα δεδομένα μέσω της Google Analytics, συστατικό στοιχείο για το σκοπό της διαδικτυακής διαφήμισης (online advertising) και της διευθέτησης προμηθειών στη Google. Κατά τη διάρκεια της πορείας αυτής της τεχνικής διαδικασίας, η επιχείρηση Google αποκτά γνώση προσωπικών δεδομένων, όπως η διεύθυνση IP του υποκειμένου των δεδομένων, που εξυπηρετεί τη Google μεταξύ άλλων, στην κατανόηση της προέλευσης των επισκεπτών και των ‟κλικαρισμάτωνˮ και στη συνέχεια στη δημιουργία διακανονισμών προμηθειών.
Το cookie χρησιμοποιείται για την αποθήκευση προσωπικών πληροφοριών, όπως η ώρα πρόσβασης, η τοποθεσία από την οποία επιχειρήθηκε η πρόσβαση και η συχνότητα των επισκέψεων στον ιστότοπό μας από το υποκείμενο των δεδομένων. Με κάθε επίσκεψη στο διαδικτυακό μας τόπο, τέτοιου είδους προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP της πρόσβασης στο Internet που χρησιμοποιείται από το υποκείμενο των δεδομένων, θα διαβιβάζονται στη


Google στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται από τη Google στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η Google μπορεί να διαβιβάσει παρόμοια προσωπικά δεδομένα μέσω της τεχνικής διαδικασίας σε τρίτους.
Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, να αποτρέψει ανά πάσα στιγμή την τοποθέτηση cookies μέσω του ιστότοπού μας με μια αντίστοιχη προσαρμογή του χρησιμοποιούμενου web browser (διαδικτυακού περιηγητή) και έτσι να αρνηθεί μόνιμα την τοποθέτηση cookies. Μια παρόμοια προσαρμογή του χρησιμοποιούμενου web browser, θα απέτρεπε επίσης τη Google Analytics από την τοποθέτηση ενός cookie στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων. Επιπρόσθετα, cookies ήδη σε χρήση από την Google Analytics, μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή μέσω ενός web browser ή άλλων προγραμμάτων λογισμικού.
Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων έχει τη δυνατότητα, να προβάλει αντίρρηση σε μια συλλογή δεδομένων που παράγονται από τη Google Analytics, τα οποία σχετίζονται με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, καθώς επίσης να προβάλει αντίρρηση στην επεξεργασία αυτών των δεδομένων από τη Google. Για το σκοπό αυτό το υποκείμενο των δεδομένων πρέπει να ‟κατεβάσειˮ ένα πρόσθετο (add-on) του browser υπό το link (σύνδεσμο) https://tools.google.com/dlpage/gaoptout και να το εγκαταστήσει. Αυτό το πρόσθετο του browser αναφέρει στη Google Analytics μέσω ενός JavaScript (γλώσσα προγραμματισμού χρησιμοποιούμενη στην ανάπτυξη ιστού), ότι οποιαδήποτε δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σε διαδικτυακές σελίδες, δεν θα διαβιβαστούν στην Google Analytics. Η εγκατάσταση του πρόσθετου του browser, θεωρείται από την πλευρά της Google ως μια αντίρρηση. Εάν συνεπώς το σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων διαγραφεί, μορφοποιηθεί ή εγκατασταθεί εκ νέου, τότε το υποκείμενο των δεδομένων πρέπει να επανεγκαταστήσει το πρόσθετο του browser, προκειμένου να ‟απενεργοποιήσειˮ τη Google Analytics.
Περαιτέρω πληροφορίες και εφαρμοστέες διατάξεις προστασίας δεδομένων της Google, μπορούν να ανακτηθούν υπό https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ και υπό http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Η Google Analytics εξηγείται περαιτέρω υπό το ακόλουθο link https://www.google.com/analytics/.

Κοινωνικοί σελιδοδείκτες (Social bookmarks)
Οι κοινωνικοί σελιδοδείκτες που αναγνωρίζονται από το σχετικό λογότυπο, χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον ιστότοπο. Οι χρήστες συγκεκριμένων πλατφορμών κοινωνικών μέσων, μπορούν να χρησιμοποιούν αυτούς τους κοινωνικούς σελιδοδείκτες, για να τοποθετούν links (συνδέσμους) επιλεγμένων ιστοσελίδων της Forbo στα προφίλ τους, προκειμένου να τα επισημάνουν ή για να μοιραστούν τη σχετική σελίδα με τις επαφές τους. Οποτεδήποτε ‟κλικάρετεˮ σε κοινωνικούς σελιδοδείκτες, στέλνετε στοιχεία ταυτοποίησης στη σχετική πλατφόρμα του κοινωνικού μέσου. Εάν δεν επιθυμείτε να το κάνετε, πρέπει να μην ενεργοποιήσετε τους κοινωνικούς σελιδοδείκτες. Για να ανακαλύψετε περισσότερα σχετικά με τη συλλογή δεδομένων ή την επεξεργασία και χρήση τους από τις πλατφόρμες κοινωνικών μέσων, παρακαλώ ανατρέξτε στις πολιτικές προστασίας των δεδομένων των μεμονωμένων πλατφορμών των κοινωνικών μέσων.

Μέτρα ασφαλείας
Λαμβάνοντας υπόψη το παρόν στάδιο εξέλιξης, τα έξοδα υλοποίησης και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το γενικό πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς επίσης τον κίνδυνο της διαφορετικής πιθανότητας και σοβαρότητας για τα δικαιώματα και ελευθερίες των μεμονωμένων ατόμων, καταβάλλουμε την ενδεδειγμένη προσπάθεια, για να προστατεύσουμε τα προσωπικά δεδομένα από τυχαία και παράνομη καταστροφή και απώλεια. Προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται με σωστό τρόπο και να τα προστατεύσουμε από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή αποκάλυψη. Χρησιμοποιούμε ένα συνδυασμό επεξεργασίας, τεχνολογίας και ελέγχων φυσικής ασφαλείας, για να βοηθήσουμε στην προστασία των προσωπικών δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή αποκάλυψη.
Επιπλέον, η πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα περιορίζεται σε εκείνους τους εργαζόμενους, αναδόχους και αντιπροσώπους, που απαιτείται να γνωρίζουν παρόμοια δεδομένα, προκειμένου να εκτελέσουν τις ανατεθείσες σε αυτούς λειτουργίες και να αναπτύξουν ή να βελτιώσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Τροποποίηση αυτής της Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Η Forbo επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τροποποιήσει αυτήν τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Η Forbo συνιστά να επανεξετάζετε αυτήν τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σε τακτά χρονικά διαστήματα, ούτως ώστε να είστε πάντα ενήμεροι της τελευταίας προσέγγισης της Forbo, στο θέμα της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο, αναγνωρίζετε επίσης ότι είναι δική σας ευθύνη, να επανεξετάζετε κατά διαστήματα αυτήν τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και να ανακαλύπτετε οποιεσδήποτε αλλαγές που μπορεί να έχουν γίνει.

Εφαρμοστέο δίκαιο
Οποιαδήποτε και όλες οι διαφορές που εγείρονται από ή σε συνδυασμό με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, θα διέπονται από το ελβετικό δίκαιο και θα διευθετούνται μόνον από τα δικαστήρια της έδρας των κεντρικών γραφείων της Forbo στο Baar, Ελβετία, υποκείμενες στον αποκλεισμό διατάξεων αντιτιθέμενων νόμων.

Επικοινωνία μαζί μας
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων εντός της Forbo, παρακαλώ μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή στην ακόλουθη διεύθυνση.

Forbo Sarlino SAS
63, rue Gosset
B.P. 62717
FR-51055 Reims Cedex
Τηλέφωνο +33 326 773 030
E-Mail: dataprivacy@forbo.com

Ιούνιος 2020