Επιλέξτε τη χώρα σας

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Forbo Websites

Επιλέξτε ένα τμήμα

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από το ελβετικό δίκαιο
Forbo Holding Ltd
Lindenstrasse 8
CH-6340 Baar
Ελβετία
Τηλέφωνο +41 58 787 25 25
Φαξ +41 58 787 20 25
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@forbo.com


Όροι χρήσης και αποποίηση ευθύνης

Γενικές πληροφορίες
Οποιαδήποτε πρόσβαση και χρήση της παρουσίας στο Διαδίκτυο www.forbo.com («δικτυακός τόπος») της Forbo Holding Ltd («Forbo»), θα διέπεται από τους παρόντες όρους («Όροι χρήσης»). Η Forbo διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους χρήσης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Όταν επισκέπτεστε τον παρόντα ιστότοπο, («εσείς» ή ο «Χρήστης») συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους χρήσης.

Αποποίηση ευθύνης
Αυτός ο δικτυακός τόπος και το περιεχόμενό του – δηλαδή οτιδήποτε διαβάζετε, ακούτε ή βλέπετε, προορίζονται μόνο για το σκοπό της παροχής πληροφοριών. Η Forbo προσπαθεί να βεβαιωθεί ότι οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο είναι ακριβείς και ενημερωμένες, ωστόσο, αυτό δεν μπορεί να δώσει καμία εγγύηση για τον δικτυακό τόπο ή το περιεχόμενό του. Αυτό σημαίνει ειδικότερα ότι αποκλείονται οποιεσδήποτε και όλες οι εγγυήσεις για την συνοπτικότητα, την πληρότητα, την νομιμότητα, την επικαιρότητα, την χρηστικότητα ή την ορθότητα των πληροφοριών που περιέχει ή οποιωνδήποτε πληροφοριών παρέχει, ή συνδέεται με αυτές. Επιπλέον, η Forbo δεν εγγυάται ότι η πρόσβαση σε αυτό τον δικτυακό τόπο θα είναι χωρίς προβλήματα ή ότι δεν θα διακόπτεται η πρόσβαση σας.

Η Forbo δεν έχει καμία υποχρέωση να προβεί στην κατάργηση παρωχημένων πληροφοριών από τον δικτυακό της τόπο ή να προβεί στην ενημέρωση ή διόρθωσή τους. Η Forbo διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, επεκτείνει ή αλλιώς να προσαρμόσει το περιεχόμενο του δικτυακού της τόπου χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Εξαίρεση ευθύνης
Η Forbo αναλαμβάνει την ευθύνη για ζημίες που προκαλούνται σε εσάς ή σε τρίτους από οντότητες της Forbo ως αποτέλεσμα εκ προθέσεως ή εκ βαρείας αμελείας κακής συμπεριφοράς ή ως αποτέλεσμα εκ προθέσεως ή εκ βαρείας αμελείας παράλειψης. Ωστόσο, θα πρέπει να αναλάβει τέτοια ευθύνη μόνο εντός του πλαισίου αυτού που επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Κάθε περαιτέρω ευθύνη, ήτοι οποιαδήποτε ευθύνη για τη συμπεριφορά εκτός από εκ προθέσεως ή εκ βαρείας αμελείας παράβασης καθήκοντος ή παραλείψεων, ή για τυχόν ζημιές που προκαλούνται από βοηθητικούς παράγοντες (η οποία περιλαμβάνει εργολάβους ή εργαζομένους), θα πρέπει να αποκλείεται εντελώς. Οποιαδήποτε χρήση του διαδικτυακού τόπου πραγματοποιείται με ευθύνη του χρήστη.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι
Ο δικτυακός τόπος της Forbo μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς ιστοτόπους τρίτων. Η Forbo δεν έχει κανένα έλεγχο επί του περιεχομένου ή των δικτυακών τόπων τρίτων και, κατά συνέπεια, δεν δίνει καμία εγγύηση για τη νομιμότητα, την ορθότητα, τη χρηστικότητα, την επικαιρότητα ή την πληρότητα των εν λόγω περιεχόμενου ή των δικτυακών τόπων. Η Forbo δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο τρίτων ή δικτυακούς τόπους ή οποιουσδήποτε δικτυακούς τόπους παρέχουν συνδέσεις στην ιστοσελίδα της Forbo ή την εμφανίζουν σε πλαίσια.

Σελιδοδείκτες κοινωνικών δικτύων
Οι σελιδοδείκτες μέσων κοινωνικής δικτύωσης που προσδιορίζονται από το εκάστοτε λογότυπο χρησιμοποιούνται τον δικτυακό τόπο της Forbo. Οι χρήστες ορισμένων πλατφορμών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν αυτούς τους σελιδοδείκτες για να τοποθετήσουν συνδέσμους από επιλεγμένες τοποθεσίες της Forbo στο προφίλ τους για να τους επισημάνουν ή να κοινοποιήσουν την αντίστοιχη σελίδα στις επαφές τους. Κάθε φορά που κάνετε κλικ σε σελιδοδείκτες κοινωνικών δικτύων, στέλνετε δεδομένα εντοπισμού στην εκάστοτε πλατφόρμα μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Τα άτομα που μοιράζονται τα μηνύματα/πληροφορίες της Forbo χρησιμοποιώντας τους σελιδοδείκτες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, δεν επιτρέπεται να μιλούν εξ ονόματος της Forbo ή να εκπροσωπούν την Forbo. Δημοσιεύουν τις δικές τους απόψεις και γνώμες. Επιπλέον, οι διατάξεις που ορίζονται στους παρόντες όρους χρήσης όσον αφορά τις εξωτερικές συνδέσεις ισχύουν επίσης για τους σελιδοδείκτες μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας
Το περιεχόμενο αυτού του δικτυακού τόπου, δηλαδή εικόνες, βίντεο, εικόνες και κείμενα εμπορικών σημάτων, τα λογότυπα δήλωσης, τα γραφιστικά λογότυπα, τα γραφικά, το αντίγραφο, τα δελτία τύπου καθώς και άλλες πληροφορίες, προστατεύονται από τα ισχύοντα διανοητικά δικαιώματα και άλλους νόμους με στόχο την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση μέρους ή του συνόλου του περιεχόμενου ή της διάταξης αυτού του δικτυακού τόπου χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του τμήματος εταιρικής επικοινωνίας της Forbo (Forbo Corporate Communications). Οποιαδήποτε τέτοια συγκατάθεση που χορηγήθηκε από την Forbo μπορεί να ανακληθεί από την Forbo οποιαδήποτε στιγμή χωρίς η Forbo να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν επιστροφές χρημάτων ή δαπάνες.

Προστασία προσωπικών δεδομένων
Στην περίπτωση που αποφασίσετε να κοινοποιήσετε στη Forbo τα προσωπικά σας δεδομένα, συμφωνείτε ότι τα δεδομένα αυτά θα μεταδοθούν χωρίς κρυπτογράφηση και ότι η Forbo θα έχει το δικαίωμα να αποθηκεύσει και να χρησιμοποιήσει τα εν λόγω δεδομένα σύμφωνα με τις διατάξεις της Forbo για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου βρίσκονται στη Δήλωση Απορρήτου Δεδομένων που παρέχεται εφεξής.

Ασφάλεια μεταφοράς δεδομένων
Το Διαδίκτυο είναι ένα παγκόσμιο αίτημα. Χρησιμοποιώντας τον δικτυακό μας τόπο ή επικοινωνώντας μαζί μας μέσω e-mail, μια φόρμα επικοινωνίας ή παρόμοιο μέσο, δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη μη κρυπτογραφημένη μετάδοση όλων των δεδομένων που σκοπεύετε να στείλετε στην Forbo. Τυχόν δεδομένα που στέλνονται μέσω αυτών των καναλιών δεν είναι ούτε εμπιστευτικά ούτε ασφαλή.Μπορεί να χαθούν ή να τα δουν άλλοι, να υποκλαπούν ή να τροποποιηθούν από τρίτους και ενδέχεται να αποσταλούν πέρα από τα εθνικά σύνορα. Λόγω της λειτουργικής και επιχειρησιακής δομής του Διαδικτύου και των ενυπαρχόντων κινδύνων του συστήματος, όλες οι διαβιβάσεις δεδομένων που ξεκίνησαν από εσάς προκύπτουν με δική σας ευθύνη. Άλλες διατάξεις ισχύουν μόνο σε περίπτωση που η Forbo σας προσφέρει επιλογή για κρυπτογραφημένη μετάδοση. Επικοινωνώντας με τη Forbo ηλεκτρονικά, εξουσιοδοτείτε τη Forbo να επικοινωνήσει μαζί σας ηλεκτρονικά, επίσης.

Η Forbo δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για τυχόν ζημίες που προκύπτουν σε συνδυασμό με μηνύματα που στάλθηκαν από και προς τη Forbo μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με οποιοδήποτε άλλο σύστημα ηλεκτρονικής μετάδοσης μηνυμάτων.

Εφαρμοστέο δίκαιο
Οποιαδήποτε και όλες οι διαφορές που προκύπτουν από ή σε συνδυασμό με τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου θα διέπονται από το ελβετικό δίκαιο και θα επιλύονται μόνον από τα δικαστήρια του τόπου έδρας της εταιρείας Forbo στο Baar (Ελβετία) και υπόκειται σε αποκλεισμό των συγκρουόμενων νομοθετικών διατάξεων.

Αύγουστος 2014