Vælg land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Reklamationer

Om du är beställare/förvaltare/slutförbrukare av Forbos produkter och behöver reklamera en Forboprodukt skall du vända dig direkt till din golventreprenör. Här bedömer man problemet/skadan och kan i de allra flesta fall lösa reklamationen omgående. Vid särskilt svårbedömda fall kan golventreprenören kontakta Forbo för konsultation.


Objekt/projektreklamationer
Förhållandet på projektmarknaden regleras normalt av ABM 07 (Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installatörsentreprenader). Även här gäller att kunden/beställaren ska göra sin reklamation direkt till golventreprenören. Golventreprenören konsulterar Forbo i särskilt svårbedömda fall. Du kan använda samma besiktningsprotokoll som tidigare till hjälp vid din besiktning.

Konsumentreklamationer
Du som är återförsäljare har ansvaret för att hantera reklamationer från privatpersoner. Följ de rutiner som svensk konsumentlagstiftning föreskriver, så skyddas både slutkonsumenten och du från felaktiga beslut. Det innebär att en privatperson ska vända sig till inköpsstället för att reklamera en Forboprodukt. Inköpsstället bedömer reklamationen hos kunden och kan vid speciellt svårbedömda fall vända sig till Forbo för konsultation. Till hjälp vid besiktning av reklamation kan du använda ett Besiktningsprotokoll.

För ytterligare information om svensk konsumentlagstiftning rekommenderar vi Konsumentverkets hemsida.
Konsumentverket

Materialreklamationer för företagskunder
Alla reklamationer/klagomål på material anmäls genom en ifylld Reklamationsanmälan Material som skickas till oss. Bifoga gärna bilder och materialprover till reklamationsanmälan för det förenklar vår hantering och leder till en snabbare bedömning.

Skicka sedan reklamationsanmälan till claims.sweden@forbo.com eller till vår adress:

Forbo Flooring AB
Reklamationer
Box 9046
40091 Göteborg

Transportreklamationer
Ni kan anmäla er transportreklamation på följande sätt:

Ladda ner Reklamationsanmälan Transport, ifylld anmälan mailas till oss på logistik.se@forbo.com. Du kan även faxa 031-285394 eller skicka via post.

Alternativt kan ni ringa oss på tel 031-89 20 00 så sänder vi en reklamationsanmälan via post eller fax.

Dokument för reklamationer
Besiktningsprotokoll
Reklamationsanmälan Material
Reklamationsanmälan Transport