Vælg land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Gulve til renrumsmiljøer

Luftbårne partikler kan være en væsentlig forureningskilde i renrumsmiljøer i medicinalindustrien, bioindustrien og produktionsindustrien. Partiklerne forringer både produktiviteten og forårsager korrosion og produktforringelser. ISO-standarder og cGMP-regler for luftens renhed kræver, at du løbende fremlægger ensartede resultater, som kan dokumenteres. Her kan Colorex hjælpe. Velegnede produkter er Colorex SD, Colorex EC og Colorex EC plus.

Colorex
Colorex

Colorex

Colorex er perfekt til renrum i disse typer miljøer og opfylder de strengeste krav til partikeludledning og reducerer kontamineringsrisikoen. Colorex-seriens egnethed til anvendelse i renrum er endvidere blevet certificeret af det tyske institut Fraunhofer IPA på baggrund af et omfattende testforløb.
Klik for at gå til Colorex

Normer, certificeringer, garanti

Colorex-seriens certificering som velegnet til anvendelse i renrum består af to uafhængige kvalificeringer:
CSM-kvalificeringen, som angiver Colorex EC's egnethed til anvendelse i en bestemt renrumsklasse baseret på partikel- og luftafgivende egenskaber.
Dette er den primære kvalificering, som typisk anvendes på fremstilling af halvledere, men som også anvendes på renrum i medicinalindustrien.
TESTED DEVICE-certificering, som har målt Colorex EC's dekontaminerende egenskaber ved forskellige kemiske og biologiske påvirkninger. Testforløbet anvendes typisk i medicinalindustrien og bioindustrien og i sundhedssektoren generelt.
CSM er en forkortelse for Cleanroom Suitable Materials. CSM er en industrisammenslutning, som blev startet af det tyske institut Fraunhofer IPA i 2003. CSM udvikler testmetoder baseret på internationale standarder for vurdering af udefrakommende elementers egnethed til anvendelse i renrumsmiljøer. Sammenslutningen består i dag af 30 førende navne inden for global kontamineringskontrol. Forbo Flooring indtrådte i CSM-sammenslutningen i 2009.

Colorex EC's vigtigste kvalificerende egenskaber er:
Colorex EC's partikelfrigivelse under friktionspåvirkning opfylder kravene til luftrenhed for ISO klasse 4-renrum i henhold til ISO 14644-1.
Udledninger af TVOC ved 23° C overstiger ikke grænseværdierne for ISO-AMC klasse -9.1 i henhold til ISO 14644-8.
Klæbetest for mikroorganismer efter Fraunhofer-metoden har påvist, at Colorex EC er velegnet til brug i farmaceutiske zoner i klasse A og B i henhold til EC-GMP Annex 1.
Colorex EC's biologiske modstand (over for mikroorganismer) er blevet testet i henhold til ISO 846. Vækstintensiteten under mikroskopisk inspektion var 0, hvilket påviser, at materialet ikke kan fungere som næringskilde for mikroorganismer og derfor er goldt og fungistatisk.
Overfladens rengøringsvenlige egenskaber blev bedømt i henhold til den tyske VDI-retningslinje 2083 Part 9.1. Overfladens rengøringsvenlige egenskaber i henhold til denne standard placerer Colorex EC mellem klasse 1 og klasse 10 på en skala, som går fra 0,1 (bedst) til 1000 (værst).
Colorex EC's kemiske modstandsdygtighed over for 14 udvalgte kemikalier blev testet gennem nedsænkning i henhold til ISO 2812-1. De udvalgte kemikalier er de hyppigst anvendte kemikalier i overfladerengøringsmidler, desinfektionsmidler og biodekontaminering.
De komplette testresultater med tilhørende beskrivelser findes i brochuren "Cleanroom Suitability Certifications", som kan downloades via linket til højre.

Fraunhofer