Vælg land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Fast Flooring - hurtigt monterede gulve

Fast Flooring - hurtigt monterede gulve

Hurtigt, nemt og økonomisk. Forbos fleksible kollektioner af løslagte gulve med fikseringslim eller i nogle tilfælde helt løstlagte, inklusiv indgangsmåtter og gulve til interiører i banevare, flise- og plankeformat.

Hurtigt - nogle af produkterne kan monteres på eksisterende gulve, og da de ikke behøver at blive monteret med fuldlimning kan det reducere monteringstiden.

Nemt*' - Fliser og planker klikkes blot sammen ved hjælp af en egnet hammer, og da de ikke skal fuldlimes er de nemme at montere. Der er ingen lugtgener, det daglige arbejder forstyrres i mindre grand under monteringen, og du kan gå på gulvene umiddelbart efter de er lagt.

**Økonomisk
– Mange steder er der åbent 24/7 og der kan dyrebare ophold i driften begrænses, da der ikke er behov for fuldlimning og dermed kan der være en potentiel besparelse på monteringsomkostningerne. Besparelserne er endnu større, når et eksisterende løslagt og fikseringslimet produkt erstattes med et andet løslagt produkt. Det eksisterende produkt kan hurtigt og nemt afmonteres uden skader på undergulvet.

Bæredygtighed – Ved helt løstlagte gulve kan lim elimineres, og når gulvet skal fjernes efter mange års brug, så vil genanvendelsen af det gamle gulvmateriale være meget mere ligetil og det gamle undergulv kræver ikke de samme indsatser.

Det er vigtigt at analysere brugen af gulvet og sammenholde det med det produkt man overvejer at anvende før man vælger at anvende et løst lagt gulv. Kontakt Forbo for yderligere råd og vejledning om mulighederne for at lave et løst lagt gulv i dit projekt.

Fast Flooring - hurtigt monterede gulve

Om Fast Flooring Gulve - hurtigt monterede gulve

Om Fast Flooring Gulve - hurtigt monterede gulve

Alle Forbos løslagte og hurtigt monterede gulve er ideelle til renoveringsprojekter.
Nedenfor er en sammenligning af monteringsmetoderne for et standard gulvprodukt, i dette tilfælde vinyl, i forhold til en Fast Flooring vinyl. Det viser tydeligt, hvordan tid og penge kan spares ved at bruge et løslagt og fikseringslimet gulv.

Renovering ved brug af vinyl, som skal limes
• Fjern gammel gulvbelægning, limrester mv
• Udjævn/reparer underlaget til egnet underlag for ny gulvbelægning
• Montér ny gulvbelægning iht. monteringsvejledningen.

Renovering ved hjælp af Forbo Fast Flooring produkter
• Du skal sikre, at undergulvet lever op til kravene i monteringsvejledningen på det produkt du skal montere samt rengøre overfladen.
• Montér Fast flooring produktet iht monteringsanvisningen f.eks. med tape (Sarlon Modul´up) eller gummihammer (Allura Puzzle)
• Svejs Fast Flooring banevare produkter

Ud over renoveringsprojekter omfatter Fast Flooring kollektionen flere produkter, der er egnede til brug på fugtige undergulve med op til 97% RF:

Colorex EC plus
Colorex Basic Plus
Colorex R11

Fast flooring logo

Fast Flooring kollektionerne

Fast Flooring Kollektionerne

Vores kollektion af hurtigt monterede produkter dækker en bred vifte af belægninger og kan fås i filse-, planke- eller banevareformat.

Indgangsområder
• Coral Click – ‘fra hylden’ modulært måttesystem som enkelt samles på stedet
• Surestep Fast Fit: kombinerer klæbefri montering med livslang skridsikkerhed.


Banevare - Modul’up
Modul'up løslagt banevarevinyl er et innovativt gulvbelægningskoncept med et fremtidigt sigte. Fås i to højtydende konstruktioner:
• Decibel (19 dB), hvor trinlydsdæmpning er nødvendig
• Compact til områder med meget trafik

Fliser & planker
• Allura Click - vores LVT tilbud i naturtro træ- og stendesign, der hurtigt og nemt kan monteres takket være vores velprøvede og patenterede ‘klik’ -system
• Allura Puzzle - Puzzle blev lanceret i februar 2020 og er ideel til monteringer i stor skala, da hver flise er 96 x 96 cm og er enkel at montere blot ved at ”pusle” fliserne sammen
• Allura Ease - et af de hurtigste produkter at montere, det er også let at fjerne, genbruge og genanvende
• Colorex EC plus - en permanent ledende flisegulvbelægning i løst fliseformat, ideel til at begrænse dyrebart driftsstop eller hvis undergulvet er en udfordring
• Colorex Basic plus - et løslagt fliseformat, ideelt når dyrebart driftsstop eller ringe undergulve er et problem
• Colorex R11 - et løslagt fliseformat, ideelt når dyrebart driftsstop eller ringe undergulve er et problem og så har produktet en ekstra fordel med sin skridsikre R11 overflade

Allura Puzzle

Fordele for slutbruger

Begræns driftsstop. Vælg en gulvbelægning som er hurtig at montere

Download her pamfletten som viser fordelene for slutbrugeren - Fordele for slutbrugeren ved gulve som er hurtige at montere

Quick
• Minimal disruption and downtime as a Fast Flooring installation can save over 50% of downtime if a new sub-floor is not needed
• No need to apply adhesive so quicker for contractor to install
• No adhesive setting or drying times so quicker installation
• Floor is ready for immediate use after installation, no need to wait 48 hours before using with heavy traffic

Easy
• None of the usual adhesive constraints such as drying times and lingering odours
• Less dust, mess and a reduced environmental impact as no adhesive
• No adhesive so no possibility of adhesive failure giving you peace of mind
• Easy to remove and recycle at end of life as no adhesive residue on back of the material. Subfloor is left clean and sound for repeat installation
• If there is no need for a new sub floor, it means there’s no ‘wet trades’ on site
• Proven system with over 1 million m² installed of some Fast Flooring products such as Modul’up

Economical
• A Fast Flooring installation can reduce downtime by over 50% if a new sub-floor is not needed, thereby saving you significant money
• No adhesive so floors can be reused in other areas of a building or in temporary installations eg pop-ups, exhibitions
• Potential savings on future renovations as no costly subfloor preparation required on removal

Sarlon Modul'Up 4330121 & 4330572

Contractor Benefits

Where to use Fast Flooring products?

Download pamfletten, som viser fordelene med Fast Flooring produkter for gulvlæggeren

Hurtig
• Mange af produkterne kan monteres på eksisterende gulve
• Intet behov for fuldlimning, så monteringstiden reduceres

Nemt
• Fri for at transportere tunge ruller på stedet - kun standard monteringsværktøjer skal bruges
• Ingen grund til bekymring om klæbemidlet er påført korrekt
• Ingen grund til bekymring om lugtgener fra limen
• Nemt at udskifte et Fast Flooring produkt, da det ikke er limet fast, og undergulvet forbliver rent og plant, klar til en ny montering

Økonomisk
• Reduceret monteringstid betyder, at du kan nå flere opgaver. Det er gavnligt særligt om sommeren, når skolernes renoveringsarbejde er omfattende
• Reduceret monteringstid kan betyde, at nogle opgaver kan nås i løbet af en weekend. Det giver en fordel hos de kunder som ønsker at minimere eller helt ophold i den daglige drift.

Hvor kan Fast Flooring produkter anvendes?

Hvor kan Fast Flooring produkter anvendes?

Fast Flooring produkter egner sig til montering i mange forskellige områder og tilbyder fordele til særlige segmenter

Uddannelse
• Det kan være muligt at færdigmontere gulve over en weekend eller en kortere skoleferie
• Det er muligt at lægge Fast fit produkter på eksisterende gulve og dermed undgå omkostninger og ombygnings-forstyrrelser forbundet med at udbedre undergulvet
• Undgår tørretid og eventuelle lugtgener fra lim - forbedrer trivsel for personale og elever

Sundhedssektoren
• Monteringstiden kan reducere ophold i driften med over 50%, og det har betydning i et døgnbemandet hospitalsmiljø
• Gulve kan bruges lige efter monteringen, så der er ikke behov for at vente 48 timer efter monteringen, inden gulvet kan modstå tung trafik
• Hvis det eksisterende undergulv er egnet, kan monteringen af Fast Fit produkter foregå uden støj, og det minimerer gener for patienter & personale
• Da der i de fleste tilfælde ikke er behov for lim eller udbedring af undergulvet reduceres de kliniske rengøringsbehov
• Indeklimaet for personale og elever forbedres ved at undgå tørretid og eventuelle lugtgener fra lim

Kontor
• De modulære Fast Fit-produkter (som Allura Ease, Puzzle og Click) er nemme at montere på eksisterende undergulve
• Ideel til brug i midlertidige pop-up-områder eller som et mobilt gulv
• Minimal forstyrrelse af den daglige drift under montering
• Undgår tørretid og eventuelle lugtgener fra lim - forbedrer indeklimaet for personale

Retail
• Monteringshastigheden minimerer ophold i driften, og det er afgørende i et 24-timers miljø
• Gulve kan bruges lige efter monteringen, så der er ikke behov for at vente 48 timer inden tung trafik som fx palleløftere kan bruges på gulvet
• Hvis det eksisterende undergulv er egnet, kan monteringen af Fast Fit-produkter foregår uden støj, og det betyder at den daglige drift ikke forstyrres.
• Fast Fit kollektioner er tilgængelige til store områder med krav til høj ydeeve i stor målestok og med høj ydeevne til tung trafik, højt punktbelastning og trafik på hjul
• Forbedrer trivsel for personale og kunder og undgår tørretid og eventuelle lugtgener fra lim
• Fast Fit produkter fås i naturlige træ- og stenlook og i klare farver til designgulve

Industri
• Allura Color Plus, Colorex EC plus, Basic Plus og R11 er højt ydende gulvsystemer, der er egnede til brug for gaffeltrucks
• Den unikke vaffelstruktur på bagsiden af ovennævnte produkter gør det muligt at ventilere fugtige gulve under brug
• Særskilt udbedring af undergulvet er ikke nødvendig, hvis gulvet er rimeligt plant

Modul'up resin saffron