Vælg land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Vores ISO 9001 certifikat

Forbo så værdien i at imødekomme kundens krav til en kvalitetsdreven organisation, og besluttede i 2012 at undersøge muligheden for at øge engagementet i at levere kvalitet i hele organisationen. I april 2013 gennemførte Forbo en stor forandring ved at certificere alle globale salgsselskaber i et multi site 9001 certifikat.


Multi site certifikat

I gulvbranchen er ISO 9001 multi site certificering for alle salgsorganistaioner unik. Hvor de fleste organisationer kun inkluderer salgskontorer, som ligger på produktionsenhederne omfattede Forbo også slagsorganisationer uden for Europa og de europæiske organisationer, som ikke havde en produktionsenhed.
I de seneste år er kvalitetskulturen hos Forbo intensiveret yderligere, og Forbo er igen blevet certificeret to gange - med en komplet overgang til den nye ISO 9001: 2015 standard i april 2019.

ISO 9001 logo

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 er et kvalitetsstyringssystem, hvor kundekrav, kundetilfredshed og kontinuerlig forbedring er de bærende hjørnestene. I kvalitetsstyringssystemet beskrives de processer, der skaber og kontrollerer den service, der leveres til kunden for at sikre, at kundens behov og forventninger bliver opfyldt.

ISO 9001:2015 standarden følger Plan, Do, Check, Act cyklussen i en procesbaseret tilgang og tilskynder overvejelser om risici.

PDCA er et værktøj, der kan bruges til at styre processer og systemer.

Plan, Do, Check, Act

PDCA står for:
Plan: at sætte mål for systemet og processer for at kunne levere resultater (“Hvad skal man gøre” og “Hvordan skal man gøre det”)
Do: at implementere og kontrollere, hvad der var planlagt
Check: at overvåge og måle processer og resultater i forhold til politikker, mål og krav og at rapportere resultater.
Act: at træffe foranstaltninger for at forbedre udførelsen af processerne.

PDCA fungerer som en cyklus med kontinuerlig forbedring - bygget på overvejelser om risici på hvert trin.

Documents

  • Certificate multi-site ISO 9001 Sales

    Download multi site certifikatet ISO 9001 salg

  • Forbo Quality Policy 2019

    Download Forbos kvalitetspolitik 2019