Vælg land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Produktionen, vores fodaftryk

Vi fremstiller bæredygtige gulvbelægninger, som er gode for mennesker, for bygninger og for miljøet – både hvad angår produktion og funktionel kvalitet. Og derfor hjælper vores gulvbelægninger kunderne med at få et bedre miljø, både inde, hvor gulvbelægningen anvendes, og også ude i naturen.

Forbo anvender livscyklusvurdering (LCA) som en uafhængig metode til at måle vores miljøpåvirkning. Vi er forpligtet efter Green Designs principper: at øge effektiviteten, reducere brugen af naturlige råvarer og altid søge efter den mest miljøvenlige løsning.

Vi reducerer, genbruger, recirkulerer og fornyr. eksempelvis indsamler vi produktionsaffald og genanvender det som bagside i nye produkter. Vi fremstiller vores gulvbelægninger i rene, effektive fabrikker, drevet af 100% grøn energi.

Produktionen

Livscyklusvurdering

Forbo anvender livscyklusvurdering (LCA)som en åben og transparent metode, til at måle vores produkters samlede miljøpræstation.

Livscyklusvurderingen (LCA), som er ISO 14040-certificeret, samler og evaluerer et produktsystems input og output samt mulige miljøpåvirkninger gennem hele produktets livscyklus efter vugge-til-grav-princippet.
Måling af specifikke påvirkningskategorier fokuserer på reduktionstiltag. Det er grundlaget for Forbos grønne udvikling og samlede præstation.

LCA beregnes for 1 m² installeret gulvbelægning fra vugge til montering. Vi baserer vores LCA-beregning på vægtet mængde af alle de produkter, vi fremstiller, og medregner også energiforbruget i alle vores kontorer og lagre i hele verden.

vores fodaftryk

"Det er vores målsætning at at minimere Forbo Flooring Systems' miljøpåvirkning med yderligere 25 % før slutningen af 2015 (i forhold til 2009) målt ved hjælp af de vægtede kategorier i vores livscyklusvurderingsmålesystem, som er certificeret af et uafhængigt institut.(cf2009)"

Miljøvaredeklarationer

Forbo Flooring Systems har offentliggjort miljøvaredeklarationer En EPD viser kvantificerede miljødata for et produkt, baseret på informationer fra en livscyklusvurdering (LCA). EPD-rapporten verificeres af det europæiske institut for producenter af elastiske gulvbelægninger (ERFMI) og som sammenfatter og forklarer de data, der er indsamlet fra LCA'en.

Alle EPD'er findes i Download her på hjemmesiden eller på UL's database over miljøvenlige og bæredygtige produkter .


Du kan læse mere om ERFMI og oprette en EPD på dit eget projekt på ERFMI's hjemmeside.

EPD

Grønne designprincipper

Vi anvender bevidst grønne designprincipper til alle vores produkter og processer. For at leve op til vores løfte om at reducere vores grønne fodaftryk med 25 % i 2015 bliver alle vores kollektioner udviklet og designet, så vi kan opfylde denne målsætning.


Med hvert eneste nye produkt tilstræber vi at:

●Gøre vores forbrug af materialer, energi og andre ressourder mere effektivt.
● Minimere skader eller forurening fra de valgte materialer.
● Reducere eventuelle langsigtede skadelige effekter af brugen af produktet til et minimum.
● Sikre, at produktets planlagte levetid er passende, set rent miljømæssigt, og at produktet fungerer i hele sin levetid.

Reduce, Renewable, Reuse, Recycle

Nøglen til vores succes i implementeringen af vores miljøpolitik ligger i anvendelsen af de "4 R'er": Reduce, Renewable, Reuse, Recycle (reduktion, vedvarende energi/fornyelige ressourcer, genbrug og genvinding) Vi har allerede implementeret flere tiltag i hele vores virksomhed, og vi tilstræber fortsat at forbedre os, så vi kan opfylde vores miljømålsætninger.

Reduce:reduktion af energiforbrug, affald til deponi og forbrug af nye råmaterialer
Renewable: elektricitet af vedvarende energi samt naturlige og bæredygtige råmaterialer
Reuse:genbrug af produktionsaffald på tværs af alle afdelingerne
Recycle: returløsninger for produkter og vareprøver

4R's

Forbo way to win

I 2010 indførte vi vores interne uddannelsesforløb 'The Forbo Way to Win'. Vi har brugt det til at indføre vores bæredygtighedspolitik og styrke medarbejderes engagement ved at give dem en platform, hvor de kan yde deres bidrag til at reducere energiforbrug, brug af råmaterialer samt mængden af affald. Vi har også bedt dem om idéer til mere genbrug.

Eksempler på" The Forbo Way to Win" i praksis

Som en del af programmet har vi modtaget over 1.700 idéer, som har affødt 600 mulige projekter, og nogle af dem er allerede implementeret:

● Genoprulning af garnstumper til genbrug i produktionen af Tessera-gulvtæppefliser. Mindre affald og mindre forbrug af naturressourcerne.

● Mindre vandforbrug til dampproduktionen i Forbo Ripley-afdelingen. Lavere energiforbrug til produktion af Flotex.

● Brug af forskellige størrelser forudskårne længder papir til den automatiske bagsidemontering i Forbos afdeling i Frankrig. 2 % lavere årligt papirforbrug.

● Afskaffelse af papkernerne i jumborullerne med Flotex uden trykskader. 50 ton lavere papirforbrug om året.

Brochurer

 • Creating Better Environments brochure

  Miljø-brochure
  Læs om vores miljøprofil

 • Sustainability Policy

  Sustainability report 2016
  Download vores nyeste report om bæredygtighed.

 • Annual report 2012

  Annual report Health, Safety & the environment
  Download vores arbejdsmiljørapport.