Vælg land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Sundhed: det næste skridt inden for bæredygtighed

Miljødebatten har i lang tid været fokuseret på fremtiden: Det har handlet om at passe på de ressourcer, der er vigtige for kommende generationer.
Den nuværende situation viser tydeligt, at det er følgende der betyder noget:
Her og nu!
Smog i Asien, plastsuppen i havene og bekymringen om udtømning af naturens ressourcer er alle emner, der er relevante i dag.
Hos Forbo Flooring Systems vil vi koncentrere os om miljøet i dag, og hvordan det påvirker dig og din sundhed.
Internationale trendrapporter beskriver sundhed som "den nye rigdom".
Den nyoprettede formandspost for indeklima på Delft Technical University, sundhedsklassificeringssystemer til bygninger og forskning i positive effekter af naturen på arbejdspladsen har alle en tydelig kobling til sundhed.

CHO L&H freestanding
CHO house

Vurdering og kontrol af virkningen af kombinationen af miljøparametre (varme, akustik, lys og luftkvalitet) på mennesker og det byggede miljø er afgørende for, at man kan vende den negative virkning til en positiv oplevelse (*.
Hvad kan en gulvbelægningsvirksomhed gøre for at bidrage til den enkeltes sundhed?
For os betyder det, at vi skal have et bredt sortiment, så vi kan tilbyde den bedste løsning i alle situationer og handle, når der er mulighed for forbedring, og at vi skal sætte en standard, der er anført af innovation.
"Committed to the health of one" er vores ambition om, at det enkelte menneske, der på den ene eller anden måde kommer i kontakt med vores gulve, får gavn af vores bestræbelser på at skabe et bedre indemiljø.
(* Prof. dr. ir.
Philomena M. Bluyssen:
The indoor environment hand book)