เลือกประเทศ

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Forbo Websites

เลือกแผนก

สายด่วน คุณธรรมของ Forbo

ประมวลจรรยาบรรณของ Forbo กำหนดหลักการดำเนินธุรกิจและค่านิยมพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของเรา อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ประมวลจรรยาบรรณของ Forbo.
หาก Forbo มีข้อยกเว้นที่จะไม่ยึดมั่นในหลักการดำเนินธุรกิจและค่านิยมพื้นฐานอย่างเต็มที่ เราแนะนำให้คุณรายงานเรื่องนี้ผ่านทาง สายด่วนคุณธรรมของ Forbo หรือโทรติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับดูแลองค์กรที่หมายเลข +41 58 787 25 46 หรือส่งอีเมลไปที่ compliance@forbo.com


ยื่นรายงาน

เราแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้คุณระบุชื่อตัวเอง เพื่อให้เราสามารถติดต่อคุณได้ แต่หากคุณต้องการปกปิดตัวตน เราเข้าใจและเคารพสิ่งที่คุณเลือก