בחר את הארץ שלך

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

הצהרת פרטיות נתונים

מבוא
בהצהרת פרטיות נתונים זו אנו, Forbo אחזקות בע"מ, רוצים לתאר כיצד אנו מטפלים בנתונים אישיים שאנו או כל אחת מהחברות הבת שלנו ("Forbo") אוספים, משתמשים ומעבדים באמצעות אתר האינטרנט של Forbo ודפי המשנה שלו ("אתר") ואת הזכויות שיש לך כנושא נתונים.
Forbo מחויבת לסטנדרטים גבוהים של פרטיות נתונים, ועיבוד נתונים אישיים על ידי Forbo יהיה רק על פי החקיקה שחלה על הגנה על נתונים (ובפרט בתקנה הכלליות להגנה על נתונים של האיחוד האירופי, "GDPR"). אם כי השימוש באתר זה אפשרי בדרך כלל מבלי לשתף נתונים אישיים כלשהם, שימוש בשירותים מסוימים באתר זה אפשרי רק אם תבחר לשתף אותנו בנתונים האישיים.
Forbo יישמה אמצעים טכניים וארגוניים רבים כדי להבטיח את ההגנה על נתונים אישיים המעובדים באמצעות אתר זה. עם זאת, תמסורת נתונים מבוססי אינטרנט עלולה להיות לא מאובטחת, ולפיכך לא ניתן להבטיח הגנה מוחלטת של הנתונים האישיים שלך.


מידע ש Forbo לא תאסוף

Forbo עשויה לאסוף נתוני משתמש אישיים כלליים בדרכים שונות, למשל, אם אתה מבקר באתר, עושה מנוי לשירות ידיעון, או בשילוב עם פעילויות, שירותים, פונקציות או משאבים אחרים הזמינים באתר Forbo.
בעת ביקור באתר זה, נאספים מה שקרוי נתוני שימוש, כגון סוגי דפדפן וגרסאות בשימוש, אתר האינטרנט שממנו האתר שלנו נגיש, תאריך ושעת גישה, כתובת פרוטוקול אינטרנט (אשר, עם זאת, הוא אנונימי כך שאינו מאפשר הקש על אנשים פרטיים) וספק שירותי האינטרנט של מערכת הגישה. Forbo משתמשת בנתונים אלה רק כדי לספק את תוכן האתר שלנו בצורה נכונה, למטב את תוכן האתר שלנו, וכן את הפרסומת שלו, להבטיח את ישימות ארוכת הטווח של מערכות טכנולוגיית המידע שלנו וטכנולוגיית האתר, ולספק לרשויות אכיפת החוק את המידע הדרוש לתביעה פלילית במקרה של מתקפות סייבר. Forboלא תשתמש בנתונים כדי להסיק מסקנות כלשהן לגבי נשוא המידע. נתונים הכלולים בקבצי יומן שרת מאוחסנים בנפרד מכל הנתונים האישיים שסופקו על ידי נושא נתונים.
נתונים נוספים, כגון שמך, כתובת האימייל, מספר הטלפון או כל מידע אישי אחר שלך נאספים רק אם אתה משתף נתונים אלה עם Forbo מרצון.

שירותי מנוי וטופסי יצירת קשר

באתר זה ניתנת למשתמשים אפשרות להירשם לידיעונים ולפרסומים אחרים של Forbo, ליצירת קשר באמצעות טופסי יצירת קשר ולהזמין שירותים מForbo . אתה יכול לראות מתוך מסכת הקלט המתאימה אילו נתונים אישיים מועברים. מלבד נתונים אלה, אנו שומרים גם את כתובת ה - IP של מערכת המחשב שהוקצתה על ידי ספק שירותי האינטרנט ומשמשת את נשוא המידע בעת הרישום, וכן את התאריך והשעה של הרישום על מנת להגן עלינו מפני שימוש אפשרי לרעה.
הנתונים האישיים שנאספו באופן זה ישמשו רק לצורך שיתוף נתונים אישיים שלך אתנו, כלומר לשלוח ידיעונים או כל פרסומים אחרים שאליהם נרשמת, להגיב לפניותיך או לעבד הזמנות שבצעת. בכל עת יש באפשרותך לבטל מנוי ולחזור בך מהסכמתך לעיבוד הנתונים. באפשרותך להשתמש בקישור המתאים שניתן למצוא בכל ידיעון או לבטל את הרישום בכל עת על-ידי שליחת הודעת דואר אלקטרוני אל info.flooring.sc@forbo.com

עוגיות

כדי להיות מסוגלת להציע לך את שירותי Forbo, Forbo עושה באתר זה שימוש בקובצי עוגיות.
באפשרותך למנוע אחסון או התקנה של קובצי עוגיות על ידי התאמת הגדרות הדפדפן בהתאם. יתר על כן, ניתן למחוק בכל עת עוגיות שכבר הוגדרו באמצעות הדפדפן או תוכנות אחרות. זה אפשרי בכל הדפדפנים המקובלים. עם זאת, Forbo מדגישה כי במקרה זה ייתכן שלא תוכל להשתמש בכל הפונקציות באתר זה. מידע נוסף על קובצי עוגיות ניתן למצוא במדריך קובצי עוגיות שלהלן.

בסיס משפטי לעיבוד

לצורך וביחס ל GDPR (כאשר זה ישים), ברצוננו לתאר את הבסיס המשפטי שעליו אנו מסתמכים לצורך עיבוד נתונים אישיים. רוב פעולות העיבוד בהקשר לאתר האינטרנט שלנו מבוססות על סעיף 6 (1) (f) של GDPR כפי שהעיבוד דרוש לצורך אינטרסים לגיטימיים של Forbo או של צד שלישי, למעט במקרים שהאינטרסים או זכויות יסוד וחירויות של נשוא המידע המחייבים הגנה על נתונים אישיים גוברים על אינטרסים אלו. סעיף 6 (1) (a) של GDPR משמש כבסיס המשפטי לפעולות העיבוד שעבורן אנו מקבלים הסכמה למטרות עיבוד מסוימות. אם עיבוד נתונים אישיים הוא הכרחי לביצוע חוזה לו אתה צד, כפי שקורה, למשל, כאשר פעולות העיבוד נחוצות לצורך אספקת סחורות או לאספקת שירות אחר, העיבוד מתבסס על סעיף 6 (1) (b) של GDPR. זה חל גם על פעולות עיבוד הדרושות לביצוע צעדים טרום חוזיים, למשל במקרה של שאלות לגבי המוצרים או השירותים שלנו. אם Forbo כפופה לחובה משפטית שעל פיה נדרש עיבוד נתונים אישיים, כגון לצורך מילוי חובות מס או מענה לרשויות ציבוריות, העיבוד מבוסס על סעיף 6(1)(c) של GDPR.

שיתוף נתונים אישיים

לא נעביר, נמכור או נחליף נתונים אישיים שנאספו לצד שלישי כלשהו, אלא אם הודענו לך על העברה, מכירה או החלפה כאמור, ואתה נתת הסכמתך המפורשת לכך. עם זאת, Forbo שומרת לעצמה את הזכות לחלוק את הנתונים שנאספו עם צדדים שלישיים במסגרת המוגדרת להלן: (i) שיתוף עם חברות קשורות או חברות שבשליטה וכן קבלני משנה, אשר כפופים להצהרת פרטיות נתונים זו או המצייתים לכללים שעל פיהם יש לכל הפחות את אותה הגנה כמו שבהצהרת פרטיות נתונים זו; (ii) שיתוף עם ספקי שירות המנהלים את האתר או מספקים שירותים אחרים, כגון מעקב אחר תעבורת האינטרנט או קימפול ניתוחים סטטיסטיים, כאשר Forbo מתחייבת לחשוף רק נתונים גנריים שאינם מאפשרים לזהות אותך; (iii) ניתן לשתף נתונים שנאספו לצורך הגנה על Forbo ועל צדדים שלישיים, אם הדבר נדרש על ידי סמכות משפטית רלוונטית או אם שיתוף זה נחוץ כדי לאכוף את תנאי השימוש או כדי להגן על הזכויות של Forbo או של צד שלישי.
בנסיבות שהוזכרו לעיל, הנתונים שלך עשויים להיות מועברים למדינות מחוץ לשווייץ או לאזור הכלכלי האירופי ("EEA"). נתונים אישיים מועברים מחוץ ל- EEA על בסיס הצהרות הלימות או אמצעי הגנה מתאימים אחרים, ובפרט סעיפי הגנת נתונים סטנדרטיים שאומצו על ידי הנציבות האירופית.
אנא צור אתנו קשר אם ברצונך לבקש עותק של אמצעי ההגנה המסוימים החלים על ייצוא הנתונים האישיים שלך (סעיף 13 (1) (f)) של GDPR.

לכמה זמן יישמרו הנתונים האישיים?
אנו נעבד ונאחסן נתונים אישיים רק כל עוד קיים צורך להשיג את המטרה שלשמה נאספו נתונים אישיים, אך בכל מקרה, לא פחות מהנדרש על פי הוראות השמירה על נתונים רלוונטיים, ולאחר מן נמחק נתונים אישיים באופן שוטף.

אילו זכויות יש לי כנושא נתונים?

לכל נושא נתונים קיימת זכות גישה על פי סעיף 15 של GDPR, הזכות לתיקון לפי סעיף 16 של GDPR, הזכות למחיקה לפי סעיף 17 של GDPR, הזכות להגביל עיבוד לפי סעיף 18 של GDPR, הזכות להתנגד לפי לסעיף 21 של GDPR, ואם ישים - הזכות לניידות נתונים על פי סעיף 20 של GDPR. יתר על כן, במידה וזה ישים עבורך, יש גם זכות להגיש תלונה לרשות הסדרת פרטיות נתונים המתאימה לפי סעיף 77 של GDPR.
בכל עת יש באפשרותך לחזור בך מהסכמה שניתנה לנו לעיבוד נתונים אישיים. זה חל גם על ביטול הצהרות הסכמה שנחתמו עבורנו לפני כניסת GDPR לתוקף, כלומר לפני 25 במאי 2018. עם זאת, ביטול כזה לא ישפיע על עיבוד נתונים שבוצע לפני חזרה בך מהסכמתך.

Google Analytics

אתר זה עושה שימוש ב- Google Analytics, שירות ניתוח אינטרנט המופעל על ידי Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, United States , ("Google"). ניתוח תנועת גולשים הוא איסוף, ריכוז וניתוח של נתונים לגבי התנהגות מבקרים באתר. שירות ניתוח אינטרנט אוסף, בין היתר, נתונים על האתר שממנו האדם הגיע (מה שקרוי מפנה), אילו דפי משנה בוקרו, או באיזו תדירות ומשך הזמן בו דפי המשנה נצפו. ניתוח תנועת גולשים משמש בעיקר למיטוב אתר אינטרנט, וכדי לבצע ניתוח עלות-תועלת של פרסום באינטרנט.
לניתוח תנועת גולשים באמצעות Google Analytics הבקר משתמש ביישום "_gat. anonymizeIp". באמצעות יישום זה, כתובת ה- IP של חיבור האינטרנט של נשוא המידע מקוצרת על ידי Google וזהותו מוסתרת בעת גישה לאתרים שלנו ממדינה חברה באיחוד האירופי או ממדינה אחרת הקשורה בהסכם האזור הכלכלי האירופי.
מטרת Google Analytics היא ניתוח התנועה באתר שלנו. Google משתמשת בנתונים ובמידע שנאספו, בין היתר, על מנת להעריך את השימוש באתר שלנו ולספק דוחות מקוונים, המציגים את הפעילות באתר שלנו, ולספק לנו שירותים אחרים בנוגע לשימוש באתר האינטרנט שלנו.
Google Analytics מציב קובץ עוגיות במערכת טכנולוגיית המידע של נשוא המידע. ההגדרה של קובץ העוגיות מאפשרת ל Google לנתח את השימוש באתר שלנו. עם כל התקשרות אל אחד הדפים של אתר זה, דפדפן האינטרנט במערכת טכנולוגיית המידע של נשוא המידע יציג נתונים באופן אוטומטי באמצעות רכיב Google Analytics לצורך פרסום מקוון והסדרת עמלות ל- Google. במהלך הנוהל הטכני הזה, חברת Google מתוודעת לנתונים אישיים, כגון כתובת ה- IP של נשוא המידע, המשמש את Google, בין היתר, כדי להבין את מקור המבקרים והקליקים, וכתוצאה מכך ליצור הסדרי עמלה.

קובץ העוגייה משמש לאחסון מידע אישי, כגון זמן הגישה, המיקום שממנו בוצעה הגישה, ותדירות הביקורים של האתר שלנו על ידי נשוא המידע. בכל ביקור באתר האינטרנט שלנו, נתונים אישיים אלה, כולל כתובת ה- IP של הגישה לאינטרנט המשמשת את נשוא המידע, מועברים אל Google בארצות הברית. נתונים אישיים אלה מאוחסנים על ידי Google בארצות הברית. Google עשויה להעביר נתונים אישיים אלה לצדדים שלישיים באמצעות הנוהל הטכני.

בכל עת נשוא המידע עשוי, כפי שאמור לעיל, למנוע את הגדרת קובצי העוגיות באמצעות אתר האינטרנט שלנו, באמצעות התאמת דפדפן האינטרנט אשר בשימוש, ובכך למנוע באופן קבוע את ההגדרה של קובצי העוגיות. התאמה כזו לדפדפן האינטרנט שבשימוש תמנע גם מ- Google Analytics להגדיר קובץ עוגייה במערכת טכנולוגיית המידע של נשוא המידע. נוסף לכך, קובצי עוגייה שכבר נמצאים בשימוש ב- Google Analytics עשויים להימחק בכל עת באמצעות דפדפן אינטרנט או תוכנות אחרות.
נוסף לכך, לנשוא המידע יש אפשרות להתנגד לאיסוף הנתונים שנוצרו על ידי Google Analytics, הקשורים לשימוש באתר זה, וכן לעיבוד נתונים אלה על ידי Google. לצורך זה, נשוא המידע חייב להוריד תוסף דפדפן בקישור https://tools.google.com/dlpage/gaoptout ולהתקין אותו. תוסף דפדפן זה מורה ל- Google Analytics באמצעות JavaScript, שאין להעביר ל Google Analytics את הנתונים והמידע על הביקורים בדפי אינטרנט. התקנת התוסף של הדפדפן נחשבת על ידי Google כהתנגדות. אם מערכת טכנולוגיית המידע של נשוא המידע נמחקת, מפורמטת או מותקנת מחדש לאחר מכן, על נשוא המידע להתקין מחדש את תוסף הדפדפן כדי לבטל את Google Analytics.
מידע נוסף וההוראות הישימות להגנה על נתונים של Google ניתנים לאחזור ב https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ וב http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Analytics מוסבר בהמשך בקישור הבא https://www.google.com/analytics/.

אתר סימניות

אתר זה משתמש באתרי סימניות המזוהים על ידי הלוגו המתאים. משתמשים בפלטפורמות מסוימות של מדיה חברתית יכולים להשתמש באתרי סימניות אלה כדי להכניס קישורים של אתרי Forbo נבחרים לפרופילים שלהם, כדי לסמן אותם או לשתף את הדף המתאים עם אנשי הקשר שלהם. בכל פעם שאתה לוחץ על אתר סימניות, אתה שולח נתונים מזהים לפלטפורמת המדיה החברתית המתאימה. אם אינך רוצה לעשות את זה, אל תפעיל את הסימניות. לברור פרטים נוספים על איסוף הנתונים או העיבוד והשימוש בהם באמצעות פלטפורמות מדיה חברתית, נא עיין במדיניות פרטיות הנתונים של פלטפורמות המדיה החברתיות.

אמצעי אבטחה

אם לוקחים בחשבון את החידושים האחרונים, את עלויות היישום ואת אופיו, היקפו, הקשרו ומטרותיו של העיבוד, וכמו כן את הסיכון של הסתברות וחומרה משתנים באשר לזכויות ולחירויות של אנשים, אנו עושים מאמץ הולם להגן על נתונים אישיים נגד הרס ואובדן מקרי ולא חוקי. אנו משתדלים להבטיח שיעשה שימוש נכון בנתונים אישיים ולהגן עליהם מפני גישה, שימוש או גילוי בלתי מורשים. אנו משלבים בקרי תהליך, טכנולוגיה ואבטחה פיזית כדי לסייע בהגנה על נתונים אישיים מפני גישה, שימוש או גילוי לא מורשים.
יתרה מכך, הגישה לנתונים האישיים מוגבלת לעובדים, קבלנים וסוכנים שצריכים להכיר נתונים אלה על מנת לבצע את התפקידים שהוקצו להם ולפתח או לשפר את המוצרים והשירותים שלנו.

שינוי בהצהרת פרטיות נתונים זו

Forbo שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הצהרת פרטיות נתונים זו בכל עת. Forbo ממליצה לעיין בהצהרת פרטיות נתונים זו במרווחי זמן קבועים, כך שתהיה מעודכן תמיד על הגישה האחרונה של Forbo להגנה על נתוניך האישיים. בביקורך באתר האינטרנט, אתה מאשר גם כי באחריותך לעיין בהצהרת פרטיות נתונים זו אחת לתקופה ולברר אם חלו בה שינויים.

החוק החל

החוק השוויצרי יחול על כל המחלוקות הנובעות משימוש באתר זה או בקשר אליו, והן תיושבנה רק על ידי בתי המשפט שבמקום מושב המטה של Forbo אשר בבאר שבשווייץ, בכפוף לחריגה על פי הוראות חוק מתנגשות.

צור אתנו קשר

אם יש לך שאלות כלשהן בנוגע להצהרת פרטיות נתונים זו או הקשורות לעיבוד נתונים אישיים ב Forbo, אל תהסס לפנות אלינו בכל עת לכתובת כדלקמן.

Forbo Sarlino SAS
63, rue Gosset
B.P. 62717
FR-51055 Reims Cedex
Phone: +33 326 773 030
E-Mail: dataprivacy@forbo.com


מאי 2018