בחר את הארץ שלך

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

כתב וויתור על אחריות ותנאי שימוש


גילויים הנדרשים על פי החוק השוויצרי
Forbo Holding Ltd
Lindenstrasse 8
CH-6340 Baar
Switzerland
טלפון +41 58 787 25 25
פקס +41 58 787 20 25
דוא"ל: info@forbo.com


תנאי שימוש ופטור מאחריות


מידע כללי
כל גישה ושימוש בנוכחות של החברה באינטרנט www.forbo.com («אתר האינטרנט») של Forbo Holding Ltd («Forbo»), יהיו כפופים לתנאים אלה («תנאי השימוש»). Forbo שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש בכל עת וללא כל הודעה מוקדמת

בביקורך באתר זה, אתה ("אתה" או "המשתמש") מסכים לתנאי שימוש אלה.

הודעת פטור מאחריות
אתר זה ותוכנו - כלומר, כל מה שאתה קורא, שומע או רואה באתר, מיועדים למטרות אספקת מידע בלבד. Forbo שואפת להבטיח כי המידע המתפרסם באתר הנו נכון ומעודכן, אך עם זאת, היא אינה יכולה לקחת על עצמה כל ערבות או אחריות לאתר או לתוכנו. בפרט, משמעות הדבר היא שאין היא נוטלת כל אחריות לגבי הדיוק, השלמות, החוקיות, האקטואליות, השימושיות או הנכונות של המידע שהאתר מכיל או כל מידע אליו מוצגים קישורים. בנוסף, Forbo אינה ערבה לכך שהגישה לאתר זה תהיה חסרת בעיות לחלוטין, או שלא יהיו כל שיבושים בגישה שלך לאתר.

forbo אינה חייבת להסיר כל מידע שהתיישן מהאתר, או לעדכן או לתקן אותו. כמוכן, Forbo שומרת לעצמה את הזכות לתקן, להרחיב או להתאים בכל צורה אחרת את התוכן של האתר שלה בכל עת ללא כל הודעה מוקדמת.

החרגה מאחריות
Forbo תיטול אחריות לנזקים שנגרמים לך או לצד שלישי על ידי גופים השייכים ל- Forbo כתוצאה מהתנהגות רעה מכוונת או רשלנית ביותר, או כתוצאה מהשמטה או עשייה מכוונת או רשלנית ביותר; אך היא תיטול אחריות כזו רק במסגרת מה שנדרש על ידי החוקים החלים. החברה לא תיטול על עצמה כל אחריות נוספת, ובפרט, כל אחריות על התנהלות שאינה התנהגות מכוונת או רשלנית ביותר או השמטה מכוונת או רשלנית ביותר, או עבור נזקים שנגרמו על ידי נציגים במסגרת מתן העזרה (שכוללים גם עובדי קבלן או עובדים). כל שימוש באתר יתבצע באחריותו הבלעדית של המשתמש.

קישורים חיצוניים
האתר של Forbo עשוי להכיל קישורים לאתרים מצד שלישי. אין ל- Forbo כל שליטה על התוכן או האתרים של כל צד שלישי ולפיכך היא אינה נוטלת על עצמה כל אחריות לגבי החוקיות, הנכונות, השימושיות, האקטואליות או השלמות של תכנים או אתרים מסוג זה. Forbo לא תהיה אחראית לתוכן או אתרים של כל צד שלישי או לכל אתר המספק קישור לאתר של Forbo או מציג קישורים כאלה במסגרת.

אתרי סימניות (Social bookmarks)
האתר של Forbo משתמש באתרי סימניות המזוהים על ידי סימני הלוגו התואמים. המשתמשים של רשתות חברתיות מסוימות יכולים להשתמש באתרי הסימניות הללו כדי להכניס קישורים של אתרים נבחרים של Forbo לפרופילים שלהם, כדי לסמן אותם או לשתף את העמוד שמעניין אותם עם אנשי הקשר שלהם. בכל פעם שתלחץ על אתר סימניה, יישלחו נתונים מזהים לפלטפורמה של הרשת החברתית שעל הלוגו שלה אתה לוחץ. אין למשתמשים שמשתפים הודעות/ מידע של Forbo באמצעות אתרי סימניה כל זכות להתבטא בשם Forbo או לייצג את Forbo. הם מפרסמים את ההשקפות והדעות שלהם בלבד. בנוסף, ההוראות שמפורטות בתנאי שימוש אלה לגבי קישורים חיצוניים, חלים גם לגבי אתרי סימניות.

זכויות קניין רוחני
כל התכנים של אתר זה, כולל תמונות, סרטוני וידאו, סימנים מסחריים בצורת תמונה או טקסט, משפטי לוגו, איורי לוגו, אמנות גרפית, עותקים, הודעות לעיתונות וכל מידע נוסף, מוגנים על ידי זכויות יוצרים רלוונטיות וחוקים אחרים שמטרתם להגן על זכויות הקניין הרוחני. כל העתקה, מסירה או כל שימוש אחר בחלק או בכל התוכן או העיצוב של אתר זה מבלי לקבל את הסכמת Forbo Corporate Communications בכתב ומראש הנם אסורים. כל הסכמה כזו שמתקבלת מ- Forbo ניתנת לביטול על ידי Forbo בכל עת מבלי שתהיה ל- Forbo כל אחריות לגבי פיצויים או עלויות.


פרטיות המידע
אם תחליט להעניק ל-Forbo גישה למידע האישי שלך, אתה מסכים שמידע זה יימסר ללא הצפנה ושתהיה ל- Forbo הזכות לאחסן ולהשתמש במידע זה בהתאם לדרישות פרטיות הנתונים של Forbo’s. ניתן למצוא מידע מפורט לגבי ההגנה על פרטיותך בהצהרת פרטיות הנתונים המובאת להלן.

בטיחות העברת הנתונים
אינטרנט היא דרישה גלובלית. כל שימוש באתר או יצירת קשר עמנו באמצעות הדוא"ל, טופס יצירת קשר או אמצעים דומים, משמעותם שאתה מסכים להעברה בלתי מוצפנת של כל הנתונים שאתה מתכוון לשלוח ל- Forbo. כל מידע שיישלח באמצעות הערוצים הללו אינו חסוי ואינו מאובטח; ייתכן שהוא ילך לאיבוד וייתכן שצד שלישי יראה אותו, יירט אותו או ישנה אותו, וייתכן שהוא יצא מגבולות המדינה. בשל המבנה התפעולי של האינטרנט והסיכונים הטמונים במערכת, אתה תהיה אחראי על כל סיכון הקשור להעברות המידע שאתה יוזם. קיימות הוראות נוספות החלות רק במקרה ש- Forbo מציעה לך אופציה להעברת נתונים מוצפנת. ביצירת קשר אלקטרונית עם Forbo, אתה מאשר שאתה מרשה ל- Forbo להתכתב עמך באופן אלקטרוני.

Forbo לא תיקח כל אחריות עבורך או עבור אחרים לגבי כל נזק שעלול להיגרם בהקשר של הודעות הנשלחות אל Forbo וממנה באמצעות הדוא"ל או כל מערכת אלקטרונית אחרת להעברת הודעות.

החוק המסדיר
כל עימות או מחלוקת העולים מתוך השימוש באתר זה או בקשר אליו יוסדרו על פי החוק השווייצרי וייושבו רק על ידי בתי המשפט של מקום משכן המשרדים הראשיים שלForbo, ב- Baar (שווייץ) בכפוף לחריגה מהוראות הדין המתנגש.


אוגוסט 2014