Alegeţi-vã ţara

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Informații legale


Disclaimer & termeni și condiții

Declarație pubică prevăzută de legea germană
Forbo Siegling GmbH
Lilienthalstraße 6/8
DE-30179 Hannover
Telefon: +49 (0) 511 67 04 0
Fax: +49 (0) 511 67 04 305
E-mail: siegling@forbo.com
Internet: www.forbo-siegling.com

Condiții de utilizare și exonerare de răspundere*

**Informații generale

Orice accesare și utilizare a prezenței pe Internet www.forbo.com («website») al Forbo Holding Ltd. («Forbo»), este guvernată de aceste prevederi («Conditii de utilizare») . Forbo își rezervă dreptul de a modifica Termenii de utilizare în orice moment și fără o notificare prealabilă.

Prin vizitarea acestui site, dvs. ( «dvs.» sau «Utilizatorul» ) sunteți de acord cu acesti Termeni de utilizare.

Declarație de declinare a responsabilității
Acest website și conținutul său – resp. orice citiți, auziți sau vedeți pe acesta, servesc doar în scopul furnizării de informații. Forbo se străduiește să se asigure că informațiile publicate pe site-ul web sunt corecte și actualizate dar nu își poate asuma nici o garanție pentru site sau pentru conținutul acestuia. Aceasta înseamnă că este exclusă orice garanție în ceea ce privește formularea, caracterul complet, legalitatea, actualitatea, utilitatea sau corectitudinea informațiilor pe care le conține sau informațiile care pot fi accesate prin intermediul link-urilor prezente pe site. În afară de acesta, Forbo nu garantează că site-ul va fi întotdeauna accesat fără probleme sau ca accesul dvs. nu va fi întrerupt.

Forbo nu are nici o obligație de a elimina informațiile învechite de pe site sau de a actualiza și de-a corecta informațiile anterioare. Forbo își rezervă dreptul de a modifica, extinde sau ajusta conținutul site-ului său în orice moment fără o notificare prealabilă.


Exonerarea de răspundere
Forbo își asumă răspunderea pentru daunele cauzate dumneavoastră sau părților terțe de către organismele Forbo ca urmare a unui comportament intenționat, neglijență gravă sau ca urmare a unei omisiuni intenționate sau culpă gravă; cu toate acestea, își asumă o astfel de răspundere numai în limita legilor în vigoare. Este exclusă orice altă răspundere și anume orice răspundere în afara celor pentru abateri sau omisiuni intenționate sau pentru orice daune cauzate de agenți (inclusiv contractanți sau angajați). Utilizatorii folosesc site-ul pe propriul risc.

Linkuri externe
Site-ul Forbo poate conține link-uri către site-urile terților. Deoarece Forbo nu are nici un control asupra conținutului sau site-urilor web ale terților, nu poate acorda nici o garanție pentru legalitatea, corectitudinea, utilitatea, actualitatea sau caracterul complet al conținutului acestor site-uri. Forbo nu este responsabil pentru site-urile terților, conținutul acestora sau pentru site-uri web care afișează link-uri sau marcaje vizuale către site-ul Forbo.

Înscrierea în rețelele sociale
Pe website-ul Forbo sunt utilizate rețelele sociale corespunzătoare logo-ului respectiv. Utilizatorii anumitor platforme sociale sunt în măsură să utilizeze aceste marcaje sociale pentru a plasa link-urile site-urilor Forbo selectate în profilurile lor, pentru a le marca sau pentru a partaja pagina respectivă cu contactele lor. Ori de câte ori faceți clic pe marcajele rețelelor sociale, datele dvs. de indentificare sunt trimise spre platforma socială respectivă. Persoanele care partajează mesaje/informații Forbo utilizând marcajele sociale nu sunt autorizate să vorbească în numele Forbo sau pentru a reprezenta Forbo. Aceștia partajează doar propriile puncte de vedere și opinii. Mai mult decât atât, prevederile stabilite în Condițiile de utilizare privind legăturile externe se aplică și înscrierii în rețelele sociale.

Drepturi de proprietate intelectuală
Conținutul acestei pagini web și anume imagini, filme, imagini și mărci comerciale, logo-uri, logo-uri grafice, grafică, prezentări, comunicate de presă și alte informații, sunt protejate prin drepturi de autor aplicabile și prin alte legi care vizează protecția drepturilor de proprietate intelectuală. Reproducerea, transmiterea sau orice altă utilizare a unei părți sau a întregului conținut sau a schiței acestui site este interzisă în lipsa acordului prealabil scris al Forbo Corporate Communications. Orice astfel de consimțământ acordat de Forbo poate fi retras de către Forbo în orice moment, fără ca Forbo să fie responsabil pentru orice prejudiciu cauzat sau alte cheltuieli.

Confidențialitatea datelor
În cazul în care decideți să puneți la dispoziția Forbo datele dvs. personale, sunteți de acord că aceste date vor fi transmise fără o criptare prealabilă și că Forbo are dreptul de a stoca și utiliza datele menționate în conformitate cu prevederile Regulamentului Forbo privind utilizarea datelor confidențiale. Informații detaliate cu privire la confidențialitatea datelor pot fi găsite în Declarația de confidențialitate de mai jos.

Securitatea transmisiei de date
Internetul este o necesitate globală. Prin utilizarea acestui site sau prin comunicarea cu noi prin e-mail, formular de contact sau alte mijloace similare, sunteți de acord cu transmiterea necriptată a tuturor datelor către Forbo. Datele transmise prin aceste canale nu sunt nici confidențiale nici sigure; datele transmise pot fi pierdute sau vizualizate, interceptate sau modificate de către terțe persoane și pot ajunge dincolo de granițele țării. Din motive tehnice și a riscurilor inerente ale sistemului orice transmisie a datelor dvs. se face pe propriul risc. Aceste condiții se modifică doar în cazul în care Forbo vă oferă o opțiune pentru transmiterea criptată a datelor. Prin contactarea Forbo prin cale electronică autorizați ca Forbo să răspundă mesajelor dvs. pe cale electronică.

Forbo nu își asumă nici o responsabilitate față de dvs. sau alte persoane pentru daunele care apar în urma mesajelor trimise către și recepționate de la Forbo prin e-mail sau orice altă formă de transmitere electronică.

Legea aplicabilă
În cazul oricăror litigii apărute în urma utilizării acestui site se va aplica legea elvețiană iar instanța competentă va fi cel de la sediul central al Forbo în Baar (Elveția), sub rezerva excluderii prevederilor legale contradictorii.

August 2014

Declarație privind Confidențialitatea Datelor

Introducere
Cu prezenta Declarație privind Confidențialitatea Datelor noi, Forbo Holding Ltd., am dori să descriem modul în care gestionăm datele cu caracter personal pe care noi sau oricare dintre filialele noastre (“Forbo”) le colectează, folosește și prelucrează prin intermediul site-ului Forbo și sub-paginilor acestuia (“Site-ul”) și drepturile pe care dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, le aveți.

Forbo se angajează să respecte standarde înalte privind confidențialitatea datelor iar prelucrarea datelor cu caracter personal de către Forbo se va face doar conform legislației aplicabile privind protecția datelor (în special Regulamentul General privind Protecția Datelor al Uniunii Europene, "RGPD"). În timp ce utilizarea acestui Site este în general posibilă fără a partaja niciun fel de date cu caracter personal, anumite servicii de pe aceste Site pot fi utilizate numai dacă alegeți să ne partajați datele cu caracter personal.

Forbo a implementat numeroase măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura protecția datelor cu caracter personal prelucrate prin intermediul acestui Site. Cu toate acestea, transmisiile de date pe internet pot fi nesigure și în consecință nu se poate asigura protecția absolută a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Informații pe care Forbo le va colecta
Forbo poate colecta date generale personale ale utilizatorilor în diverse moduri, de exemplu dacă vizitați Site-ul, vă abonați la un serviciu de buletine informative sau în legătură cu orice alte activități, servicii, funcții sau resurse pe care Forbo le pune la dispoziție pe Site-ul său.

În timp ce vizitați acest Site, sunt colectate așa-zise date de utilizare, cum ar fi tipuri de browser și versiuni utilizate, site-ul din care este accesat Site-ul nostru, data și ora accesului, adresa protocolului de internet (care, totuși, este anonimizată, în măsura în care nu permite nicio interferență referitoare la persoane fizice) și furnizorul de servicii de internet al sistemului de accesare. Forbo folosește aceste date doar pentru a furniza conținutul Site-ului nostru în mod corect, pentru a optimiza conținutul Site-ului nostru precum și publicitatea acestuia, a asigura viabilitatea pe termen lung a sistemelor noastre de tehnologie a informației și tehnologiei referitoare la site-uri și pentru a furniza autorităților de aplicare a legii informațiile necesare pentru urmărirea penală în cazul atacurilor cibernetice. Forbo nu va utiliza datele pentru a trage niciun fel de concluzii despre persoana vizată. Datele conținute în fișierele jurnal de server sunt stocate separat de toate datele cu caracter personal furnizate de o persoană vizată.

Date suplimentare, cum ar fi numele dumneavoastră, adresa de email, numărul de telefon sau orice alte date cu caracter personal sunt colectate doar dacă partajați aceste date cu Forbo în mod voluntar.

Servicii de abonare și formulare de contact
Pe acest Site, utilizatorilor li se acordă oportunitatea de a se abona la buletine informative și alte publicații ale Forbo, de a ne contacta prin intermediul formularelor de contact și de a comanda servicii de la Forbo. Puteți vedea din respectiva mască de intrare ce date cu caracter personal sunt transmise. În afară de aceste date, stocăm de asemenea adresa IP a sistemului informatic atribuită de furnizorul de servicii de internet și utilizată de persoana vizată la momentul înregistrării, precum și data și ora înregistrării pentru a ne proteja împotriva eventualei utilizării incorecte. Dacă este menționat în formular, putem combina datele dvs. de utilizare şi cu datele transmise, pentru a vă identifica preferințele.

Datele personale colectate astfel vor fi utilizate în scopul pentru care dvs. ne comunicați datele personale, de ex. pentru a vă transmite buletine informative sau alte publicații la care v-ați abonat, pentru a răspunde la solicitările dvs., sau pentru a prelucra comenzile pe care le-ați plasat. În afară de aceasta, putem utiliza datele pentru a vă contacta cu privire la produse relevante pentru dvs. Puteți în orice moment să încetați abonarea și să vă retrageți consimțământul vizavi de prelucrarea datelor. Puteți folosi fie link-ul corespondent care se poate găsi în fiecare buletin informativ sau vă puteți dezabona în orice moment trimițând un e-mail la adresa siegling.ro@forbo.com.

Cookie-uri
Pentru a vă putea oferi servicii Forbo, Forbo folosește cookie-uri pe acest Site.

Aveți opțiunea de a împiedica stocarea sau instalarea de cookie-uri ajustând corespunzător setările browser-ului dumneavoastră. În plus, cookie-urile deja setate pot fi șterse în orice moment prin intermediul browser-ului dumneavoastră sau altor programe software. Acest lucru este posibil în toate browserele bine cunoscute. Cu toate acestea, Forbo subliniază că în acest caz este posibil să nu puteți utiliza pe deplin toate funcțiile de pe acest Site. Mai multe informații despre cookie-uri se pot găsi în Ghidul de Cookie-uri de mai jos.

Baza legală pentru prelucrare
În scopurile și în legătură cu RGPD (unde acesta este aplicabil), am dori să prezentăm pe scurt baza legală de care ne prevalăm pentru prelucrarea de către noi a datelor cu caracter personal. Cele mai multe operațiuni de prelucrare în legătură cu Site-ul nostru se bazează pe Articolul 6(1)(f) din RGPD deoarece prelucrarea este necesară în scopurile intereselor legitime urmărite de Forbo sau de un terț, cu excepția cazului în care aceste interese sunt prevalate de interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate care necesită protejarea datelor cu caracter personal. Articolul 6(1)(a) din RGPD servește drept bază legală pentru operațiunile de prelucrare pentru care obținem consimțământul pentru un scop specific al prelucrării. Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru executarea unui contract la care sunteți parte, așa cum este cazul, de exemplu, atunci când operațiuni de prelucrare sunt necesare pentru furnizarea de bunuri sau pentru furnizarea oricărui alt serviciu, prelucrarea se bazează pe Articolul 6(1)(b) din RGPD. Același lucru se aplică operațiunilor de prelucrare care sunt necesare pentru îndeplinirea măsurilor pre-contractuale, de exemplu în cazul întrebărilor referitoare la produsele sau serviciile noastre. Dacă Forbo este supusă unei obligații legale prin care este necesară prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale sau răspunsul către autorități publice, prelucrarea se bazează pe Art. 6(1)(c) din RGPD.

Partajarea datelor cu caracter personal
Nu vom transfera, vinde sau schimba datele cu caracter personal colectate către niciun fel de terți cu excepția cazului în care v-am informat în legătură cu respectivul transfer, vânzare sau schimb și ne-ați furnizat acordul dumneavoastră expres în acest sens. Cu toate acestea, în sfera de aplicare definită mai jos, Forbo își rezervă dreptul de a partaja datele colectate cu terți: (i) partajarea cu companii afiliate sau controlate precum și cu sub-antreprenori, care fac obiectul prezentei Declarații privind Confidențialitatea Datelor sau care respectă principii care oferă cel puțin aceeași protecție ca prezenta Declarație privind Confidențialitatea Datelor; (ii) partajarea cu furnizori de servicii care administrează Site-ul sau furnizează alte servicii, cum ar fi monitorizarea traficului pe web sau compilarea analizelor statistice; (iii) pentru protecția Forbo și terților, datele colectate pot fi partajate cu terți dacă un mandat legal pertinent necesită acest lucru sau dacă respectiva partajare este necesară pentru aplicarea Termenilor de Utilizare sau pentru a proteja drepturile Forbo sau cele ale terților.

În circumstanțele menționate mai sus, datele dumneavoastră pot fi transferate către țări în afara Elveției sau Spațiului Economic European (“SEE”). Datele cu caracter personal sunt transferate în afara SEE în baza declarațiilor de adecvare sau altor garanții adecvate, în special clauze standard de protecție a datelor adoptate de Comisia Europeană.

Vă rugăm să ne contactați dacă ați dori să solicitați o copie de pe garanțiile specifice aplicate exportului datelor dumneavoastră cu caracter personal (Articolul 13(1)(f) din RGPD).

Cât timp vor fi stocate datele cu caracter personal?
Vom prelucra și stoca datele cu caracter personal doar atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopului pentru care datele cu caracter personal au fost colectate, dar în orice caz nu mai puțin decât prevăd dispozițiile aplicabile privind păstrarea datelor, și vom șterge ulterior în mod sistematic datele cu caracter personal.

Ce drepturi am ca persoană vizată?
Fiecare persoană vizată are dreptul de a accesa conform Articolului 15 din RGPD dreptul la rectificare conform Articolului 16 din RGPD, dreptul la ștergere conform Articolului 17 din RGPD, dreptul de a limita prelucrarea conform Articolului 18 din RGPD, dreptul de a obiecta conform Articolului 21 din RGPD, și dacă este aplicabil – dreptul la portabilitatea datelor conform Articolului 20 din RGPD. Mai mult, dacă vă este aplicabil, există de asemenea un drept de a depune o reclamație la o autoritate adecvată care reglementează confidențialitatea datelor conform Articolului 77 din RGPD.

Vă puteți retrage acordul pe care ni l-ați acordat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în orice moment. Acest lucru se aplică de asemenea în ceea ce privește retragerea declarațiilor de consimțământ care au fost făcute către noi înainte de intrarea în vigoare a RGPD, adică înainte de 25 mai 2018. Totuși, această retragere nu va afecta prelucrarea datelor care a fost efectuată înainte de retragerea consimțământului de către dumneavoastră.

Google Analytics
Acest Site folosește Google Analytics, un serviciu de analiză web operat de Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Statele Unite (“Google”). Analiza web înseamnă colectarea, adunarea și analiza datelor referitoare la comportamentul vizitatorilor de pe site-uri. Un serviciu de analiză web colectează, printre altele, date despre site-ul de pe care a venit o persoană (așa-numitul site de proveniență), ce sub-pagini au fost vizitate, sau cât de des și pe ce durată a fost vizualizată o sub-pagină. Analiza web se utilizează în principal pentru optimizarea unui site și pentru a efectua o analiză cost-beneficii a publicității pe internet.

Pentru analiza web prin intermediul Google Analytics controlerul folosește aplicația "_gat. _anonymizeIp". Prin intermediul acestei aplicații adresa IP a conexiunii de internet a persoanei vizate este abreviată de Google și anonimizată atunci când se accesează Site-urile noastre dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau un alt stat contractant al Acordului privind Spațiul Economic European.

Scopul Google Analytics este să analizeze traficul pe Site-ul nostru. Google folosește datele și informațiile colectate, printre altele, pentru a evalua utilizarea Site-ului nostru și pentru a furniza rapoarte online, care indică activitățile de pe Site-ul nostru, și pentru a furniza alte servicii referitoare la utilizarea site-ului nostru de internet pentru noi.

Google Analytics plasează un cookie în sistemul de tehnologie a informației al persoanei vizate. Datorită setării cookie-ului, Google poate analiza utilizarea Site-ului nostru. Cu fiecare accesare a uneia dintre paginile individuale a acestui Site, browser-ul web din sistemul de tehnologie a informației al persoanei vizate va transmite automat date prin intermediul componentei Google Analytics în scopul publicității online și stabilirii comisioanelor către Google. În cursul acestei proceduri tehnice, întreprinderea Google află date cu caracter personal, cum ar fi adresa IP a persoanei vizate, care servește Google, printre altele, să înțeleagă originea vizitatorilor și click-urilor, și să stabilească ulterior comisioane.

Cookie-ul este utilizat pentru a stoca informații personale, cum ar fi ora accesului, locația din care s-a făcut accesul, și frecvența vizitelor pe Site-ul nostru de către persoana vizată. Cu fiecare vizită pe site-ul nostru de internet, aceste date cu caracter personal, inclusiv adresa IP a accesului la internet utilizată de persoana vizată, vor fi transmise către Google în Statele Unite ale Americii. Aceste date cu caracter personal sunt stocate de Google în Statele Unite ale Americii. Google poate transmite către terți aceste date cu caracter personal prin procedura tehnică.

Persoana vizată poate împiedica, așa cum s-a menționat mai sus, setarea cookie-urilor prin Site-ul nostru în orice moment prin intermediul unei ajustări corespunzătoare a browser-ului web utilizat și astfel refuza permanent setarea cookie-urilor. O astfel de ajustare a browser-ului web utilizat ar împiedica de asemenea Google Analytics să seteze un cookie în sistemul de tehnologie a informației al persoanei vizate. În plus, cookie-urile care sunt deja utilizate de Google Analytics pot fi șterse în orice moment prin intermediul unui browser web sau altor programe software.

În plus, persoana vizată are posibilitatea de a obiecta vizavi de colectarea datelor generate de Google Analytics, care se referă la utilizarea acestui Site, precum și vizavi de prelucrarea acestor date de Google. În acest scop, persoana vizată trebuie să descarce un program de completare a browser-ului de pe link-ul https://tools.google.com/dlpage/gaoptout și să-l instaleze. Acest program de completare a browser-ului informează Google Analytics prin intermediul unui JavaScript că orice date și informații referitoare la vizitele pe paginile de internet nu pot fi transmise Google Analytics. Instalarea programului de completare a browser-ului este considerată o obiecție de către Google. Dacă sistemul de tehnologie a informației al persoanei vizate este șters, formatat sau instalat din nou ulterior, atunci persoana vizată trebuie să reinstaleze programul de completare a browser-ului pentru a dezactiva Google Analytics.

Informații suplimentare și prevederile aplicabile referitoare la protecția datelor ale Google se pot găsi la adresele https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ și http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Analytics este explicat suplimentar la următorul link https://www.google.com/analytics/.

Bookmark-uri sociale
Bookmark-urile sociale care sunt identificate de logo-ul respectiv sunt utilizate pe acest Site. Utilizatorii anumitor platforme sociale de comunicare pot folosi aceste bookmark-uri sociale pentru a plasa link-uri ale site-urilor Forbo selectate în profilele lor pentru a le marca sau partaja pagina respectivă cu contactele lor. Ori de câte ori dați click pe bookmark-urile sociale, trimiteți date de identificare platformei sociale de comunicare respective. Dacă nu doriți acest lucru, nu ar trebui să activați bookmark-urile sociale. Pentru a afla mai multe despre colectarea datelor sau prelucrarea și utilizarea acestora de platformele sociale de comunicare, vă rugăm să consultați politicile privind confidențialitatea datelor ale platformelor sociale de comunicare individuale.

Măsuri de securitate
Luând în considerare stadiul actual al tehnologiei, costurile implementării și natura, sfera, contextul și scopurile prelucrării precum și riscul probabilității variabile și gravitatea pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice, depunem eforturi adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale și ilegale și pierderii. Ne străduim să asigurăm că datele cu caracter personal sunt utilizate adecvat și să le protejăm de accesul, utilizarea sau dezvăluirea neautorizată. Folosim o combinație de controale ale securității proceselor, tehnologilor și ale securității fizice pentru a ajuta la protejarea datelor cu caracter personal de accesul, utilizarea sau dezvăluirea neautorizată.

În plus, accesul la datele cu caracter personal este limitat la acei angajați, antreprenori și agenți care trebuie să cunoască aceste date pentru a-și îndeplini funcțiile atribuite și pentru a dezvolta sau îmbunătăți produsele și serviciile noastre.

Modificarea prezentei Declarații privind Confidențialitatea Datelor
Forbo își rezervă dreptul de a modifica prezenta Declarație privind Confidențialitatea Datelor în orice moment. Forbo vă recomandă să analizați prezenta Declarație privind Confidențialitatea Datelor la intervale regulate pentru a fi întotdeauna la curent cu ultima abordare de către Forbo a protecției datelor dumneavoastră cu caracter personal. Atunci când vizitați Site-ul, confirmați de asemenea că sunteți răspunzător pentru a analiza prezenta Declarație privind Confidențialitatea Datelor periodic și a afla orice modificări care este posibil să fi fost efectuate.

Legea aplicabilă
Oricare și toate litigiile care rezultă din sau în legătură cu utilizarea acestui Site va/vor fi guvernat(e) de legislația elvețiană și va/vor fi soluționat(e) doar de instanțele de la sediul Forbo din Baar, Elveția, sub rezerva excluderii prevederilor legilor aflate în conflict.

Contactați-ne
Dacă aveți orice întrebări legate de această Declarație privind Confidențialitatea Datelor sau legate de prelucrarea datelor cu caracter personal din cadrul Forbo, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați în orice moment la adresa de mai jos.

Forbo Siegling România S.R.L.
Str. Preciziei 34,
Hellis Parc, Hala C1-C2
RO-062204 Bucuresti
Număr de telefon: +40 314 257 401
E-Mail: dataprivacy@forbo.com

Iunie 2020

Cookies

Ce sunt cookie-urile?
La fel ca majoritatea site-urilor profesionale, site-ul Forbo folosește cookie-uri. Cookie-urile sunt fișiere mici care se descarcă pe ccalculatorul dvs. pentru a vă îmbunătăți experiența. Acest document descrie ce fel de informații strâng cookie-urile, modul în care acestea sunt utilizate și de ce este necesar pentru acceptarea cookie-urilor respective și modul în care puteți preveni aceste cookie-uri. Totuși neacceptarea cookie-urilor poate influența funcționalitatea, pot "lipsi" anumite facilități ale site-ului.

Pentru mai multe informații generale despre cookie-uri consultați Wikipedia.
HTTP cookies

Cum foloseste cookie-urile Forbo
Forbo foloseste cookie-uri pentru diferite motive detaliate mai jos. Din păcate, în majoritatea cazurilor nu există opțiuni industriale standard pentru dezactivarea cookie-urilor fără a dezactiva complet funcționalitatea acestora din cadrul site-ului. Se recomandă acceptarea cookie-urilor, deoarece acestea pot furniza un serviciu în uz.

Dezactivarea cookie-urilor
Instalarea cookie-urilor poate fi blocată prin ajustarea setărilor din browser. Trebuie să aveți în vedere că dezactivarea cookie-urilor va afecta funcționalitatea site-ului și a altor site-uri vizitate. Dezactivarea cookie-urile va avea ca rezultat dezactivarea anumitor funcționalități și caracteristici ale site-ului. Prin urmare, este recomandat să nu dezactivați cookie-urile.

Setările ale cookie-urilor Forbo
Atunci când creați un cont pe site-ul Forbo, Forbo utilizează cookie-uri pentru gestionarea procesului de înscriere și pentru administrarea generală a contului. De obicei aceste cookie-uri se șterg la deconectare, dar în unele cazuri, ele pot rămâne pentru a salva setările dvs. atunci când vă deconectați.

Forbo folosește cookie-uri pentru a păstra caracteristicile dvs. de logare. De aceea, utilizatorii nu va trebui să se logheze de fiecare dată când vizitează o nouă pagină. În momentul deconectării, cookie-urile sunt șterse sau eliminate pentru a se asigura că doar din contul dvs. se vor putea accesa caracteristicile și zonele restricționate.

Acest site oferă facilități de e-commerce. Anumite cookie-uri sunt esențiale pentru păstrarea comenzii dvs. între pagini, astfel încât comanda să poată fi procesată corespunzător de către Forbo.

Periodic, Forbo efectuează sondaje în rândul utilizatorilor pentru a înțelege cât mai bine nevoile de bază ale utilizatorilor site-ului Forbo. Aceste sondaje pot utiliza cookie-uri pentru a identifica utilizatorii chestionați sau pentru a furniza rezultate corecte după schimbarea paginilor.

La transmiterea datelor prin formularul contact sau de mențiuni, cookie-urile pot fi setate astfel încât să-și amintească datele utilizatorului pentru corespondențele viitoare.

În scopul de a oferi o experiență cât mai bună, Forbo oferă funcția de setare a preferințelor utilizatorului. Pentru a salva preferințele utilizatorului Forbo utilizează cookie-uri.

Cookie-urile terților
În unele cazuri speciale, Forbo foloseste cookie-uri oferite de terțe părți de încredere. Mai jos sunt prezentate unele cookie-uri ale terților pe care utilizatorii pot întâlni pe acest site.

Acest site folosește Google Analytics, una dintre cele mai răspândite și de încredere soluții de analize de pe web. Astfel, Forbo înțelege mai bine modul de navigare al utilizatorilor și folosește aceste informații pentru a îmbunătăți site-ul. Aceste cookie-uri urmăresc atât timpul petrecut de către utilizatori pe site cât și paginile vizitate și astfel putem îmbunătăți conținutul în mod continuu.

Pentru mai multe informații despre cookie-urile Google Analytics, consultați pagina oficială Google Analytics.

Acest site folosește un serviciu de Investis pentru afișarea informațiilor partajate.

Pe site, Forbo mai folosește butoane de social media și/sau plugin-uri care permit utilizatorilor să se conecteze cu rețeaua lor socială în diverse moduri. Site-urile de social media, inclusiv Facebook și Twitter vor seta cookie-uri prin intermediul site-ului Forbo. Acestea pot fi utilizate pentru a îmbunătăți profilul de pe site-ul lor sau pot furniza date despre utilizatori care sunt păstrate de acestea în diverse scopuri, cuprinse în declarațiile lor de confidențialitate.

Informații suplimentare
În general, se recomandă să lăsați cookie-urile activate pentru a crea o experiență bună. Cu toate acestea, în cazul în care aveți nevoie de informații suplimentare, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați: communications@forbo.com.

August 2014