Velg ditt land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Juridisk ansvarsfraskrivelse


Ansvarsfraskrivelse og vilkår for bruk

Opplysninger som kreves av tysk lov
Forbo Siegling GmbH
Lilienthalstraße 6/8
DE-30179 Hannover
Tyskland
Telefon: +49 (0) 511 67 04 0
Telefax: +49 (0) 511 67 04 305
E-post: siegling@forbo.com
Internett: www.forbo-siegling.com

Vilkår for bruk og ansvarsfritak

Generell informasjon
All tilgang og bruk av Internett-tilstedeværelsen www.forbo.com («Nettsted») til Forbo Holding Ltd («Forbo»), skal styres av disse vilkårene («Vilkår for bruk»). Forbo forbeholder seg retten til å endre vilkårene for bruk når som helst og uten forhåndsvarsel.

Ved å besøke dette nettstedet godtar du («du» eller «brukeren») disse bruksvilkårene.

Ansvarsfraskrivelse
Dette nettstedet og innholdet - dvs. alt du leser, hører eller ser på det, er utpekt bare for å gi informasjon. Forbo streber etter å sørge for at informasjonen som er publisert på nettstedet er korrekt og oppdatert, men kan ikke påta seg noen garantier for nettstedet eller dets innhold. Dette betyr spesielt at alle og enhver garanti for konsisthet, fullstendighet, lovlighet, aktualitet, brukbarhet eller korrekthet av informasjonen den inneholder eller av all informasjon den gir lenker til, er utelukket. Forbo garanterer heller ikke at tilgangen til dette nettstedet vil være uten problemer eller at tilgangen din ikke vil bli avbrutt.

Forbo har ikke noen forpliktelse til å fjerne foreldet informasjon fra nettstedet eller å oppdatere eller rette opp førstnevnte. Forbo forbeholder seg også retten til å endre, utvide eller på annen måte justere innholdet på nettstedet når som helst uten forhåndsvarsel.

Eksklusjon av ansvar
Forbo påtar seg ansvar for skader forårsaket av deg eller tredjepart av organer i Forbo som følge av forsettlig eller grovt uaktsom dårlig oppførsel eller som et resultat av en forsettlig eller grovt uaktsom unnlatelse; den skal imidlertid påta seg et slikt ansvar bare innenfor rammen av det som er pålagt ved gjeldende lover. Eventuelt ytterligere ansvar, nemlig ethvert ansvar for oppførsel annet enn forsettlig eller grovt uaktsom mishandling eller utelatelser, eller for skader forårsaket av assistent (som skal omfatte entreprenører eller ansatte) skal ekskluderes helt. All bruk av nettstedet skal skje på brukerens egen risiko.

Eksterne linker
Forbo-nettstedet kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder. Forbo har ingen kontroll over tredjeparts innhold eller nettsteder og gir derfor ingen garantier for lovligheten, korrektheten, brukervennligheten, aktualiteten eller fullstendigheten til nevnte innhold eller nettsteder. Forbo er ikke ansvarlig for tredjeparts innhold eller nettsteder eller for nettsteder som tilbyr lenker til Forbo nettstedet eller viser det samme i rammer.

Sosiale bokmerker
Sosiale bokmerker som er identifisert med respektive logo, blir brukt på Forbo-nettstedet. Brukere av visse sosiale medieplattformer kan bruke disse sosiale bokmerkene til å plassere lenker til utvalgte Forbo-nettsteder i profilene sine for å merke dem eller dele den respektive siden med kontaktene sine. Når du klikker på sosiale bokmerker, sender du identifiserende data til den respektive sosiale medieplattformen. Personer som deler Forbo-meldinger / informasjon som bruker sosiale bokmerker, har ikke autorisasjon til å snakke på vegne av Forbo eller å representere Forbo. De publiserer sine egne synspunkter og meninger. Bestemmelsene angitt i disse vilkårene for bruk av eksterne lenker gjelder dessuten for sosiale bokmerker.

Immaterielle rettigheter
Innholdet på dette nettstedet, nemlig bilder, videoer, bilde- og ordemerker, uttalelseslogoer, grafiske logoer, grafisk kunst, kopi, pressemeldinger og annen informasjon, er beskyttet av gjeldende opphavsrett og andre lover som sikter mot beskyttelse av immaterielle rettigheter. Gjengivelse, overføring eller annen bruk av deler av eller hele innholdet eller utformingen av dette nettstedet i fravær av forutgående skriftlig samtykke fra Forbo Corporate Communications er forbudt. Forbo kan trekke tilbake slikt samtykke gitt av Forbo når som helst uten at Forbo blir ansvarlig for refusjon eller kostnader.

Datasikkerhet
Hvis du skulle bestemme deg for å gjøre dine personlige data tilgjengelig for Forbo, samtykker du i at disse dataene vil bli overført uten forutgående kryptering, og at Forbo skal ha rett til å lagre og bruke nevnte data i samsvar med Forbos personvernbestemmelser om data. Detaljert informasjon om beskyttelse av ditt privatliv kan finnes i erklæringen om personvern, gitt nedenfor.

Sikkerhet for dataoverføring
Internett er et globalt krav. Ved å bruke nettstedet eller ved å kommunisere med oss via e-post, et kontaktskjema eller lignende midler, samtykker du til ukryptert overføring av all data du har tenkt å sende til Forbo. Data som sendes gjennom disse kanalene er verken konfidensiell eller sikker; det kan gå tapt eller sett, avlyttet eller endret av tredjepart og kan reise utover nasjonale grenser. På grunn av den operative oppsettet av Internett og systemets immanente risikoer, skjer alle dataoverføringer initiert av deg på egen risiko. Andre bestemmelser gjelder bare i tilfelle Forbo tilbyr deg et alternativ for kryptert overføring. Ved å kontakte Forbo elektronisk, autoriserer du Forbo til å korrespondere med deg elektronisk også.
Forbo påtar seg ikke noe ansvar overfor deg eller andre for skader som oppstår i forbindelse med meldinger sendt til og fra Forbo via e-post eller andre elektroniske meldingsoverføringssystemer.

Gjeldende lov
Eventuelle tvister som oppstår fra eller i forbindelse med bruken av dette nettstedet skal reguleres av sveitsisk lov og skal bare avgjøres av domstolene på hovedkvarterets bosted Forbo i Baar (Sveits), med unntak av bestemmelsene om kolliderende lover.

August 2014

Erklæring om personvern

Introduksjon
Med denne personvernerklæringen vil vi, Forbo Holding Ltd., beskrive hvordan vi håndterer personopplysninger vi eller noen av våre datterselskaper (“Forbo”) samler inn, bruker og behandler gjennom Forbos nettsted og dets undersider (“Nettsted”) og rettighetene du som registrert har.

Forbo er forpliktet til høye standarder for personvern av data, og behandling av personopplysninger av Forbo vil bare være i tråd med gjeldende lovgivning om databeskyttelse (særlig EUs generelle databeskyttelsesforordning, "GDPR"). Selv om bruk av dette nettstedet generelt er mulig uten å dele noen personlige data, kan visse tjenester på dette nettstedet bare brukes hvis du velger å dele personopplysninger med oss.

Forbo har implementert en rekke tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre beskyttelsen av personopplysninger behandlet gjennom dette nettstedet. Web-baserte dataoverføringer kan imidlertid være usikre og absolutt beskyttelse av dine personopplysninger kan følgelig ikke sikres.

Informasjon Forbo vil samle inn
Forbo kan samle inn generelle personlige brukerdata på forskjellige måter, for eksempel hvis du besøker nettstedet, abonnerer på en nyhetsbrevtjeneste eller i forbindelse med andre aktiviteter, tjenester, funksjoner eller ressurser Forbo gjør tilgjengelig på nettstedet.

Mens du besøker dette nettstedet, såkalte bruksdata som nettlesertyper og versjoner som brukes, nettstedet som nettstedet vårt er tilgang til, dato og klokkeslett for tilgang, internettprotokolladresse (som imidlertid er anonymisert i den grad det tillater ikke noe innhentning av enkeltpersoner) og Internett-leverandøren av tilgangssystemet blir samlet. Forbo bruker kun disse dataene for å levere innholdet på nettstedet vårt riktig, optimalisere innholdet på nettstedet vårt og reklamen, sikre langsiktig levedyktighet av informasjonsteknologisystemene og nettstedteknologien, og for å gi myndighetene informasjonen nødvendig for straffeforfølgning i tilfelle cyberangrep. Forbo vil ikke bruke dataene til å trekke noen konklusjoner om den registrerte.

Data i serverloggfiler lagres separat fra alle personopplysninger levert av en registrert. Ytterligere data, for eksempel navn, e-postadresse, telefonnummer eller andre personlige data blir bare samlet inn hvis du frivillig deler slike data med Forbo.

Abonnementstjenester og kontaktskjemaer
På dette nettstedet får brukerne muligheten til å abonnere på nyhetsbrev og andre publikasjoner av Forbo, å kontakte oss via kontaktskjemaer og bestille tjenester fra Forbo. Du kan se fra den respektive inputmasken hvilke personopplysninger som overføres. Bortsett fra disse dataene lagrer vi også IP-adressen til datasystemet som er tilordnet av Internett-leverandøren og brukt av den registrerte på tidspunktet for registreringen, samt datoen og tidspunktet for registreringen for å beskytte oss mot potensielt misbruk. Hvis angitt på skjema, kan vi kombinere dine brukerdata også med de overførte data for å identifisere dine preferanser.

Persondata samlet inn slik vil bli brukt til de formål som dine persondata deles med Forbo, eksempelvis, å sende nyhetsbrev/newsletter eller andre publikasjoner som du abonnerer, for å besvare dine forespørsler eller for å bearbeide dine bestillinger. Utover dette kan vi bruke dine data til å kontakte deg med informasjon om relevante produkter for deg. Du skal når som helst kunne avslutte et abonnement og trekke tilbake ditt samtykke til databehandlingen. Du skal enten kunne bruke den tilhørende linken som finnes i hvert nyhetsbrev, eller du kan melde deg av når som helst ved å sende en e-post til post.no@forbo.com

Cookies
For å kunne tilby deg Forbos tjenester bruker Forbo informasjonskapsler på dette nettstedet.

Du har muligheten til å forhindre lagring eller installasjon av informasjonskapsler ved å justere nettleserinnstillingene deretter. Videre kan allerede angitte informasjonskapsler slettes når som helst via nettleseren din eller andre programmer. Dette er mulig i alle populære nettlesere. Forbo understreker imidlertid at i dette tilfellet kan du ikke være i stand til å bruke alle funksjonene på dette nettstedet fullt ut. Mer informasjon om informasjonskapsler finner du i retningslinjene for informasjonskapsler.

Rettslig grunnlag for behandlingen
For formålene med og med hensyn til GDPR (der dette er aktuelt), ønsker vi å gjøre rede for det rettslige grunnlaget vi er avhengige av for vår behandling av personopplysninger. De fleste behandlingsoperasjoner i forbindelse med nettstedet vårt er basert på artikkel 6 (1) (f) GDPR da behandlingen er nødvendig for formålene med de legitime interessene som Forbo eller en tredjepart forfølger, bortsett fra der slike interesser blir tilsidesatt av interessene. eller grunnleggende rettigheter og friheter for den registrerte som krever beskyttelse av personopplysninger. Artikkel 6 (1) (a) GDPR fungerer som det juridiske grunnlaget for prosessering av operasjoner som vi innhenter samtykke til et bestemt behandlingsformål. Hvis behandlingen av personopplysninger er nødvendig for utførelsen av en kontrakt som du er part i, som tilfellet er, for eksempel når behandlingsoperasjoner er nødvendige for levering av varer eller for å tilby noen annen tjeneste, er behandlingen basert på artikkel 6 nr. 1 bokstav b) GDPR. Det samme gjelder slike prosesseringsoperasjoner som er nødvendige for å utføre forhåndsavtale, for eksempel i forbindelse med henvendelser angående våre produkter eller tjenester. Hvis Forbo er underlagt en juridisk forpliktelse som behandling av personopplysninger krever, for eksempel for oppfyllelse av skatteforpliktelser eller svar til offentlige myndigheter, er behandlingen basert på art. 6 (1) (c) GDPR.

Deling av personopplysninger
Vi vil ikke overføre, selge eller utveksle personopplysninger samlet inn til noen tredjepart, med mindre vi har informert deg om slik overføring, salg eller utveksling og du har gitt ditt uttrykkelige samtykke hertil. I det omfang som er definert nedenfor forbeholder Forbo seg imidlertid retten til å dele de innsamlede dataene med tredjepart: (i) deling med tilknyttede eller kontrollerte selskaper så vel som underleverandører, som er underlagt denne personvernerklæringen for data eller som overholder prinsipper som tilbyr minst samme beskyttelse som denne erklæringen om personvern, (ii) med tjenesteleverandører som administrerer Nettstedet eller besørger andre tjenester slik som overvåkingen av nettrafikken eller kompileringen av statistiske analyser, (iii) for beskyttelse av Forbo og tredjeparter, kan innsamlede data deles med tredjepart hvis et relevant juridisk mandat krever det, eller hvis slik deling er nødvendig for å håndheve vilkårene for bruk eller for å beskytte rettighetene til Forbo eller tredjepartens rettigheter parter. Under ovennevnte omstendigheter kan dataene dine overføres til land utenfor Sveits eller Det europeiske økonomiske området ("EØS").
Personopplysninger overføres utenfor EØS på grunnlag av erklæringer om tilstrekkelighet eller andre passende sikkerhetstiltak, særlig standard databeskyttelsesklausuler vedtatt av EU-kommisjonen. Ta kontakt med oss hvis du vil be om en kopi av de spesifikke garantiene som brukes for eksport av dine personopplysninger (artikkel 13 (1) (f) GDPR).

Hvor lenge vil personopplysninger lagres?
Vi vil behandle og lagre personopplysninger bare så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet som personopplysninger er samlet inn for, men i alle fall for ikke mindre enn det som kreves av gjeldende datalagringsbestemmelser, og vil rutinemessig slette personopplysninger deretter.

Hvilke rettigheter har jeg som registrert?
Hver registrert har rett til tilgang i henhold til artikkel 15 GDPR, rett til retting i henhold til artikkel 16 GDPR, rett til sletting i henhold til artikkel 17 GDPR, rett til å begrense behandlingen i henhold til artikkel 18 GDPR, rett til objekt i henhold til til artikkel 21 GDPR, og eventuelt retten til dataportabilitet i henhold til artikkel 20 GDPR. Videre, hvis relevant på deg, er det også en rett til å inngi en klage til en passende myndighet for personvernregler i henhold til artikkel 77 GDPR.

Du kan når som helst trekke tilbake samtykke gitt oss for behandling av personopplysninger. Dette gjelder også for tilbaketrekking av samtykkeerklæringer som ble gitt til oss før GDPR trådte i kraft, dvs. før 25. mai 2018. Slik tilbaketrekking vil imidlertid ikke påvirke databehandlingen som ble utført før din tilbaketrekking av samtykke.

Google Analytics
Dette nettstedet bruker Google Analytics, en webanalysetjeneste som drives av Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA (“Google”). Webanalyse er innsamling, innsamling og analyse av data angående atferden til besøkende på nettsteder. En webanalysetjeneste samler blant annet inn data om nettstedet en person har kommet fra (den såkalte henviseren), hvilke undersider som ble besøkt, eller hvor ofte og i hvilken varighet en underside ble sett på. Webanalyse brukes hovedsakelig for optimalisering av et nettsted og for å utføre en kostnads-nytteanalyse av internettreklame.

For nettanalyser gjennom Google Analytics bruker kontrolleren applikasjonen "_gat. _AnonymizeIp". Ved hjelp av denne applikasjonen forkortes IP-adressen til internettforbindelsen til den registrerte av Google og anonymiseres når de får tilgang til våre nettsteder fra en medlemsstat i Den europeiske union eller en annen kontraherende stat til avtalen om det europeiske økonomiske området.

Formålet med Google Analytics er å analysere trafikken på nettstedet vårt. Google bruker innsamlet data og informasjon, blant annet for å evaluere bruken av nettstedet vårt og for å levere online rapporter, som viser aktivitetene på nettstedet vårt, og for å tilby andre tjenester angående bruken av nettstedet vårt for oss.

Google Analytics plasserer en informasjonskapsel på informasjonssystemet til den registrerte. Med innstillingen av informasjonskapselen er Google aktivert for å analysere bruken av nettstedet vårt. Med hver innkalling til en av de individuelle sidene på dette nettstedet, vil nettleseren på informasjonssystemet til den registrerte automatisk sende inn data gjennom Google Analytics-komponenten med det formål å annonsere online og avvikle provisjoner til Google. I løpet av denne tekniske prosedyren får bedriften Google kunnskap om personopplysninger, for eksempel IP-adressen til den registrerte, som tjener Google, blant annet for å forstå opprinnelsen til besøkende og klikk, og deretter opprette kommisjonsoppgjør.

Informasjonskapselen brukes til å lagre personlig informasjon, for eksempel tilgangstid, plasseringen der tilgangen ble gjort fra, og hyppigheten av besøk på nettstedet vårt av den registrerte. Ved hvert besøk på nettstedet vårt vil slike personopplysninger, inkludert IP-adressen til Internett-tilgangen som blir brukt av den registrerte, bli overført til Google i USA. Disse personopplysningene lagres av Google i USA. Google kan overføre slike personopplysninger gjennom den tekniske prosedyren til tredjepart.

Den registrerte kan, som angitt ovenfor, forhindre innstilling av informasjonskapsler via nettstedet vårt når som helst ved hjelp av en tilsvarende justering av nettleseren som brukes og dermed nekte innstillingen av informasjonskapsler permanent. En slik justering av nettleseren som brukes, vil også forhindre at Google Analytics setter en cookie på informasjonssystemets system til den registrerte. I tillegg kan informasjonskapsler som allerede er i bruk av Google Analytics, slettes når som helst via en nettleser eller andre programmer.

I tillegg har den registrerte muligheten til å gjøre innvendinger mot en samling av data generert av Google Analytics, som er relatert til bruken av dette nettstedet, samt behandlingen av disse dataene fra Google. For dette formålet må den registrerte laste ned et nettlesertillegg under lenken
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout og installer den. Dette nettlesertillegget forteller Google Analytics gjennom en JavaScript, at data og informasjon om besøk på Internett-sider ikke kan overføres til Google Analytics. Installasjonen av nettlesertillegget blir ansett som en innvending av Google. Hvis informasjonssystemet til den registrerte blir slettet, formatert eller nylig installert deretter, må den registrerte installere nettlesertillegget for å deaktivere Google Analytics.

Mer informasjon og gjeldende databeskyttelsesbestemmelser fra Google kan hentes under https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ and under http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Analytics blir ytterligere forklart under følgende lenke https://www.google.com/analytics/.

Sosiale bokmerker
Sosiale bokmerker som er identifisert med respektive logo blir brukt på dette nettstedet. Brukere av visse sosiale medieplattformer kan bruke disse sosiale bokmerkene til å plassere lenker til utvalgte Forbo-nettsteder i profilene sine for å merke dem eller dele den respektive siden med kontaktene sine. Når du klikker på sosiale bokmerker, sender du identifiserende data til den respektive sosiale medieplattformen. Hvis du ikke vil gjøre dette, bør du ikke aktivere de sosiale bokmerkene. For å finne ut mer om innsamling av data eller behandling og bruk av førstnevnte av sosiale medieplattformer, vennligst se retningslinjene for personvern for de enkelte sosiale medieplattformene.

Sikkerhetstiltak
Under hensyntagen til den moderne teknikken, kostnadene ved implementering og art, omfang, kontekst og formål med behandlingen samt risikoen for varierende sannsynlighet og alvorlighetsgrad for rettighetene og frihetene til enkeltpersoner, gjør vi passende forsøk på å beskytte personopplysninger mot utilsiktet og ulovlig ødeleggelse og tap. Vi prøver å sikre at personopplysninger blir brukt på en ordentlig måte og for å beskytte dem mot uautorisert tilgang, bruk eller avsløring. Vi bruker en kombinasjon av prosess, teknologi og fysisk sikkerhetskontroll for å beskytte personopplysninger fra uautorisert tilgang, bruk eller avsløring.

Tilgang til personopplysninger er videre begrenset til de ansatte, entreprenører og agenter som trenger å kjenne slike data for å utføre sine tildelte funksjoner og utvikle eller forbedre våre produkter og tjenester.

Endring av denne personvernerklæringen for data
Forbo forbeholder seg retten til når som helst å endre denne personvernerklæringen. Forbo anbefaler at du gjennomgår denne personvernerklæringen med jevne mellomrom, slik at du alltid vil være klar over Forbos siste tilnærming til beskyttelse av dine personopplysninger. Når du besøker nettstedet, erkjenner du også at det er ditt ansvar å gjennomgå denne personvernerklæringen med jevne mellomrom og finne ut om eventuelle endringer som kan ha blitt gjort.

Gjeldende lov
Alle tvister som oppstår fra eller i forbindelse med bruken av dette nettstedet skal reguleres av sveitsisk lov og skal bare avgjøres av domstolene på hovedkvarterets bosted Forbo i Baar, Sveits, med forbehold om unntak av bestemmelsene om kolliderende lovgivning.

Kontakt oss
Hvis du har spørsmål relatert til denne erklæringen om personvern eller knyttet til behandling av personopplysninger i Forbo, ikke nøl med å kontakte oss når som helst på adressen nedenfor.

Forbo Siegling Norge AS
Østre Aker vei 219
N-0976 Oslo

Postadresse:
Postboks 25, Alnabru
N-0614 Oslo

Phone: +47 23 05 11 30
Office Fax: +47 23 05 11 40
post.no@forbo.com

Juni 2020

Retningslinje for informasjonskapsler

Hva er informasjonskapsler?
Som det er vanlig med nesten alle profesjonelle nettsteder, bruker også dette Forbo-nettstedet informasjonskapsler. Informasjonskapsler er små filer som lastes ned til datamaskinen din for å forbedre opplevelsen. Dette dokumentet beskriver hvilken informasjon de samler inn, hvordan de brukes og hvorfor det er nødvendig å lagre disse informasjonskapslene noen ganger og hvordan du kan forhindre at disse informasjonskapslene blir lagret. Dette kan imidlertid nedgradere eller "ødelegge" visse elementer i nettstedets funksjonalitet.

For mer generell informasjon om informasjonskapsler, se Wikipedia-artikkelen om HTTP-informasjonskapsler

Ved siden av informasjonskapsler bruker Forbo også andre teknologier som er svært like informasjonskapsler, både når det gjelder deres funksjonalitet og deres formål. Slike teknologier er også ment når det i det følgende snakkes om informasjonskapsler.

Hvordan Forbo bruker informasjonskapsler
Forbo bruker informasjonskapsler av flere grunner, disse belyses nærmere her. Noen informasjonskapsler er absolutt nødvendige for å kunne garantere nettsidens funksjoner og ytelse. Andre informasjonskapsler tjener den anonyme analysen av bruksmønsteret, mens igjen andre skal gjøre det mulig å få vist innhold som er relevant for deg. Dersom du ikke er sikker på om du trenger visse informasjonskapsler eller ikke, så anbefaler vi at du aksepterer alle informasjonskapsler, da dette fører til den beste bruksopplevelsen.

Deaktivere informasjonskapsler
Den automatiske lagringen av informasjonskapsler kan forhindres ved å legge inn en tilsvarende indikasjon i informasjonskapsel-fanen, eller ved å endre dine nettleserinnstillinger. Du må imidlertid være oppmerksom på at informasjonskapsler har en innflytelse på hvordan dette og mange andre nettsteder fungerer. Med deaktiveringen av informasjonskapsler slår du av visse funksjoner og ytelser som dette nettstedet har. Derfor anbefales det at du ikke deaktiverer informasjonskapslene.

Informasjonskapslene til Forbo
I tabellen nedenfor finner du informasjon om alle sporings- og/eller marketingteknologier som brukes i våre nettsteder samt hvem som er ansvarlige for dem. Da de respektive ansvarlige – så fremt deres tilbud er integrert i Forbo sitt nettsted – til en viss grad selv kan sette informasjonskapsler og endre dem – behandles ikke de enkelte informasjonskapslene her i det følgende, her beskrives derimot teknologier og bruk som delvis griper tilbake på flere forskjellige informasjonskapsler. Dersom du ønsker informasjon om de enkelte informasjonskapslene som er satt inn, så kan du henvende deg via e-post til dataprivacy@forbo.com.

Informasjonskapsler i kategorien Essencial
er teknisk nødvendige, slik at du kan navigere på nettstedet og bruke dets funksjoner, for eksempel for å stille inn preferansene for personvern eller for å fylle ut skjemaer. Uten disse informasjonskapslene kan de ytelsene som du ber om via nettstedet ikke leveres på en tilfredsstillende måte. Informasjonskapsler av kategori Essencial settes også uten noe uttrykkelig samtykke fra din side. Så fremt det behandles personrelaterte data via de essensielle informasjonskapslene, har du en rett til å gjøre innsigelse iht. personvernerklæringen.

Informasjonskapsler i kategorien Statistics
samler informasjon om bruken av nettstedet, f.eks. hvilke sider som besøkes oftest og hvordan besøkere på nettstedet beveger seg. De skal hjelpe oss til å forbedre nettstedets brukervennlighet og dermed bruksopplevelsen. Samlet informasjon kan for eksempel være hvilken internettleser som brukes og operativsystemet, nettstedets domenenavn som du kom fra, antall besøk, gjennomsnittlig oppholdstid, sider som ble hentet opp.

Informasjonskapsler i kategorien Marketing
brukes til å vise tredje parters reklameannonser som er mer relevant og interessant for deg. Dessuten brukes de for å begrense hvor hyppig en annonse vises og å måle og styre reklamekampanjers effektivitet.

Informasjonskapsler i kategorien Essencial

InformasjonskapselFunksjonAnsvarligGyldighet
ASP.NET_SessionIdDenne informasjonskapselen lagrer alle data under besøket ditt. Informasjonskapselen merker seg for eksempel et utvalg du har truffet, eller hvilken side du så på først.Forbosesjon
ARRAffinityARRAffinity er en informasjonskapsel som brukes for å tilordne en klient av en instans til en Azure-Web-app. For eksempel dersom en app skaleres til 10 instanser og en bruker aksesserer den via nettleseren sin, hjelper ARRAffinity slik at brukeren stadig vender tilbake til den samme app-instansen i stedet for at han hver gang mottar en tilfeldig instans.Forbosesjon
defaultsiteDenne informasjonskapselen lagrer den siste startsiden.Forbo4 måneder
Cookie AcceptedDenne informasjonskapselen settes for å lagre dine preferanser når det gjelder informasjonskapsler.Forbo11 måneder
fonts.netDenne siden bruker web fonts fra fonts.com eller fast.fonts.net.til enhetlig fremstilling av skrifttyper. Når en side hentes opp, laster nettleseren din de nødvendige web fonts i din nettlesers cache.Til dette formålet tar din nettleser kontakt med serverne for fonts.com. fonts.com protokollerer eventuelt denne oppkallingen. Dette betyr at din IP-adresse settes i kontakt med vårt nettsted hos fonts.com. Bruken av disse web fonts finner sted med det formål å oppnå en enhetlig og tiltalende fremstilling.Dersom din nettleser ikke støtter web fonts, brukes en standardskrift fra din datamaskin.fonts.netsesjon
Google APIDenne informasjonskapselen støtter formularene via Google Captcha. Google Captcha reduserer og forhindrer misbruket av Forbo online skjemaer.Google Inc.17 År
YouTubeForbo bruker Youtube som videospiller. Denne tilbys i kategorien ‘Necessary’ i utvidet personvernmodus. Den utvidede personvernmodus for innlemmede YouTube-spillere forhindrer at tilskuernes surfeopplevelse på YouTube blir påvirket ved avspilling av innlagt YouTube-innhold. Dette betyr følgende: Avspillingen av en video i den innlemmede spillerens utvidede personvernmodus brukes ikke til personaliseringen av surfingen på YouTube – hverken i innlemmet personvernmodus eller ved en senere bruk av YouTube.Dersom det gis ut annonser i en video som avspilles i den inkorporerte spillerens utvidede personvernmodus, så er disse annonsene heller ikke personalisert. Utover dette blir avspillingen av en video i den inkorporerte spillerens utvidede personvernmodus ikke brukt til personalisering av reklame som vises brukeren utenfor ditt nettsted eller din app.Google Inc.17 År
VimeoForbo bruker Vimeo som videospiller. Denne tilbys i kategorien ‘Necessary’. I første rekke lagres innstillinger som er relevante for avspillingen av videoen og ved en gjentatt avspilling eller som fortsatt er gyldig ved valg av en annen video. Via denne informasjonskapselen kan det samles data om behandlingen på nettstedet der Vimeo-videoen er innlemmet.Vimeo LLC2 År
Google StaticGstatic.com brukes til lading av innholdet fra Content Delivery Network («CDN»). CDN-er brukes til å laste opp nettstedets innhold på servere som senere aksesseres via Gstatic-Domain. Gstatic brukes også til lagring av statiske data som JSlibraries, Stylesheets osv. Dessuten finnes det et domene med navnet «http://connectivity.gstatic.com/», som brukes av Chrome- og Android-enheter for å kontrollere konnektiviteten til Internett.Google Inc.sesjon
ggpht.comForbo bruker Google Mapping tjenester til visualisering av kart i kontaktdataene og i forhandlerfortegnelser.investis.comsesjon
investis.comPå forskjellige steder har vi innlemmet et interaktivt aksjekart fra Investis som støtter den aktuelle børskursen til Forbo og ytterligere merketall som gjelder Forbo aksjen.Forbosesjon
eqs.comEQS er en tredjeparts tilbyderservice som brukes av Forbo på området investorrelasjoner og til forsendelse av pressemeldinger og børsrelevant informasjon.EQS Group-


Informasjonskapsler i kategorien Statistics

InformasjonskapselFunksjonAnsvarligGyldighet
Google Tag ManagerTag Manager er et tool fra Google som gjør det lettere for foretak å føye til nettsted-tags og aktualisere dem, inkludert konverteringssporing, nettstedanalyse og remarketing uten at nettsted-koden må behandles.Google Inc.3 måneder
Google AnalyticsGoogle Analytics er en analyseplattform som brukes til å følge med på antall og type besøk på vårt nettsted og dets sider eller tilgangen på våre mobile applikasjoner og deres masker, samt bruksmønstre. På denne måten sikrer vi at alle deler av vårt nettsted og våre mobile applikasjoner fungerer som de skal. Denne teknologien skal stille anonyme, oppsamlede data til nett- og mobilbrukernes interaksjon med vårt nettsted eller med våre mobile applikasjoner til disposisjon.Google Inc.1 År
HotjarHotjar oppretter heatmaps, besøkerfortegnelser, conversion funnels, skjemaanalyser, feedback-målinger og meningsmålinger på en plattform. De viser hvordan besøkere bruker et nettsted.Hotjar Ltd.1 År
Yandex MetricaYandex er en analyseplattform. Den brukes utelukkende på de russiske versjonene av vårt nettsted for å forfølge antall og type besøk på vårt nettsted og dens undersider eller aksessen til våre mobile applikasjoner og deres masker samt bruksmønstre. På denne måten sikrer vi at alle deler av vårt nettsted og våre mobile applikasjoner fungerer som de skal. Denne teknologien skal stille anonyme, oppsamlede data til nett- og mobilbrukernes interaksjon med vårt nettsted eller med våre mobile applikasjoner til disposisjon.Yandex1 År
Baidu TongjiBaidu er en analyseplattform. Den brukes utelukkende på kinesiske versjoner av våre nettsted for å forfølge antall og type besøk på vårt nettsted og dens sider eller aksessen til våre mobile applikasjoner og deres masker samt bruksmønstre. På denne måten sikrer vi at alle deler av vårt nettsted og våre mobile applikasjoner fungerer som de skal. Disse teknologiene bruker vi til å stille oppsamlede data til interaksjon mellom nett- og mobilbrukere og vårt nettsted og våre mobile applikasjoner til disposisjon.Baidu17 År


Informasjonskapsler i kategorien Marketing

InformasjonskapselFunksjonAnsvarligGyldighet
LinkedIn AdsMed LinkedIn Ads kan LinkedIn medlemmer kontaktes etter yrkesbetegnelse, funksjon, bransje og ytterligere egenskaper, med formålet lead generering, merkebevissthet, registreringer av events og mye mer. Microsoft Corp.3 måneder
LinkedIn InsightsLinkedIn Insights taggen brukes av LinkedIn til konverteringssporing, retargeting og nettanalyse for LinkedIn-reklamekampanjer.Microsoft Corp.18 måneder
DoubleClick by GoogleDigital reklame med DoubleClick hjelper foretak til å komme i kontakt med de riktige personene i riktig øyeblikk. Dette forbedrer din kundeopplevelse og dine resultater. Google Inc.20 måneder
Google SyndicationGoogle Syndication brukes til lagring og lasting av annonseinnhold og andre ressurser i sammenheng med annonser for Google AdSense og DoubleClick fra Google CDN.Google Inc.13 måneder
Google Ad ServicesGoogle Ad Services er paraplybegrepet for alle konsepter, nettverk og funksjoner som Google AdWords består av. Alle områder som kan nås med Google Ads er del av Google Ad Services. Med denne kan du starte online- og remarketing kampanjer som er målbevisst tilpasset brukeradferden.Google Inc.3 måneder
Twitter AdsDenne informasjonskapselen settes av Twitter for Twitter reklamekampanjer til formål statiske innhold som eksempelvis bilder og videoer, som brukes i kampanjer.Twitter Inc.2 År
Bing AdsDigital reklame med Bing Ads hjelper foretak til å komme i kontakt med de riktige personene i riktig øyeblikk, for å forbedre deres kundeopplevelse og deres resultater.Microsoft Corp.9 måneder
Facebook ConnectFacebook Connect er en Single-Sign-On-applikasjon som gjør det mulig for deg å interagere direkte på andre nettsteder gjennom din Facebook-konto.Facebook Inc.3 måneder
FacebookFacebook Pixel skal optimere Facebook eller også Instragram annonser/reklame. Det gjør det mulig for Forbo å måle handlinger på nettsteder, forbedre kampanjenes resultater, den gir også ytterligere muligheter, som eksempelvis retargeting. Facebook Inc.3 måneder
TwitterPixel-tag fra Twitter brukes til optimering av Twitter annonser/reklame. Den gjør det mulig for Forbo å måle handlinger på nettsteder, forbedre kampanjenes resultater og gir ytterligere muligheter, som eksempelvis personalisert innhold.Twitter Inc.1 måned
pinterest.comPinterest-tag brukes til optimering av Pinterest annonser/reklame. Den gjør det mulig for Forbo å måle handlinger på nettstedet og å forbedre kampanjenes resultater.Pinterest Inc.1 År
Mail.ruMail.ru Tag skal optimere VKontakte eller også Odnoklassniki annonser/reklame. Det gjør det mulig for Forbo å måle handlinger på nettsteder, forbedre kampanjenes resultater, den gir også ytterligere muligheter, som eksempelvis retargeting.Mail.ru LLC2 År

Ytterligere informasjon
For å oppnå en bedre og mer komfortabel bruk av nettsteder, anbefales det generelt å ikke deaktivere informasjonskapsler. Dersom du trenger ytterligere informasjon, så ta gjerne når som helst kontakt med os på communications@forbo.com.

Februar 2022