Vælg dit land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Retlige oplysninger


Retlige oplysninger & brugsbetingelser

Oplysninger, som kræves i henhold til tysk lov
Forbo Siegling GmbH
Lilienthalstraße 6/8
DE-30179 Hannover
Telefon: +49 (0) 511 67 04 0
Fax: +49 (0) 511 67 04 305
E-mail: siegling@forbo.com
Internet: www.forbo-siegling.com

Brugsbetingelser og ansvarsbegrænsning

Generelt
Disse bestemmelser («brugsbetingelser») gælder for enhver adgang til og brug af webstedet www.forbo.com («websted») af Forbo Holding AG («Forbo»). Forbo forbeholder sig retten til at ændre brugsbetingelserne til enhver tid og uden varsel.

Med besøget på webstedet accepterer du («du» eller «brugeren») brugsbetingelserne.

Erklæring om ansvarsbegrænsning
Dette websted og dets indhold – dvs. alt, hvad du læser, hører eller ser på denne side, tjener kun til levering af oplysninger. Forbo bestræber sig på at sørge for, at de på dette websted offentliggjorte oplysninger er rigtige og aktuelle, dog kan Forbo ikke give nogen garantier for webstedet eller dets indhold. Det betyder især, at ethvert ansvar for nøjagtigheden, fuldstændigheden, lovmæssigheden, aktualiteten, anvendeligheden eller rigtigheden af de på siden indeholdte oplysninger eller for alle de oplysninger, som siden indeholder links til, er udelukket. Ud over dette garanterer Forbo ikke, at adgangen til dette websted er problemfrit eller at din adgang ikke vil blive afbrudt.

Forbo er ikke forpligtet til at fjerne forældede oplysninger fra webstedet eller til at opdatere eller rette dem. Forbo forbeholder sig retten til at supplere, udvide eller på anden måde at tilpasse webstedets indhold til enhver tid og uden varsel.

Ansvarsbegrænsning
Forbo bærer ansvaret for skader, som du eller tredje part har lidt gennem Forbo-selskaber i medfør af forsætlig eller groft uagtsom adfærd eller på grund af en forsætlig eller groft uagtsom undladelse, dog overtages et sådant ansvar kun inden for rammerne af bestemmelserne ifølge gældende lov. Ethvert yderligere ansvar, især ethvert ansvar for handlemåder, som ikke er forsætlige eller groft uagtsomme handlemåder eller undladelser, og ansvaret for skader, som blev forvoldt af hjælpere og befuldmægtigede (herunder kontraktpartnere og medarbejdere), er udelukket. Enhver brug af webstedet sker for brugerens eget ansvar.

Eksterne links
Forbo-webstedet kan indeholde links til websteder af tredje part. Forbo har ingen kontrol over indhold eller websteder af tredje part og giver derfor ingen garanti for lovmæssighed, rigtighed, anvendelighed, aktualitet eller fuldstændighed af de nævnte indhold eller websteder. Forbo er ikke ansvarlig for tredje parts indhold eller websteder eller for nogen som helst websteder, der indeholder links til Forbo-webstedet eller som viser samme i frames.

Sociale bogmærker
På Forbos websteder anvendes sociale bogmærker, som kan kendes på de pågældende logoer. Brugere af bestemte sociale mediers platforme kan ved hjælp af disse sociale bogmærker anbringe links til udvalgte Forbo-sider i deres profiler for at markere disse eller for at dele den pågældende sider med deres kontakter. Hver gang, når du klikker på sociale bogmærker, sender du identificeringsdata til det pågældende sociale medies platform. Personer, som deler Forbo-meddelelser / oplysninger gennem sociale bogmærker, er ikke berettigede til at udtale sig på Forbos vegne eller til at repræsentere Forbo. De offentliggør deres egne holdninger og meninger. I øvrigt gælder bestemmelserne i disse brugsbetingelser med hensyn til eksterne links også for sociale bogmærker.

Åndelig ejendomsret
Dette websteds indhold, især billeder, videoer, varemærker i billeder og ord, logoer med slogans og grafiske logoer, manuskripter, pressemeddelelser og andre oplysninger er beskyttede af den gældende ophavsret og af andre lov til beskyttelse af åndelig ejendom. Gengivelse, udsendelse eller enhver anden form for brug af dele eller af hele dette websteds indhold er ikke tilladt uden forudgående tilladelse fra Forbo Corporate Communications. Enhver af Forbo udstedt tilladelse kan trækkes tilbage af Forbo til enhver tid, uden at Forbo bliver ansvarlig for nogen godtgørelse eller omkostninger.

Databeskyttelse
Hvis du beslutter dig for at stille dine personlige data til rådighed for Forbo, er du også indforstået med, at disse data sendes ukrypteret og at Forbo får retten til at gemme og til at anvende disse data i overensstemmelse med Forbos retningslinjer om databeskyttelse. Mere detaljerede oplysninger om beskyttelsen af dit privatliv finder du i den forneden givne erklæring om databeskyttelse.

Sikker dataoverførsel
Internettet er en verdensomspændende forudsætning. Ved at bruge dette websted eller ved at kommunikere med os ad elektronisk vej via e-mail, kontaktformular eller lignende samtykker du i den ukrypterede forsendelse af alle data, som du ønsker at sende til Forbo. Data, som sendes på disse måder, er hverken fortrolige eller sikre; de kan gå tabt eller blive læst, aflyttet eller ændret af tredje part, og de kan bevæge sig hen over landegrænser. På grund af internettets virkemåde og de i systemet liggende risici sker alle de af dig foranledigede dataforsendelser på dit eget ansvar. Noget andet gælder kun, når Forbo tilbyder dig en krypteret transmissionskanal. Ved at du etablerer en elektronisk kontakt, giver du Forbo tilladelse til ligeledes at kommunikere med dig på elektronisk måde.

Forbo er hverken over for dig eller andre ansvarlig for skader, som opstår i forbindelse med meddelelser, der er blevet sendt til eller fra Forbo ved hjælp af e-mail eller et andet elektronisk system til forsendelse af meddelelser.

Gældende ret
Alle tvistigheder ud fra eller i sammenhæng med brugen af dette websted er underlagt schweizisk lov og kan udelukkende afgøres ved retten i Forbos hovedsæde i Baar (Schweiz) under udelukkelse af de kollisionsretlige bestemmelser.

August 2014

Privatlivserklæring

Indledning
Med denne privatlivserklæring vil vi, Forbo Holding Ltd, gerne forklare hvordan vi behandler personlige oplysninger som vi eller vores datterselskaber ("Forbo") indhenter, benytter og behandler gennem Forbo's website og dets underliggende sider "Website") og de rettigheder du har som registreret person.

Forbo er forpligtet til en høj standard for privatliv og behandling af data hos Forbo vil kun ske i overensstemmelse med gældende lovgivning for databeskyttelse (specielt General Data Protection Regulation for Europæiske Union, "GDPR"). Mens brugen af dette website generelt er muligt uden udlevering af personlige oplysninger, er der visse services på dette website der kun kan benyttes hvis du vælger at dele dine personlige oplysninger med os.

Forbo har implementeret adskillige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for sikring af personlige oplysninger der behandles gennem dette website. Webbaseret dataoverførsel kan dog være forbundet med usikkerhed og en absolut beskyttelse af dine personlige oplysninger kan derfor ikke garanteres.

Information som Forbo indhenter:
Forbo kan indsamle generelle personoplysninger på forskellige måder, for eksempel hvis du besøger website, abonnerer på et nyhedsbrev eller i forbindelse med enhver anden aktivitet, service, funktion eller ressource Forbo stiller til rådighed på website.

Under besøg på website registreret såkaldte brugerdata som browsertyper og -versioner der anvendes, websitet som den besøgende ankommer fra, dato og klokkeslæt for adgang, IP-adresse (der dog, i en vis udstrækning, anonymiseres så den ikke refererer til en individuel person) og internetudbyderen for det system der opnår adgang. Forbo benytter kun disse data til korrekt levering af indhold på vores website, optimere indholdet af website samt dets annoncer, sikre langsigtet drift af vores IT-systemer og website-teknologi, og levere den påkrævede information til politimyndigheder i tilfælde af kriminalsager vedrørende cyberkriminalitet. Forbo vil ikke benytte data til at drage konklusioner om den registrerede. Data der er indeholdt i logfiler på servere lagres separat fra alle personlige oplysninger der leveres af den registrerede.

Yderligere data, som dit navn, emailadresse, telefonnummer eller enhver anden personlig oplysning registreres kun hvis du frivilligt afgiver disse til Forbo.

Abonnementer og kontaktformularer
På dette website, har brugere mulighed for tilmelding til nyhedsbreve og andre publikationer fra Forbo, at kontakte os via kontraktformularer og bestille services fra Forbo. Du kan se på de respektive indtastningsfelter hvilke personlige oplysninger der sendes. Bortset fra disse data, gemmer vi også IP adresse på computeren som tildelt af internetudbyderen og anvendt af den registrerede bruger på tidspunktet for registrering, samt dato og klokkeslæt for registrering som beskyttelse mod eventuelt misbrug. Hvis anført på skemaet, kan vi også kombinere dine brugerdata med de overførte data, for at identificere dine præferencer.

Personrelaterede data, der bliver indsamlet på denne måde, vil blive anvendt til de formål, med henblik på hvilke du sender disse til Forbo, for eksempel, for at udsende nyhedsbreve eller andre publikationer, som du har abonneret, for at besvare dine forespørgsler eller for at behandle dine bestillinger. Derudover kan vi anvende de omhandlede data, for at kontakte dig i forbindelse med relevante produkter. Du kan afslutte et abonnement og tilbagetrække din accept af databehandling på ethvert tidspunkt. Du kan enten benytte det respektive link der kan findes i hvert nyhedsbrev, eller du kan afslutte abonnementet på ethvert tidspunkt ved at sende en email til siegling.dk@forbo.com.

Cookies
For at kunne tilbyde services fra Forbo, benytter Forbo cookies på dette website.

Du har mulighed for at forhindre lagring eller installation af cookies, ved at justere dine browserindstillinger. Allerede anbragte cookies kan slettes på ethvert tidspunkt via din browser eller andre programmer. Dette er muligt i alle populære browsere. Forbo understreger dog, at dette vil medføre at du ikke kan benytte alle funktioner på websitet. Yderligere information om cookies kan findes i Cookies-retningelinjer herunder.

Juridisk grundlag for behandlingen.
Af hensyn til og i forhold til GDPR (hvor denne er gældende), vil vi gerne informere om det juridiske grundlag for vores behandling af personlige oplysninger. De fleste behandlinger i relation til vores website er baseret på artikel 6(1)(f) GDPR da behandling er nødvendig for Forbo's eller tredjeparts legitime interesser, bortset fra hvor disse er i strid med interesser eller fundamentale rettigheder og friheder for den registrerede og kræver beskyttelse af personlige oplysninger. Artikel 6(1)(a) GDPR danner det juridiske grundlag for behandlingen hvorfor vi indhenter accept for et specifikt behandlingsformål. Hvis behandlingen af personlige oplysninger er nødvendige for opfyldelse af en kontrakt som du deltager i, som, for eksempel, ved behandling af vareleveringer eller enhver anden service, er behandlingen baseret på artikel 6(1)(b) GDPR. Det samme er gældende for sådan behandling der er påkrævet for udførelse af for-kontraktuelle foranstaltninger, for eksempel i tilfælde af forespørgsler vedrørende vores produkter eller services. Hvis Forbo er underlagt en juridisk forpligtelse der kræver behandling af personlige oplysninger, som ved opfyldelse af skattemæssige forpligtelser eller ansvar overfor offentlige myndigheder, er behandlingen baseret på art. 6(1)(c) GDPR.

Deling af personlige oplysninger
Vi vil ikke overføre, sælge eller udveksle personlige oplysninger vi har indhentet til tredjepart, med mindre vi har informeret dig om en sådan overførsel, salg eller udveksling og du har afgivet en udtrykkelig accept af dette. Under det nedenstående omfang, forbeholder Forbo sig dog retten til at dele indhentede personlige oplysninger med tredjeparter: (i) deling med datterselskaber eller kontrollerede selskaber samt underleverandører, der er underlagt denne Privatlivserklæring eller som er underlagt principper der tilbyder som minimum en tilsvarende beskyttelse som denne Privatlivserklæring; (ii) deling med serviceleverandører der administrerer website eller leverer andre services, som overvågning af webtrafik eller opsætning af statistiske analyser; (iii) for beskyttelse af Forbo og tredjeparter, kan indhentede data deles med tredjeparter hvis det er påkrævet ved aktuelt juridisk mandat eller hvis denne deling er nødvendig for efterlevelse af betingelser eller beskyttelse af Forbo's eller tredjeparts rettigheder.

I ovennævnte tilfælde, kan dine data blive overdraget til lande udenfor Schweiz eller det Europæiske Økonomiske Område ("EØF"). Personlige oplysninger overføres udenfor EØF på grundlag af deklaration af tilstrækkelighed eller andre passende forholdsregler, specielt standard databeskyttelsesklausuler anvendt af den Europæiske Kommission.

Kontakt os venligst hvis du ønsker en kopi af de specifikke forholdsregler der anvendes ved eksport af personlige oplysninger (artikel 13(1)(f) GDPR).

Hvor længe gemmes personlige oplysninger?
Vi vil kun behandle og gemme personlige oplysninger så længe det er påkrævet for det formål der har medført indhentning af de personlige oplysninger, men under ingen omstændigheder længere end påkrævet ved gældende dataregistreringsregler, og vil blive slettet rutinemæssigt derefter.

Hvilke rettigheder har jeg som registreret person?
Hver registreret person har ret til adgang i henhold til artikel 15 GDPR, ret til revidering i henhold til artikel 16 GDPR, ret til sletning i henhold til artikel 17 GDPR, ret til begrænset behandling i henhold til artikel 18 GDPR, ret til protest i henhold til artikel 21 GDPR, og, hvis relevant, ret til dataoverførsel i henhold til artikel 20 GDPR. Herudover, hvis relevant for dig, er der også en ret til afgivelse af klage hos passende dataregistreringsmyndighed i henhold til artikel 77 GDPR.

Du kan tilbagekalde din accept af vores behandling af personlige oplysninger på ethvert tidspunkt. Dette er også gældende for tilbagekald af accepterklæringer der er afgivet inden ikrafttrædelse af GDPR, dvs. inden 25. maj 2018. Dette tilbagekald vil dog ikke påvirke databehandling der er sket forud for tilbagekald.

Google Analytics
Dette website benytter Google Analytics, en webanalyseservice der drives af Google Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1350, USA ("Google"). Web analytics er en indhentning, koordinering og analyse af data for besøgeres adfærd på websitet. En web analyse service indhenter, koordinerer, data for website en besøgende ankommer fra (den såkaldte referrer), hvilke underliggende sider der er besøgt, eller hvor ofte og hvor længe en underside er vist. Web anayltics benyttes primært for optimering a website og udførelse af cost-benefit analyser ved internetannoncering.

For web analyse gennem Google Analytics benyttes applikationen "_gat. _anonymizeIp". Ved hjælp af applikationen bliver IP adresse for brugerens internetadgang forkortet af Google og anonymiseret ved adgang til vores website fra et medlemsland i den Europæiske Union eller anden medlemsstat i Europæiske Økonomiske Fællesskab.

Formålet med Google Analytics er at analysere trafikken på vores website. Google benytter blandt andet indhentede data og information til evaluering af brugen af vores website og levering af online rapporter, der viser aktiviteterne på vores website, og levering af andre services vedrørende vores brug af vores website.

Google Analytics anbringer cookies på den besøgendes computer. Med anbringelsen af cookie, kan Google analysere brugen af vores website. Ved hvert kald af en af de individuelle sider på dette website, vil webbrowser på brugerens IT-system aytomatisk sende data gennem Google Analytics komponenten med henblik på online annoncering og afregning af kommissioner til Google. Under forløbet af denne tekniske procedure, opnår Google selskabet et kendskab til personlige oplysninger, som IP-adresse for den registrerede, der blandt andet tjener til Google's forståelse af den besøgendes oprindelse og klik, og efterfølgende oprette kommissionsafregninger.

Cookie benyttes til at gemme personlig information, som adgangstidspunkt, lokation for adgang, og den registreredes frekvens af besøg på vores website. Ved hvert besøg på vores website, sendes personlige oplysninger, inklusive IP-adresse for internetadgang anvendt af den registrerede, til Google i USA. Disse personlige oplysninger lagres i USA. Google kan teknisk overdrage disse personlige oplysninger til tredjepart.

Den registrerede kan, som nævnt ovenfor, forebygge anbringelse af cookies fra vores website på ethvert tidspunkt, ved hjælp af de respektive justeringer i den anvendte webbrowser og herved permanent forbyde anbringelsen af cookies. Denne justering på webbrowseren vil også forhindre Google Analytics i atv anbringe en cookie på den besøgendes IT-system. Allerede anvendte cookies fra Google Analytics kan slettes på ethvert tidspunkt via din browser eller andre programmer.

Herudover har den registrerede mulighed for, at protestere mod indhentning af data der generes af Google Analytics, relateret til brugen af dette website, samt behandling af disse data af Google. Til dette formål, skal den besøgende downloade en browser add-on under linket https://tools.google.com/dlpage/gaoptout og installere denne. Denne browser add-on fortæller Google Analytics gennem et JavaScript, at data og information for denne brugers besøg på internetsider ikke må sendes til Google Analytics. Installationen af browser add-on betragtes af Google som en afvisning. Hvis den besøgendes IT-system er slettet, formatteret eller geninstalleret herefter, skal den besøgende geninstallere browser add-on for at deaktivere Google Analytics.

Yderligere information og gældende databeskyttelsesregler for Google kan ses på https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ og på http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Analytics er yderligere forklaret på følgende link https://www.google.com/analytics/.

Sociale links
Sociale links er identificeret ved deres respektive logoer på dette website. Brugere af visse sociale medier kan benytte disse social elinks til at anbringes links til udvalgte Forbo sites på deres profiler for at kommentere dem eller dele den respektive side med deres kontakter. Når du klikker på sociale links, sender du indentificerende date til det respektive sociale medie. Hvis du ikke ønsker at gøre dette, bør du ikke klikke på sociale netværkers links. For at se mere om indhentning af data eller behandling og brug af disse af sociale medier, bedes du se privatlivserklæringer for de individuelle sociale medier.

Sikkerhedsmæssige foranstaltninger
Med hensyntagen til aktualitet, omkostninger ved implementering og arten, omfanget, konteksten og formålet med behandlingen samt risikoen af varierende sandsynlighed og alvorlighed for rettigheder og friheder for individuelle personer, træffer vi passende foranstaltninger til beskyttelse af personlige oplysninger mod hændelsesvis og illegal destruktion og tab. Vi stræber efter at sikre at personlige oplysninger anvendes korrekt og beskytte dem mod uautoriseret adgang, anvendelse eller offentliggørelse. Vi benytter en kombination af proces, teknologi og fysisk sikkerhed som beskyttelse af personlige oplysninger mod uautoriseret adgang, brug eller offentliggørelse.

Herudover, er adgangen til personlige oplysninger begrænset til de ansatte, leverandører og agenter der har behov for dette for deres tildelte funktioner og udvikling eller forbedring af vores produkter og services.

Redigering af denne Privatlivserklæring
Forbo forbeholder sig retten til redigering af denne Privatlivserklæring på ethvert tidspunkt. Forbo anbefaler at du ser Privatlivserklæringen med jævne mellemrum så du altid er bevidst om Forbo's seneste tilgang til beskyttelsen af dine personlige oplysninger. Når du besøger website, anerkender du også at det er dit eget ansvar at læse denne Privatlivserklæring periodisk for at se eventuelle ændringer.

Retsgrundlag
Enhver tvist der er opstået fra eller i forbindelse med brugen af website er underlagt Schweizisk lovgivning og skal alene afgøres i retten for Forbo's hovedsæde i Baar, Schweiz, med forbehold for konfliktive provisioner.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål relateret til denne Privatlivserklæring eller relateret til behandlingen af personlige oplysninger indenfor Forbo, bedes du kontakte os på følgende adresse.

Forbo Siegling Danmark A/S
Kirkebjerg Parkvej 34,
DK-2605 Brøndby
Telefon: +45 43 43 10 33
E-Mail: dataprivacy@forbo.com

Juni 2020

Cookies

Hvad er cookies?
Lige som det er en gængs fremgangsmåde på næsten alle professionelle websteder, anvender også dette Forbo-websted cookies. Cookies er små filer, som downloades på din computer for at forbedre din oplevelse. Dette dokument beskriver, hvilke oplysninger de indsamler, hvordan de anvendes og hvorfor det somme tider er nødvendigt at gemme disse cookies. Desuden beskrives det, hvordan du kan forhindre, at disse cookies gemmes. Dette kan dog indskrænke eller 'ødelægge' visse elementer af webstedets funktionalitet.

For at få mere generelle oplysninger om cookies se venligst Wikipedias artikel om
HTTP cookies

Hvordan Forbo anvender cookies
Forbo anvender cookies af forskellige grunde, som er beskrevet forneden. Desværre findes der i de fleste tilfælde ikke nogen generel mulighed for at deaktivere cookies uden fuldstændigt at deaktivere de funktioner og egenskaber, som de giver webstedet. Det anbefales at acceptere alle cookies, hvis du ikke er sikker på, om de er nødvendige eller ej i tilfælde af, at de leverer en tjeneste, som er i brug.

Deaktivering af cookies
Brugen af cookies kan forhindres ved at tilpasse browserens indstillinger. Vær opmærksom på, at deaktivering af cookies har indflydelse på funktionen af dette og mange andre websteder, som besøges. Deaktivering af cookies medfører normalt også, at visse funktioner og egenskaber på dette websted ikke længere fungerer. Derfor anbefales det ikke at deaktivere cookies.

Cookies, som Forbo anvender
Når du opretter en konto hos Forbo, anvender Forbo cookies til håndtering af tilmeldingsproceduren og til almen forvaltning. Disse cookies bliver normalt slettet, når du logger fra. De vil dog i nogle tilfælde blive bevaret efterfølgende for at huske på dine indstillinger for webstedet, når du er logget fra.

Når du er logget på, anvender Forbo cookies for at huske denne status. Det forhindrer, at brugere skal logge på hver gang, når de besøger en ny side. Disse cookies fjernes eller slettes normalt, når du logger fra for således at sikre, at du kun kan få adgang til beskyttede funktioner og områder, når du er logget på.

Dette websted tilbyder e-commerce-funktioner. Nogle cookies er væsentlige for at sikre, at din bestilling huskes mellem siderne, så Forbo kan behandle den korrekt.

Fra tid til anden tilbyder Forbo brugerrundspørger og spørgeskemaer for at få tilbagemeldinger og for at opnå en mere nøjagtig forståelse for de behov, som kredsen af besøgende på Forbos websted har. Disse rundspørger kan gøre brug af cookies for at huske, hvem der allerede har deltaget i en rundspørge, eller for at give nøjagtige resultater efter skift af sider.

Når data sendes med en formular som dem, der findes på kontaktsider, eller gennem kommentarformularer, kan cookies bruges til at huske oplysninger om brugeren til senere korrespondance.

For at opnå en meget god brugeroplevelse på dette websted giver Forbo brugeren mulighed for at foretage specifikke indstillinger. For at huske disse indstillinger har Forbo brug for cookies til at indlæse dem igen.

Cookies fra tredje part
I særlige tilfælde anvender Forbo også cookies, som kommer fra en pålidelig tredje part. Se venligst forneden nogle cookies fra tredje parter, som brugere kan støde på gennem dette websted.

Dette websted benytter sig af Google Analytics, som er en af de mest udbredte og pålidelige analyseløsninger på nettet. Den hjælper Forbo med at forstå, hvordan dette websted bruges og hvordan brugeroplevelsen kan forbedres. Disse cookies registrerer for eksempel, i hvor lang tid brugere er på webstedet og hvilke sider de besøger, således at vi kan fortsætte med at lave interessante indhold.

For at få flere oplysninger om cookies fra Google Analytics besøg venligst Google Analytics' hjemmeside.

Dette websted anvender en Investis-tjeneste til at vise delte oplysninger.

På dette websted anvender Forbo også knapper eller plug-ins fra sociale medier, der giver brugere mulighed for på forskellig måde at kontakte deres sociale netværk. De sociale mediers websteder, heriblandt Facebook og Twitter, sender cookies gennem Forbo-webstedet. Disse kan anvendes til at forbedre profilen på deres websted eller til at bidrage med data, som de gemmer af forskellige grunde som beskrevet i deres pågældende retningslinjer for beskyttelse af privatlivet.

Yderligere oplysninger
Det anbefales generelt at lade cookies være aktiverede for at opnå en meget god brugeroplevelse. Hvis du har brug for flere oplysninger, bedes du venligst at kontakte os per e-mail på: communications@forbo.com.

August 2014