Vælg dit land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Retlige oplysninger


Retlige oplysninger & brugsbetingelser

Oplysninger, som kræves i henhold til tysk lov
Forbo Siegling GmbH
Lilienthalstraße 6/8
DE-30179 Hannover
Telefon: +49 (0) 511 67 04 0
Fax: +49 (0) 511 67 04 305
E-mail: siegling@forbo.com
Internet: www.forbo-siegling.com

Brugsbetingelser og ansvarsbegrænsning

Generelt
Disse bestemmelser («brugsbetingelser») gælder for enhver adgang til og brug af webstedet www.forbo.com («websted») af Forbo Holding AG («Forbo»). Forbo forbeholder sig retten til at ændre brugsbetingelserne til enhver tid og uden varsel.

Med besøget på webstedet accepterer du («du» eller «brugeren») brugsbetingelserne.

Erklæring om ansvarsbegrænsning
Dette websted og dets indhold – dvs. alt, hvad du læser, hører eller ser på denne side, tjener kun til levering af oplysninger. Forbo bestræber sig på at sørge for, at de på dette websted offentliggjorte oplysninger er rigtige og aktuelle, dog kan Forbo ikke give nogen garantier for webstedet eller dets indhold. Det betyder især, at ethvert ansvar for nøjagtigheden, fuldstændigheden, lovmæssigheden, aktualiteten, anvendeligheden eller rigtigheden af de på siden indeholdte oplysninger eller for alle de oplysninger, som siden indeholder links til, er udelukket. Ud over dette garanterer Forbo ikke, at adgangen til dette websted er problemfrit eller at din adgang ikke vil blive afbrudt.

Forbo er ikke forpligtet til at fjerne forældede oplysninger fra webstedet eller til at opdatere eller rette dem. Forbo forbeholder sig retten til at supplere, udvide eller på anden måde at tilpasse webstedets indhold til enhver tid og uden varsel.

Ansvarsbegrænsning
Forbo bærer ansvaret for skader, som du eller tredje part har lidt gennem Forbo-selskaber i medfør af forsætlig eller groft uagtsom adfærd eller på grund af en forsætlig eller groft uagtsom undladelse, dog overtages et sådant ansvar kun inden for rammerne af bestemmelserne ifølge gældende lov. Ethvert yderligere ansvar, især ethvert ansvar for handlemåder, som ikke er forsætlige eller groft uagtsomme handlemåder eller undladelser, og ansvaret for skader, som blev forvoldt af hjælpere og befuldmægtigede (herunder kontraktpartnere og medarbejdere), er udelukket. Enhver brug af webstedet sker for brugerens eget ansvar.

Eksterne links
Forbo-webstedet kan indeholde links til websteder af tredje part. Forbo har ingen kontrol over indhold eller websteder af tredje part og giver derfor ingen garanti for lovmæssighed, rigtighed, anvendelighed, aktualitet eller fuldstændighed af de nævnte indhold eller websteder. Forbo er ikke ansvarlig for tredje parts indhold eller websteder eller for nogen som helst websteder, der indeholder links til Forbo-webstedet eller som viser samme i frames.

Sociale bogmærker
På Forbos websteder anvendes sociale bogmærker, som kan kendes på de pågældende logoer. Brugere af bestemte sociale mediers platforme kan ved hjælp af disse sociale bogmærker anbringe links til udvalgte Forbo-sider i deres profiler for at markere disse eller for at dele den pågældende sider med deres kontakter. Hver gang, når du klikker på sociale bogmærker, sender du identificeringsdata til det pågældende sociale medies platform. Personer, som deler Forbo-meddelelser / oplysninger gennem sociale bogmærker, er ikke berettigede til at udtale sig på Forbos vegne eller til at repræsentere Forbo. De offentliggør deres egne holdninger og meninger. I øvrigt gælder bestemmelserne i disse brugsbetingelser med hensyn til eksterne links også for sociale bogmærker.

Åndelig ejendomsret
Dette websteds indhold, især billeder, videoer, varemærker i billeder og ord, logoer med slogans og grafiske logoer, manuskripter, pressemeddelelser og andre oplysninger er beskyttede af den gældende ophavsret og af andre lov til beskyttelse af åndelig ejendom. Gengivelse, udsendelse eller enhver anden form for brug af dele eller af hele dette websteds indhold er ikke tilladt uden forudgående tilladelse fra Forbo Corporate Communications. Enhver af Forbo udstedt tilladelse kan trækkes tilbage af Forbo til enhver tid, uden at Forbo bliver ansvarlig for nogen godtgørelse eller omkostninger.

Databeskyttelse
Hvis du beslutter dig for at stille dine personlige data til rådighed for Forbo, er du også indforstået med, at disse data sendes ukrypteret og at Forbo får retten til at gemme og til at anvende disse data i overensstemmelse med Forbos retningslinjer om databeskyttelse. Mere detaljerede oplysninger om beskyttelsen af dit privatliv finder du i den forneden givne erklæring om databeskyttelse.

Sikker dataoverførsel
Internettet er en verdensomspændende forudsætning. Ved at bruge dette websted eller ved at kommunikere med os ad elektronisk vej via e-mail, kontaktformular eller lignende samtykker du i den ukrypterede forsendelse af alle data, som du ønsker at sende til Forbo. Data, som sendes på disse måder, er hverken fortrolige eller sikre; de kan gå tabt eller blive læst, aflyttet eller ændret af tredje part, og de kan bevæge sig hen over landegrænser. På grund af internettets virkemåde og de i systemet liggende risici sker alle de af dig foranledigede dataforsendelser på dit eget ansvar. Noget andet gælder kun, når Forbo tilbyder dig en krypteret transmissionskanal. Ved at du etablerer en elektronisk kontakt, giver du Forbo tilladelse til ligeledes at kommunikere med dig på elektronisk måde.

Forbo er hverken over for dig eller andre ansvarlig for skader, som opstår i forbindelse med meddelelser, der er blevet sendt til eller fra Forbo ved hjælp af e-mail eller et andet elektronisk system til forsendelse af meddelelser.

Gældende ret
Alle tvistigheder ud fra eller i sammenhæng med brugen af dette websted er underlagt schweizisk lov og kan udelukkende afgøres ved retten i Forbos hovedsæde i Baar (Schweiz) under udelukkelse af de kollisionsretlige bestemmelser.

August 2014

Cookies

Hvad er cookies?
Lige som det er en gængs fremgangsmåde på næsten alle professionelle websteder, anvender også dette Forbo-websted cookies. Cookies er små filer, som downloades på din computer for at forbedre din oplevelse. Dette dokument beskriver, hvilke oplysninger de indsamler, hvordan de anvendes og hvorfor det somme tider er nødvendigt at gemme disse cookies. Desuden beskrives det, hvordan du kan forhindre, at disse cookies gemmes. Dette kan dog indskrænke eller 'ødelægge' visse elementer af webstedets funktionalitet.

For at få mere generelle oplysninger om cookies se venligst Wikipedias artikel om
HTTP cookies

Hvordan Forbo anvender cookies
Forbo anvender cookies af forskellige grunde, som er beskrevet forneden. Desværre findes der i de fleste tilfælde ikke nogen generel mulighed for at deaktivere cookies uden fuldstændigt at deaktivere de funktioner og egenskaber, som de giver webstedet. Det anbefales at acceptere alle cookies, hvis du ikke er sikker på, om de er nødvendige eller ej i tilfælde af, at de leverer en tjeneste, som er i brug.

Deaktivering af cookies
Brugen af cookies kan forhindres ved at tilpasse browserens indstillinger. Vær opmærksom på, at deaktivering af cookies har indflydelse på funktionen af dette og mange andre websteder, som besøges. Deaktivering af cookies medfører normalt også, at visse funktioner og egenskaber på dette websted ikke længere fungerer. Derfor anbefales det ikke at deaktivere cookies.

Cookies, som Forbo anvender
Når du opretter en konto hos Forbo, anvender Forbo cookies til håndtering af tilmeldingsproceduren og til almen forvaltning. Disse cookies bliver normalt slettet, når du logger fra. De vil dog i nogle tilfælde blive bevaret efterfølgende for at huske på dine indstillinger for webstedet, når du er logget fra.

Når du er logget på, anvender Forbo cookies for at huske denne status. Det forhindrer, at brugere skal logge på hver gang, når de besøger en ny side. Disse cookies fjernes eller slettes normalt, når du logger fra for således at sikre, at du kun kan få adgang til beskyttede funktioner og områder, når du er logget på.

Dette websted tilbyder e-commerce-funktioner. Nogle cookies er væsentlige for at sikre, at din bestilling huskes mellem siderne, så Forbo kan behandle den korrekt.

Fra tid til anden tilbyder Forbo brugerrundspørger og spørgeskemaer for at få tilbagemeldinger og for at opnå en mere nøjagtig forståelse for de behov, som kredsen af besøgende på Forbos websted har. Disse rundspørger kan gøre brug af cookies for at huske, hvem der allerede har deltaget i en rundspørge, eller for at give nøjagtige resultater efter skift af sider.

Når data sendes med en formular som dem, der findes på kontaktsider, eller gennem kommentarformularer, kan cookies bruges til at huske oplysninger om brugeren til senere korrespondance.

For at opnå en meget god brugeroplevelse på dette websted giver Forbo brugeren mulighed for at foretage specifikke indstillinger. For at huske disse indstillinger har Forbo brug for cookies til at indlæse dem igen.

Cookies fra tredje part
I særlige tilfælde anvender Forbo også cookies, som kommer fra en pålidelig tredje part. Se venligst forneden nogle cookies fra tredje parter, som brugere kan støde på gennem dette websted.

Dette websted benytter sig af Google Analytics, som er en af de mest udbredte og pålidelige analyseløsninger på nettet. Den hjælper Forbo med at forstå, hvordan dette websted bruges og hvordan brugeroplevelsen kan forbedres. Disse cookies registrerer for eksempel, i hvor lang tid brugere er på webstedet og hvilke sider de besøger, således at vi kan fortsætte med at lave interessante indhold.

For at få flere oplysninger om cookies fra Google Analytics besøg venligst Google Analytics' hjemmeside.

Dette websted anvender en Investis-tjeneste til at vise delte oplysninger.

På dette websted anvender Forbo også knapper eller plug-ins fra sociale medier, der giver brugere mulighed for på forskellig måde at kontakte deres sociale netværk. De sociale mediers websteder, heriblandt Facebook og Twitter, sender cookies gennem Forbo-webstedet. Disse kan anvendes til at forbedre profilen på deres websted eller til at bidrage med data, som de gemmer af forskellige grunde som beskrevet i deres pågældende retningslinjer for beskyttelse af privatlivet.

Yderligere oplysninger
Det anbefales generelt at lade cookies være aktiverede for at opnå en meget god brugeroplevelse. Hvis du har brug for flere oplysninger, bedes du venligst at kontakte os per e-mail på: communications@forbo.com.

August 2014