Zvolte svou zemi

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Prohlášení a podmínky užívání


Podmínky užívání a vyloučení odpovědnosti

Požadavky na zveřejňování podle německého práva
Forbo Siegling GmbH
Lilienthalstraße 6/8
DE-30179 Hannover
Německo
Telefon: +49 (0) 511 67 04 0
Fax: +49 (0) 511 67 04 305
E-Mail: siegling@forbo.com

Všeobecné informace
Přístup a používání webové stránky www.forbo-flooring.cz („webová stránka“) společnosti Forbo Holding Ltd („Forbo“) se řídí těmito podmínkami („Podmínky užívání“). Společnost Forbo si vyhrazuje právo kdykoliv Podmínky užívání bez předchozího oznámení změnit.

Návštěvou této webové stránky souhlasíte („vy“ nebo „uživatel“) s Podmínkami užívání.

Prohlášení
Tato webová stránka a její obsah – tj. cokoliv, co si zde přečtete, uslyšíte nebo uvidíte, byla vytvořena pouze pro účely poskytování informací. Společnost Forbo se snaží zajistit, aby informace publikované na webové stránce byly pravdivé a aktuální, neposkytuje však na webovou stránku ani na její obsah žádné záruky. To zejména znamená, že společnost neposkytuje záruky na přesnost, úplnost, legálnost, aktuálnost, použitelnost nebo správnost informací, které stránka obsahuje, ani na informace umístěné pod jednotlivými odkazy. Společnost Forbo navíc nezaručuje, že přístup na tuto stránku bude bezproblémový, nebo že nebude přerušen.

Společnost Forbo není povinna odstraňovat z webové stránky neaktuální informace, ani takové informace aktualizovat nebo opravovat. Společnost Forbo si také vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího oznámení měnit, rozšiřovat nebo jinak uzpůsobovat obsah této webové stránky.

Vyloučení odpovědnosti
Společnost Forbo nese odpovědnost za škody, které Vám nebo třetím stranám způsobily subjekty společnosti Forbo v důsledku úmyslného nebo hrubě nedbalého jednání nebo v důsledku úmyslného nebo hrubě nedbalého opomenutí. Společnost Forbo nicméně uvedenou odpovědnost nese pouze v rozsahu stanoveném platnými právními předpisy. Jakákoliv další odpovědnost, zejména odpovědnost za jiné než úmyslné nebo hrubě nedbalé jednání, či opomenutí nebo odpovědnost za škody způsobené ostatními zúčastněnými stranami (včetně dodavatelů nebo zaměstnanců), je zcela vyloučena. Uživatel používá webovou stránku na vlastní riziko.

Externí odkazy
Webová stránka společnosti Forbo může obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran. Společnost Forbo nemá kontrolu nad obsahem ani webovými stránkami třetích stran, neposkytuje tedy záruky na legálnost, správnost, použitelnost, aktuálnost nebo úplnost uvedeného obsahu nebo webových stránek. Forbo neodpovídá za obsah a webové stránky třetích stran ani za webové stránky, které uvádějí odkazy na webovou stránku společnosti Forbo nebo je zobrazují v rámečcích.

Odkazy na sociální sítě
Na webové stránce společnosti Forbo jsou uvedeny odkazy na sociální sítě, které jsou označeny příslušným logem. Uživatelé konkrétních platforem pro provozování sociálních sítí mohou tyto odkazy používat k umísťování odkazů vybraných stránek společnosti Forbo na své profily, aby je mohli propagovat nebo sdílet příslušnou stránku se svými kontakty. Jakmile kliknete na odkazy, odesíláte identifikační údaje příslušné platformě pro provozování sociální sítě. Osoby, které sdílejí zprávy/informace společnosti Forbo pomocí odkazů na sociální sítě, nejsou oprávněny hovořit jménem společnosti Forbo ani ji zastupovat. Zveřejňují své vlastní názory a stanoviska. Ustanovení těchto Podmínek užití týkající se externích odkazů platí také pro odkazy na sociální sítě.

Práva k duševnímu vlastnictví
Obsah této webové stránky, zejména obrázky, videa a ochranné známky ve formě obrázků nebo textu, loga ve formě textu, grafická loga, grafické umění, kopie, tiskové zprávy a jiné informace jsou chráněny platným autorským zákonem a jinými zákony, jejichž cílem je ochrana práv k duševnímu vlastnictví. Reprodukce, přenos nebo jiné používání obsahu nebo jeho části, případně grafické úpravy této webové stránky bez předchozího písemného souhlasu oddělení Corporate Communications společnosti Forbo je zakázáno. Společnost Forbo je oprávněna kdykoliv odebrat již udělený souhlas, aniž by byla povinna hradit jakoukoliv náhradu nebo náklady.

Ochrana osobních údajů
Pokud se rozhodnete poskytnout společnosti Forbo své osobní údaje, souhlasíte s tím, že tyto údaje budou přenášeny bez předchozího kódování a že má společnost Forbo právo ukládat a používat uvedené údaje v souladu s firemní politikou ochrany osobních údajů. Podrobné informace o ochraně vašich osobních údajů najdete v Prohlášení o ochraně soukromí uvedeném níže.

Zabezpečení přenosu dat
Internet je globálním požadavkem. Používáte-li webovou stránku nebo komunikujete-li pomocí e-mailu, kontaktního formuláře nebo podobných prostředků, souhlasíte s nekódovaným přenosem údajů, jež hodláte zaslat společnosti Forbo. Takto zaslané údaje nejsou důvěrné ani zabezpečené, mohou se ztratit, být zobrazeny, zachyceny nebo modifikovány třetími stranami nebo mohou být přeneseny za hranice státu. Kvůli provoznímu nastavení internetu a hrozícím systémovým rizikům probíhají veškeré přenosy dat, které spustíte, na vlastní riziko. Další ustanovení platí pouze v případě, že vám společnost Forbo nabídne možnost kódovaného přenosu. Kontaktujete-li společnost Forbo elektronickou formou, souhlasíte, že s Vámi bude společnost Forbo také komunikovat touto formou.

Společnost Forbo neodpovídá za škody vzniklé ve spojitosti se zprávami zaslanými z/do společnosti Forbo prostřednictvím e-mailu nebo jiného systému pro přenos elektronických zpráv.

Zákony
Veškeré spory vzniklé ve spojitosti s používáním této webové stránky se řídí švýcarskými zákony a budou řešeny pouze příslušnými soudy v místě hlavního sídla společnosti Forbo v Baaru (Švýcarsko), přičemž budou vyloučena kolidující právní ustanovení.

Srpen 2014

Cookies

Co jsou to cookies?
Jak je běžnou praxí téměř u všech odborných webových stránek, i společnost Forbo na svých stránkách používá cookies. Cookies jsou malé soubory, které se stahují do vašeho počítače s cílem zlepšit vaši uživatelskou zkušenost. Tento dokument popisuje, jaké informace získávají, jak se používají, proč je někdy potřeba cookies uložit a jak můžete ukládání cookies zamezit. Zakázáním cookies může však dojít ke zhoršení nebo „poškození“ funkčnosti webové stránky.

Jak společnost Forbo využívá cookies
Společnost Forbo využívá cookies z mnoha níže uvedených důvodů. Ve většině případů bohužel neexistují standardní možnosti, jak cookies zakázat, aniž byste kompletně nenarušili funkčnost a prvky, které cookies zajišťují na dané webové stránce. Pokud si nejste jisti, zda jsou cookies potřeba či nikoliv, doporučujeme je všechny povolit, neboť mohou zajištovat službu, kterou využíváte.

Zakázání cookies
Používání cookies lze zamezit změnou nastavení ve vašem prohlížeči. Upozorňujeme vás, že zakázání cookies ovlivní funkčnost této a celé řady jiných webových stránek, které navštívíte. Zakázáním cookies většinou také dojde k narušení určitých funkcí a vlastností této webové stránky. Proto doporučujeme cookies nezakazovat.

Cookies používané na stránkách společnosti Forbo
Při vytváření účtu u společnosti Forbo bude společnost používat cookies pro proces přihlašování a všeobecnou správu. Tyto cookies budou obvykle při odhlášení vymazány. Nicméně v některých případech mohou zůstat funkční i nadále a sloužit k zapamatování vašich preferencí po odhlášení.

Společnost Forbo využívá cookies, když jste přihlášeni, aby vám připomněla vaše preference. Uživatelé se díky nim nemusí přihlašovat pokaždé, když navštíví novou stránku. Cookies jsou obvykle odstraněny nebo vymazány, jakmile se odhlásíte, a zajišťují, že po odhlášení můžete využívat pouze omezené prvky a oblasti.

Tato stránka nabízí možnost využívání e-commerce. Některé cookies jsou nezbytné k tomu, aby si jednotlivé stránky pamatovaly vaši objednávku a aby ji společnost Forbo mohla řádně zpracovat.

Společnost Forbo někdy svým uživatelům předkládá ankety a dotazníky, na základě nichž získává zpětnou vazbu a je tak schopna lépe pochopit potřeby návštěvníků své webové stránky. V těchto anketách mohou být také využívány cookies, aby si stránky pamatovaly, kdo již v anketě odpovídal, nebo aby bylo možné po přechodu na jiné stránky poskytnout přesné výsledky.


Když vyplňujete údaje ve formulářích, např. na stránkách s kontaktními údaji nebo při zasílání komentářů, mohou cookies sloužit k zapamatování údajů o uživateli pro účely další korespondence.

Aby společnost Forbo zajistila skvělý zážitek ze svých stránek, nabízí uživatelům možnost nastavení preferencí. K zapamatování preferencí potřebuje mít společnost Forbo nastavené cookies.

Cookies třetích stran
V některých zvláštních případech používá společnost Forbo také cookies poskytované důvěryhodnými třetími stranami. Níže uvádíme cookies třetích stran, s nimiž se může uživatel setkat na této stránce.

Tato stránka využívá nástroj Google Analytics, jedno z nejrozšířenějších a nejdůvěryhodnějších analytických řešení na webu. Toto řešení pomáhá společnosti Forbo pochopit, jak se stránka používá a jak zlepšit zážitek uživatele. Cookies mohou sledovat například dobu, kterou uživatelé stráví na webové stránce a které stránky navštíví a my tak můžeme i nadále vytvářet zajímavý obsah.

Pro více informací o cookies v rámci Google Analytics viz oficiální stránky nástroje Google Analytics.

Tato stránka používá službu Investis k zobrazení sdílených informací.

Společnost Forbo využívá také odkazy na sociálním média a/nebo zásuvné moduly (pluginy), které uživatelům umožňují připojit se různými způsoby na svou sociální síť. Stránky sociálních sítí, včetně Facebooku a Twitteru, nastavují cookies přes webové stránky společnosti Forbo. Cookies mohou být používány také k propagaci stránek na jejich profilu nebo k doplňování údajů, které mají a které slouží k různým účelům, a to v souladu se zásadami pro ochranu soukromí jednotlivých sociálních sítí.

Další informace
Obecně se doporučuje ponechat cookies zapnuté, aby mohl uživatel plně využívat webové stránky. Pokud potřebujete další informace, kontaktujte nás, prosím, na adrese: communications@forbo.com

Srpen 2014